Types of Trends and Levels - Support and Resistance Breakthrough

Các loại xu hướng và ngưỡng

0 0 Vote
Instructor

Các loại xu hướng và ngưỡng

Buổi hai mươi hai về Huấn luyện Forex

Chào mừng đến với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính.

Trong buổi hôm nay ta sẽ bàn về các loại xu hướng và ngưỡng, xu hướng giá lên và xu hướng giá xuống, trợ giúp, kháng cự và kênh giá, cùng với xuyên cắt xu hướng.

Xu hướng (Trend)

Xu hướng là hướng đi của giá qua một khoảng thời gian và cho biết sự vận động của thị trường.

Các hỗ trợ (Supports)

Một ngưỡng hoặc vùng trong đó xu hướng được trợ giúp để có thể dịch chuyển xa hơn với hướng di chuyển hiện tại.

Kháng cự (Resistance)

Một ngưỡng hoặc vùng trong đó xu hướng phải thay đổi hướng và di chuyển ngược lại hướng hiện tại.

Ngưỡng (Level)

Ngưỡng là đường nằm ngang của một vùng có được nhờ phân tích kỹ thuật như mức hỗ trợ và mức kháng cự. Ví dụ, mức kháng cự sẽ biến thành mức hỗ trợ v´ vùng của nó bị cắt bởi giá thị trường. Ở biểu đồ nến với xu hướng đi lên, nếu nến được h´nh thành hoàn toàn ở trên mức kháng cự, các nến tiếp theo phải được h´nh thành trên nến trước đó. Chỉ ở t´nh huống này, Resistence mới có thể đổi thành mức Support cho ví dụ này.

Types of Trends and Levels - Horizontal Line from Technical Analysis - Support and Resistance

Các loại xu hướng

Xu hướng đi lên hay xu hướng b? tót

Xu hướng đi lên c?n được biết đến với tên gọi xu hướng b? tót – nôm na như việc bị con b? tót húc lên. Khi con b? tót muốn tấn công thứ g´ với sừng của nó, nó sẽ cúi đầu xuống sau đó hất lên đột ngột, giá thị trường xu hướng đi lên cũng tương tự vậy.

Đường hỗ trợ trong xu hướng đi lên được h´nh thành bằng cách nối các điểm đáy của bước sóng giá và xét rằng điểm đáy mới sẽ cao hơn điểm cũ. Xu hướng được mong chờ sẽ tiếp tục đi theo hướng hiện tại.

Đường kháng cự được h´nh thành bằng cách nối các đỉnh vốn đại diện cho ảnh hưởng đối nghịch đối với xu hướng đi lên gây ra sự sụp đổ.

Ngưỡng là các đường nằm ngang nối các đỉnh hoặc điểm đáy trong xu hướng đi lên hoặc đi xuống.

Xem vài ví dụ ở sàn MT4 sẽ dễ hiểu hơn. Ở ku hiệu AUSUSD, mặc dù giá giảm, xu hướng đi xuống trong thời gian ngắn được h´nh thành. Bằng cách nối các điểm đáy bằng một đường, xu hướng đi lên được h´nh thành trong đó giá thị trường đa dịch chuyển. Giá đa đi đến đường kháng cự và làm thay đổi hướng của xu hướng sau đó giá lại chạm mức kháng cự lần nữa. Mỗi lần giá chạm đường kháng cự, xu hướng thị trường lại đổi. Đến một lúc, đường kháng cự sẽ bị cắt và một vài nến sẽ được h´nh thành dưới đó, và v´ thế sự sụp đổ bất th´nh l´nh xảy ra. Giá thị trường dịch chuyển tạm thời ở kênh giữa đường kháng cự và đường hỗ trợ h´nh thành bằng cách nối cách điểm đỉnh với nhau. Có một ngưỡng ở mức 0.93538 mà giá đa dịch chuyển gần đến ngay cả khi nó đi ở trong kênh đa đề cập.

Types of Trends and Levels - Price Movement toward Up, Upward - Bullish Pattern in Market Price Channel

Mặc cho giá giảm liên tục ở ku hiệu AUDUSD, xu hướng đi lên có thể được t´m thấy. Đường hỗ trợ có thể được vẽ bằng cách nối các điểm đáy. Đường kháng cự h´nh thành bằng cách nối các đỉnh. Giá gặp đường hỗ trợ vài lần cùng với tác động đáng kể của đường kháng cự lên hướng của xu hướng. Các ngưỡng có thể được đặt lên một số giá mà tại đó xu hướng đa biến động nhiều lần. Người giao dịch phải linh hoạt và nhạy bén để có thể vẽ đường hỗ trợ và kháng cự, các ngưỡng quan trọng và hiệu quả nhất. Ngưỡng có thể được đặt khi xét đến vùng dao động giá để người giao dịch có thể click phải chuột lên nó và mở các thuộc tính của Horizontal Line (đường nằm ngang) để có thể chỉnh sửa. Ngưỡng có thể được chuyển thành đường dày hơn, bạn cũng có thể xem ngưỡng như là nền bằng cách chọn vào ô. Vị trí chính xác của ngưỡng nên được xác định ở nơi mà nó có nhiều tác động lên giá thị trường đặc biệt là ở thời điểm gần đây thay v´ ở thời điểm trước đó.

Xu hướng đi xuống hay xu hướng gấu

Xu hướng đi xuống hay c?n gọi là xu hướng gấu giống như sự dịch chuyển của tay gấu khi nó muốn đập một thứ g´ đó.

Đường hỗ trợ trong xu hướng đi xuống có thể được h´nh thành bằng cách nối các điểm đỉnh của bước sóng giá với nhau có cùng tác động lên sự tụt giá.

Đường kháng cự được vẽ bằng cách nối các điểm đáy nơi nhà giao dịch dự đoán giá thị trường sẽ đổi hướng, xu hướng đi lên.

Ngưỡng là các đường nằm ngang ở các đỉnh và đáy của bước sóng giá.

Types of Trends and Levels - Trend Direction towards Down - Bearish, Downtrend Market Price

Xu hướng phạm vi

 Xu hướng theo phạm vi là đường h´nh thành ở thị trường dao động nhưng không có một hướng duy tr´ hay di động liên tục lên hoặc xuống.

Ở USDJPY, có một số xu hướng đi xuống mà nhà giao dịch có thể vẽ đường hỗ trợ và đường kháng cự. Có thể có một vài h´nh vẽ bất thường và không cân đối. Đường kháng cự và hỗ trợ có thể có dạng dốc đứng, ở đó giá đa giảm mạnh. Nhà giao dịch có thể vẽ mức hỗ trợ bằng cách nối đỉnh và mức kháng cự bằng cách nối các điểm đáy. Mức kháng cự đa biến thành mức đường hỗ trợ sau khi một vài nến đi qua nó. Ở đây sẽ có nhiều xu hướng đi xuống với các dạng dốc và h´nh dáng khác nhau. Khác với ví dụ trước ở đây sẽ có một vụ tụt giá nữa với dốc thoải hơn và ta có thể phân tích bằng cách vẽ đường hỗ trợ và đường kháng cự. Đường hỗ trợ nối cách đỉnh của bước sóng với nhau, và đường kháng cự nối các điểm đáy.

Nhà giao dịch có thể vẽ các đường hỗ trợ và kháng cự ở các xu hướng theo phạm vi, tuy nhiên các đường này sẽ nằm ngang. Sau khi vẽ đường hỗ trợ và kháng cự ở xu hướng này, nhà giao dịch có thể nhận thấy giá đa dịch chuyển trong kênh mà không có dịch chuyển lên hoặc xuống mạnh. Giá có thể giảm với độ dốc cao. Ví dụ, giá đa biến động trong xu hướng phạm vi với nhiều dốc khác nhau.

Cập nhật

Người giao dịch phải luôn cập nhật vị trí của ngưỡng và đường hỗ trợ, kháng cự trên biểu độ để đạt hiệu năng cao hơn.

Types of Trends and Levels - Symmetrical, Bullish and Bearish Trading Patterns - Range and Volatile Financial Market Price

Kênh

Sự dịch chuyển đối xứng của giá giữa hai đường hỗ trợ và kháng cự được gọi là kênh. Ví dụ, nhà giao dịch có thể thấy kênh ở xu hướng đi lên trong đó giá đa tăng kha khá với biến động giữa hai đường hỗ trợ và kháng cự. Các đường hỗ trợ có thể được cải tiến bằng cách cập nhật sau lần dịch chuyển giá gần đây nhất. Trong ví dụ này đường hỗ trợ có thể được vẽ giữa hai vùng đáy, và sau khi thị trường dịch chuyển, nhà giao dịch có thể sửa đường hỗ trợ bằng cách xét đến vùng đáy tiếp theo. Đường hỗ trợ có thể được sửa đổi nhiều lần.

Xuyên cắt ngưỡng và xu hướng

 Định ro xuyên cắt là một trong những vấn đề rắc rối nhất. Đường hỗ trợ và kháng cự cùng với ngưỡng có thể bị cắt bởi giá nhiều lần, tuy nhiên, xuyên cắt rất hiếm khi xảy ra.

Trong xu hướng đi xuống, nếu nến h´nh thành hoàn toàn phía trên đường hỗ trợ theo sau là một nến khác nằm trên nến ban đầu th´ xuyên cắt xảy ra.  Cần chú u rằng nến đầu tiên phải bị vượt qua bởi tối đa 5 nến. Nếu đường kháng cự bị vượt qua hoàn toàn bởi một nến và các nến tiếp theo xuất hiện bên dưới nến đầu tiên, th´ đường kháng cự đa bị xuyên cắt.

Types of Trends and Levels - Breaking Levels by Market Price - Bullish and Bearish Price Market

Trong xu hướng đi lên, nếu một nến hoàn toàn nằm trên đường kháng cự và theo sau đó là các nến với giá cao hơn, th´ đường kháng cự đa bị xuyên cắt bởi xu hướng thị trường. Đường hỗ trợ phải bị cắt bởi xu hướng và nến phải h´nh thành bên dưới đường hỗ trợ hoàn toàn và theo sau là các nến với giá trị thấp hơn, như vậy đường hỗ trợ đa bị xuyên cắt.

Giải thích về xuyên cắt trên sàn MT4 sẽ thuận tiện hơn. Ở ví dụ ban đầu, ở đây sẽ không có xuyên cắt cho đến ngày 1 tháng tư, lúc đó giá đa xuyên cắt đường hỗ trợ của xu hướng đi lên và giảm sút đa tiếp tục. Ví dụ c?n lại là về ngưỡng bị xuyên cắt. Nếu ngưỡng được vẽ ở mức 101.28, rất ro nhận ra rằng vào ngày 27 tháng ba, một nến đa h´nh thành hoàn toàn ở phía trên ngưỡng này và tiếp theo nó là một nến khác nằm trên nó. Giá đa tiến về mặt trên. Hơn nữa, ngưỡng này đa bị vượt qua nhiều lần phía trên và phía dưới theo sau đó là các candle đồng hướng. Nến đầu tiên nhất thiết phải bị vượt qua bởi các nến tiếp theo và điều này cho thấy xu hướng giá sẽ đi cùng hướng thay v´ trở về đường hỗ trợ hay kháng cự. Nến trên ngưỡng được h´nh thành và theo sau đó là một nến khác, bởi vậy hướng thị trường được tiếp tục. Một nến nhỏ đa h´nh thành dưới ngưỡng nhưng nến tiếp theo không vượt qua nến đầu, bởi vậy giá trở về ngưỡng. Người giao dịch có thể đặt lệnh mua ở một số vị trí phía trên nến vượt qua nến xuyên cắt và ở ví dụ khác, lệnh bán có thể được đặt dưới một nến nhất định. Ở ví dụ xu hướng giá lên, nếu nhà giao dịch vẽ đường hỗ trợ kết nối các điểm đáy, nến đầu tiên đa vượt qua đường hỗ trợ, nhưng không có nến nào dưới nến đầu tiên, v´ vậy giá đa trở về. Người giao dịch phải cập nhật đường hỗ trợ bởi thị trường đa tiếp tục dịch chuyển. Đối với đường hỗ trợ người giao dịch phải nối các điểm đáy với nhau và xét điểm mới nhất. Có lẽ, xuyên cắt đôi khi thất bại và nhà giao dịch phải luôn cập nhật các đường này với đỉnh hoặc điểm đáy mới nhất cho đến khi có xuyên cắt thành công.

Types of Trends and Levels - Break Through Support and Resistance Level - Trading Platform MetaTrader

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates