Tweezer Candlestick Patterns - Reversal Forex Trading Signals

Các mẫu hình nến Tweezer

0 0 Vote
Instructor

Các mẫu hình nến Tweezer

Buổi thứ sáu mươi sáu về Huấn luyện Forex

Chào mừng đến với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính. Trong buổi hôm nay ta sẽ nghiên cứu về các mẫu h´nh nến Tweezer.

Tweezer Top

Khi hai mẫu h´nh Sao đổi ngôi h´nh thành trên một xu hướng lên, mẫu h´nh này được gọi là Tweezer Top. Điều kiện lu tưởng cho mẫu h´nh này là khi hai Sao đổi ngôi giảm giá h´nh thành. Người giao dịch có thể đặt một lệnh Bán với giá khởi điểm thấp hơn nến Sao đổi ngôi thứ hai với giá SL cao hơn giá Trần. Giá TP bằng với chiều dài của nến thứ hai tính theo đơn vị pip, thấp hơn giá khởi điểm.

Tweezer Candlestick Patterns - Two Hammer Candles on Reversal Spot of Bullish and Bearish Trend

Tweezer Bottom

Khi hai mẫu h´nh Búa h´nh thành trên một xu hướng xuống, mẫu h´nh này được gọi là Tweezer Bottom. Điều kiện lu tưởng cho mẫu h´nh này là khi hai mẫu h´nh Búa tăng giá h´nh thành. Người giao dịch có thể đặt một lệnh Mua với giá khởi điểm cao hơn nến Búa thứ hai với giá SL nằm dưới giá Sàn. Giá TP bằng với chiều dài với nến thứ hai tính theo đơn vị pip, cao hơn giá khởi điểm.

Ở sàn MT4, có một xu hướng xuống trong đó một nến Tweezer h´nh thành với giá TP cao hơn 90 pip so với giá khởi điểm. Giá SL có thể thấp hơn mẫu h´nh Tweezer. Ví dụ này cho thấy dạng hoàn chỉnh của một mẫu h´nh Tweezer Bottom. Sau một xu hướng xuống, một Tweezer Bottom h´nh thành bao gồm hai nến giống nhau, dạng Bearish và Bullish. Người giao dịch có thể đặt một lệnh Mua với giá TP cao hơn giá khởi điểm 17 pip. Xu hướng thị trường đa dịch chuyển cao hơn 30 pip so với giá khởi điểm. Ngay sau xu hướng này, một Tweezer Top khác được h´nh thành. Một Sao đổi ngôi tăng giá h´nh thành ngay sau một Sao đổi ngôi giảm giá. Người giao dịch có thể đặt lệnh Bán với giá TP thấp hơn 22 pip so với giá khởi điểm. Xu hướng tiếp tục đi về phía đáy hơn là về phía giá TP. V´ thế, một Tweezer Bottom trên một xu hướng xuống đa h´nh thành trước Tweezer Top.

Tweezer Candlestick Patterns - Stop Loss, Take Profit, Entry and Exit Prices - Tweezer Top and Bottom Foramt

Mẫu h´nh này tạo ra các tín hiệu tốt và đáng tin cậy, tuy nhiên, nó hiếm khi h´nh thành trên một xu hướng thị trường.

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates