Triple Top and Triple Bottom patterns - Take Profit Stop Loss

Mẫu hình Triple Top và Triple Bottom

0 0 Vote
Instructor

Mẫu hình Triple Top và Triple Bottom

Buổi thứ ba mươi hai về Huấn luyện Forex

Chào mừng đến với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính. Trong buổi hôm nay ta sẽ nghiên cứu về mẫu h´nh Double Top và Double Bottom.

Mẫu h´nh Triple Top

Trên xu hướng đi lên, mẫu h´nh Triple Top được h´nh thành trên ba đỉnh liên tiếp với độ cao và độ rộng khác nhau, và nó báo hiệu sự đổi hướng. Đường v?ng cổ hay đường xác nhận là ngưỡng ở đáy thấp nhất. Khi giá thị trường vượt qua đường v?ng cổ, điểm xuyên cắt sẽ được h´nh thành. Nếu mỗi đáy vượt qua ngưỡng 38.2%của mẫu h´nh Fibonacci, được vẽ trên xu hướng đi lên, mẫu h´nh Triple Top đó sẽ không c?n hợp lệ nữa. H là đường dọc giữa đỉnh cao nhất và đường v?ng cổ. TP sẽ cách một khoảng H pip so với điểm xuyên cắt, c?n SL sẽ cao hơn đỉnh của sóng cao nhất.

Triple Top and Triple Bottom patterns - Three Peaks and Two Valleys-Speculated Downward Trend Bearish

Mẫu h´nh Triple Bottom

Trong xu hướng đi xuống, mẫu h´nh Triple Bottom được h´nh thành bởi ba đáy liên tiếp với chiều cao và độ rộng khác nhau hoặc như nhau. Đường v?ng cổ hay đường xác nhận là ngưỡng trên đỉnh cao nhất và cho biết đó là điểm xuyên cắt. Nếu đỉnh vượt qua ngưỡng 38.2% của mẫu h´nh Fibonacci, được vẽ từ điểm bắt đầu của đồ thị đến đáy thấp nhất, mẫu h´nh Triple Bottom sẽ không đáng tin cậy. H là khoảng cách dọc giữa điểm thấp nhất của đáy dài nhất và đường v?ng cổ. Giá TP sẽ có khoảng cách H pip so với điểm xuyên phá c?n giá SL sẽ thấp hơn đáy thấp nhất.

Triple Top and Triple Bottom patterns - Neckline Slope and Height of Take Profit and Stop Loss Price

Một vài ví dụ hữu ích sẽ được đưa ra trên MT4. Xu hướng đi xuống, theo sau là ba bước sóng và chúng tạo nên mẫu h´nh Triple Bottom. Ở đây có ba đáy liên tiếp nhau với độ cao khác nhau trong đó đường v?ng cổ có thể được vẽ ở đỉnh cao nhất và ngưỡng hỗ trợ có thể được đặt ở đáy thấp nhất. Mẫu h´nh Fibonacci cho ta thấy các điểm đỉnh không qua ngưỡng 38.2%, v´ vậy đây là mẫu h´nh Triple Bottom hợp lệ. Điểm H và H/2 có thể được xác định trên mẫu h´nh Fibonacci.

Triple Top and Triple Bottom patterns - Three Valleys and Two Peaks-Speculated Upward Trend Bullish

Mẫu h´nh Triple Bottom khác trên xu hướng đi xuống có thể được vẽ, trong đó đường v?ng cổ được đặt ở trên điểm đỉnh cao nhất. Người giao dịch có thể đặt lệnh mua tại điểm xuyên cắt. Mẫu h´nh Fibonacci cho thấy mẫu h´nh này đáng tin cậy, và H/2 cùng H pip nằm trên điểm xuyên cắt đa được đạt tới sau khi biến động nhẹ. Giá đa giảm c?n 50% của Fibonacci, tuy nhiên, giá TP đa được đạt đến bởi giá thị trường. Một mẫu h´nh Triple Bottom khác có thể được vẽ dễ dàng bằng đường xu hướng. Mẫu h´nh Triple Top trên xu hướng đi lên bao gồm ba đỉnh liên tiếp nhau. Sau khi điểm xuyên cắt bị cắt, TP trên H và H/2 đa bị giá thị trường vượt qua.

Triple Top and Triple Bottom patterns - Forex Market Price Chart - MetaTrader MT4

Mẫu h´nh Triple Top trên xu hướng rộng, với 3 độ cao khác nhau của đỉnh. Sau khi giá đa đạt đến điểm xuyên cắt, nó đa đạt các giá TP.

Mẫu h´nh Triple Top và Triple Bottom hiếm khi được h´nh thành, chúng có tác động mạnh đến hướng của xu hướng và có thể được sử dụng đồng thời với các mẫu h´nh nến đặc biệt và chiến lược R (chiến lược R sẽ được bàn đến trong bài 67)

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates