Wedge - Rising Wedge and Falling Wedge - Breakout Price

Nêm - Nêm tăng và nêm giảm

10 1 Vote
Instructor

Nêm - Nêm tăng và nêm giảm

Buổi thứ ba mươi ba về Huấn luyện Forex

Chào mừng đến với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính. Mẫu h´nh nêm – nêm tăng và nêm giảm sẽ được đề cập đến trong bài hôm nay.

Nêm

Mẫu h´nh nêm là một mẫu h´nh tiếp tục và đảo chiều bao gồm hai loại: nêm tăng và nêm giảm.

Nêm tăng

Nêm tăng có thể được h´nh thành trên điểm tiếp tục hoặc điểm đảo chiều dựa trên hướng của xu hướng. Nếu nó h´nh thành trên xu hướng xuống th´ đó sẽ là mẫu h´nh tiếp tục, c?n ở xu hướng đi lên th´ nó sẽ là mẫu h´nh đảo chiều. Khoảng cách giữa đỉnh và đáy của sóng đầu tiên sẽ là giá trị TP bên dưới điểm phá vỡ. Khoảng cách giữa đỉnh và đáy của sóng cuối cùng sẽ là giá trị SL bên trên điểm phá vỡ hay giá vào.

Wedge- Rising Wedge and Falling Wedge - Upward Slope - Speculated Downward Trend on Reversal Price

Nêm giảm

Dựa trên hướng của xu hướng, nêm giảm có thể là mẫu h´nh tiếp tục hoặc đảo chiều. Nếu nó h´nh thành trên xu hướng đi xuống th´ nó sẽ là mẫu h´nh đảo chiều, c?n ở xu hướng đi lên nó sẽ là mẫu h´nh tiếp tục. Khoảng cách giữa đỉnh và đáy của sóng thứ nhất sẽ là giá trị TP bên trên điểm phá vỡ. Khoảng cách giữa đỉnh và đáy của sóng cuối cùng sẽ là giá trị SL bên dưới điểm phá vỡ hay giá vào.

Có nhiều ví dụ trên sàn MT4. Một mẫu h´nh nêm giảm trên xu hướng đi lên sẽ có tính tiếp tục. Đường xu hướng có thể được vẽ để làm ro hướng đi chữ chi của xu hướng. Giá trị TP có thể được tính bởi sóng thứ nhất, là 434 pip. Sau khi giá đa cắt điểm phá vỡ, lệnh mua có thể được đặt với giá cao hơn 434 pip so với giá vào. Người giao dịch có thể vẽ đường xu hướng để xác định TP, c?n không th´ có thể xem ở mẫu h´nh Fibonacci bằng cách dời vị trí của nó về điểm phá vỡ. SL ở dưới đáy của sóng cuối cùng, v´ vậy TP sẽ cao hơn nhiều so với SL. Một ví dụ khác cho thấy nêm tăng trên xu hướng đi lên. Giá trị TP có thể được tính bằng cách vẽ mẫu h´nh Fibonacci. Bằng cách dịch chuyển mẫu h´nh Fibonacci, giá TP có thể được xác định dễ dàng. SL cao hơn đỉnh của sóng cuối cùng.

Wedge - Rising Wedge and Falling Wedge - Zigzag Price Trend - Reversal Trading Signal - Take Profit Stop Loss

Wedge - Rising Wedge and Falling Wedge - Downward Slope - Speculated Upward Trend - Take Profit

Trên đồ thị EURUSD với khung thời gian D1, nêm giảm được h´nh thành sau 178 ngày. Xu hướng có hướng đi lên sau khi giá đa vượt qua điểm phá vỡ. TP ở lệnh mua sẽ là 462 pip cao hơn giá vào.   

Trong khung thời gian W1 của AUDUSD, giá thị trường đa tăng đến một giá trị nhất định theo sau là sự sụt giảm đột ngột. AUDSUD b´nh thường có xu hướng đi lên do lai suất cao, tuy nhiên sẽ có suy giảm mạnh khi lai suất thay đổi.

Đối với USDJPY, người giao dịch có thể thấy mẫu h´nh nêm tăng liên tục và xu hướng đa tiếp tục hướng đi xuống. Giá trị TP sẽ là khoảng cách của sóng thứ nhất.

Wedge - Rising Wedge and Falling Wedge - MetaTrader Chart - Support and Resistance Levels and Lines

Một mẫu h´nh nêm khác có thể được t´m thấy trong đồ thị dầu mỏ. Nêm là một trong những mẫu h´nh quan trọng nhất mà nhà giao dịch nên nghiên cứu.

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates