Trading Strategies and Customized Strategies - Forex Market

Chiến thuật giao dịch và Chiến thuật Cá biệt hóa

0 0 Vote
Instructor

Chiến thuật giao dịch và Chiến thuật Cá biệt hóa

Buổi thứ năm mươilăm về Huấn luyện Forex

Chào mừng đến với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính. Trong buổi hôm nay ta sẽ nghiên cứu về các Chiến thuật Giao dịch và Chiến thuật Cá biệt hóa.

Chiến thuật

               Hành vi giao dịch là dựa trên một phương pháp cố định thông qua việc sử dụng Phân tích cơ bản và Phân tích kỹ thuật cũng như các mẫu h´nh, nến và đường trong những hoàn cảnh nhất định.

               Việc học và thực hành mỗi mộtCông cụ kỹ thuật, đa được đề cập ở các bài trước, cùng với việc nghiên cứu ứng dụng và quy tr´nh của các công cụ này là điều kiện tiên quyết trong việc tạo ra một chiến thuật.

Trading Strategies and Customized Strategies - Technical and Fundamental Analysis

Sau khi học tập và nghiên cứu tất cả các công cụ, người giao dịch có thể tự tạo ra một chiến thuật đơn giản có khả năng phát triển về sau. Người giao dịch có thể cá biệt hóa một chiến thuật đơn giản hoặc là anh ta/cô ta có thể sử dụng các chiến thuật phù hợp đa được phát triển sẵn trên Internet, sau đó cá nhân hóa chúng để thuận tiện cho việc sử dụng.

Các loại chiến thuật

               Chiến thuật có thể chia thành những loại sau:

 1. Chiến thuật xu hướng: Những chiến thuật này có thể được khai thác trên các xu hướng thị trường. V´ thế người giao dịch nên áp dụng các Chỉ báo dao động, như CCI, cũng như những mẫu h´nh phá vỡ (breaking patterns) để phát triển một chiến thuật xu hướng.
 2. Chiến thuật dao động: Được sử dụng hầu hết ở các thị trường dao động nơi mà giá cả dao động theo kênh nằm ngang.
 3. Chiến thuật đảo chiều: Những chiến thuật này có thể được h´nh thành ở một vài điểm đảo chiều và điểm pivot. Người giao dịch muốn t´m điểm đảo chiều ở phần cuối của xu hướng để đặt một lệnh Bán ở cuối xu hướng lên hay một lệnh Mua ở cuối xu hướng xuống.

Trading Strategies and Customized Strategies - Different Types, Trend, Range and Reverse

Chiến thuật Cá biệt hóa

               Người giao dịch có thể cá biệt hóa hoặc cá nhân hóa một chiến thuật cơ bản hoặc đa được phát triển tùy vào hành vi giao dịch để hoàn thiện phương pháp giao dịch mong muốn. Nếu người giao dịch muốn giao dịch bằng chiến thuật đa được phát triển bởi người giao dịch khác, anh ta/cô ta phải thực hiện đúng theo những hành vi và phương pháp giao dịch của người đó, c?n bằng không anh ta/cô ta phải tự cá biệt hóa chiến thuật đó theo cách của m´nh. Ví dụ, người giao dịch này thích sử dụng mẫu h´nh Stochastic, trong khi một người khác lại có thể dùng RSI để nhận diện các điểm đảo chiều trên một xu hướng. Tuy nhiên, có một vài chiến thuật mà người giao dịch không thể thay thế được.

Trading Strategies and Customized Strategies - RSI Relative Strength Index - Stochastic Pattern

Kiểm tra chiến thuật

               Người giao dịch có thể kiểm tra chiến thuật đa được chuẩn bị trên một tài khoản dùng thử bằng cách đặt một vài lệnh lên đó. Một chiến thuật có nhiều điều kiện khác nhau sẽ kích hoạt nhiều xác nhận và tín hiệu khác nhau. V´ thế người giao dịch có thể đặt các lệnh dựa vào tín hiệu từ chiến thuật đa kích hoạt tín hiệu đó với một vài xác nhận.

               Hệ số thành công của bất kỳ chiến thuật nào cũng nên được ghi lại sau mỗi lần dừng trên một lệnh. Ví dụ như là tỷ lệ thành công trên một số lệnh nhất định với số lượng xác nhận cụ thể.

               Người giao dịch nên áp dụng mỗi chiến thuật trên 40 đến 60 lệnh để xem xét tỷ lệ thành công so với thất bại để xem chiến thuật đưa ra có phù hợp hay không. Ví dụ, sau một lần kiểm tra nhất định, người giao dịch có thể rút ra được tỷ lệ thành công của các lệnh;

Trading Strategies and Customized Strategies - Success Rate of Trading Orders by Confirmations

               Nh´n chung tỷ lệ thành công so với thất bại là khoảng 70%

 • Điều kiện thứ nhất (ít xác nhận nhất) = 65%
 • Điều kiện thứ hai = 72%
 • Điều kiện thứ ba = 77%
 • Điều kiện thứ tư (nhiều xác nhận nhất) = 84%

               Tính hiệu quả của chiến thuật đặt ra tăng lên theo số lượng xác nhận

               Người giao dịch có thể sử dụng một số chiến thuật hiện thời để t´m ra các điểm có nhiều xác nhận hơn để có được tỷ lệ thành công cao hơn. Một chiến thuật duy nhất có thể tạo ra ít tín hiệu, trong khi việc dùng đồng thời 2 hoặc 3 chiến thuật sẽ kích hoạt nhiều tín hiệu hơn với những xác nhận đáng tin cậy hơn. Người giao dịch không được sử dụng chiến thuật mà không đi kèm với chỉ dấu Chặn lỗ, bởi v´ bất kỳ chiến thuật nào cũng sẽ kích hoạt những tín hiệu lỗi dẫn đến bị gọi ku quỹ (Margin Call).

Trading Strategies and Customized Strategies - Different Ration and Conditions - Confirmations of Trades

               Các chiến thuật với Giá Chặn lỗ dài hơn thay cho giá Chốt lời có thể không mang đến lợi nhuận, bởi v´ mỗi giá Chặn lỗ sẽ tương đương với 5 hoặc 6 giá TP. Kể cả một chiến thuật với độ hiệu quả 90%cũng có thể không mang đến lợi nhuận nếu giá SL cao đáng kể so với giá TP. Người giao dịch không bao giờ được đặt một lệnh mà không dùng chiến thuật hay đặt lệnh mà không dựa vào bất cứ tín hiệu nào và xác nhận nào từ chiến thuật được dùng. Những người giao dịch không đặt lệnh tại những điểm chính xác được xác định bởi chiến thuật cuối cùng sẽ mất hết vốn ban đầu.

Yếu tố cấu thành chiến thuật

               Mỗi chiến thuật sẽ cung cấp những thông tin khác nhau:

 1. Giá khởi điểm thích hợp
 2. Giá Chốt lời
 3. Giá Chặn lỗ
 4. Các điều kiện đóng một lệnh trong những trường hợp đặc biệt. Đôi khi người giao dịch phải đóng một lệnh, làm ảnh hưởng tới giá SL, bất chấp những xác nhận trước đó.
 5. Các xác nhận khác nhau trên cùng một điểm cũng như một vài điều kiện với tính hiệu quả khác nhau.

Trading Strategies and Customized Strategies - Margin Call - Entry Price - Failure Signals and Analysis

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng!

.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates