Triangle Pattern and its Types - Symmetrical Ascending Descending

Mẫu hình tam giác và các dạng của nó

0 0 Vote
Instructor

Mẫu hình tam giác và các dạng của nó

Buổi thứ ba mươi bốn về Huấn luyện Forex

Chào mừng đến với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính. Trong buổi hôm nay ta sẽ nghiên cứu về mẫu h´nh tam giác và các loại mẫu h´nh đó; tam giác đi lên (bullish), đi xuống (bearish) và đối xứng.

Tam giác

Tam giác là mẫu h´nh tiếp tục cho thấy hướng đi không thay đổi của hướng xu hướng hiện tại. Trong xu hướng đi lên nó khẳng định xu hướng đi lên hiện tại, c?n trong xu hướng đi xuống, nó sẽ khẳng định hướng đi xuống. Tam giác được xếp thành hai nhóm: Tam giác Bullish và Bearish.

Tam giác Bearish là mẫu h´nh tiếp tục được h´nh thành trên xu hướng đi xuống, bao gồm 2 đến 3 sóng, và 4 đến 6 swing. B´nh thường mẫu h´nh tam giác 6 swing sẽ rộng hơn mẫu h´nh tam giác 4 swing. Sóng có thể được bao phủ bởi hai đường, đường trên là đường hỗ trợ c?n đường dưới là đường kháng cự. Trong mẫu h´nh tam giác đối xứng, cả hai đường hỗ trợ và kháng cự là đường dốc với góc đối nhau. Tam giác đi xuống có một ngưỡng kháng cự, c?n đường hỗ trợ là đường xu hướng đi xuống. Tam giác đi xuống có tác động mạnh hơn so với tam giác đối xứng, v´ các đỉnh của sóng trong tam giác đi xuống có xu hướng đi xuống trong khi đáy có cùng cấp độ. H, chiều cao của sóng, có thể được xác định bằng cách tính khoảng cách giữa đỉnh và đáy của sóng thứ nhất. Số trên mỗi đáy và đỉnh có thể rất hữu dụng, v´ vậy H là swing giữa số 1 và số 2. Điểm phá vỡ sẽ được h´nh thành sau 5 hay 7 swing, ở đó giá cắt qua đường kháng cự. Lệnh bán sẽ được đặt trên một điểm phá vỡ mà ở đó giá TP sẽ thấp hơn H hay H/2 pip so với điểm phá vỡ, trong khi SL sẽ cao hơn đỉnh cuối cùng.

Triangle Pattern and its Types - Support and Resistance Lines and Levels - Ascending, Descending and Symmetrical

Triangle Pattern and its Types - Continuation Pattern Confirms Agreeing Direction - Bullish and Bearish

Tam giác Bullish, cũng như Bearish, là một mẫu h´nh tiếp tục với 4 đến 6 swing, 2 đến 3 sóng, được h´nh thành trên xu hướng đi lên. Các swing sẽ được bao quanh bởi đường hỗ trợ và đường kháng cự. Đường trên là đường kháng cự c?n đường dưới là đường hỗ trợ. Trong mẫu h´nh tam giác đối xứng, cả hai đường hỗ trợ và kháng cự đều là đường chéo với góc đối nhau. Tam giác đi lên có ngưỡng kháng cự, trong khi đường hỗ trợ sẽ là đường xu hướng đi lên. Một tam giác đi lên sẽ có tác động mạnh hơn so với tam giác đối xứng bởi v´ các đáy của tam giác đi lên sẽ có xu hướng đi lên c?n các đỉnh sẽ có mức bằng nhau. H, chiều cao của sóng, có thể được xác định bằng cách tính khoảng cách giữa đỉnh và đáy của sóng thứ nhất, swing giữa số 1 và số 2. Điểm phá vỡ sẽ h´nh thành sau 5 hoặc 7 swing, ở đó giá sẽ cắt đường kháng cự. Lệnh mua sẽ được đặt ở điểm phá vỡ nơi giá TP sẽ cao hơn H hoặc H/2 pip so với điểm phá vỡ, trong khi SL sẽ thấp hơn đáy cuối cùng.

Triangle Pattern and its Types - H and H/2 on Chart Take Profit and Stop Loss Prices - Trading Signals

Nhà giao dịch có thể t´m thấy một vài ví dụ trên đồ thị ở sàn MT4. Đối với ku hiệu vàng, mẫu h´nh tam giác đối xứng bullish được h´nh thành với 4 swing. Swing giữa số 1 và số 2 cho biết giá trị H, một đường xu hướng có thể được vẽ qua đó. Nhà giao dịch có thể dịch chuyển đường xu hướng đó đến điểm phá vỡ. Xu hướng đa vượt qua giá TP. Thậm chí dùng Fibonacci cũng sẽ rất thuận lợi để xác định H và H/2. Một tam giác bullish khác đa được h´nh thành với dạng đi lên do các đỉnh bằng nhau và các đáy có hướng đi lên. H trong tam giác này là 3460 pip, theo đó giá TP sẽ là 3460 pip bên trên của điểm phá vỡ mà giá thị trường cuối cùng cũng đạt đến. Ở xu hướng gần nhất, một mẫu h´nh tam giác đối xứng Bearish sẽ được h´nh thành. Nhà giao dịch có thể đặt lệnh bán ở điểm phá vỡ, TP sẽ là 2554 pip, thấp hơn một mức H so với điểm phá vỡ và SL sẽ cao hơn đỉnh cuối cùng. Những bước sóng này có thể h´nh thành một mẫu h´nh Double Bottom, v´ vậy nhà giao dịch phải đợi mẫu h´nh h´nh thành hoàn toàn. Ở khung thời gian khác, nhà giao dịch có thể t´m thấy nhiều mẫu h´nh tam giác khác. Một vài mẫu h´nh tam giác được h´nh thành trên xu hướng đi lên. Ở đồ thị ku hiệu, như USDJPY, nhà giao dịch có thể thấy được tam giác đối xứng trên xu hướng đi xuống.

Triangle Pattern and its Types - Breakout Point and Market Entry and Exit Price - Upward and Downward

Mẫu h´nh tam giác có thể được kết hợp với mẫu h´nh nến đặc biệt để tạo ra một mẫu h´nh đáng tin cậy và chắc chắn hơn.

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates