Technical Analysis of Financial Markets - Trading Strategies

Phân tích kỹ thuật về thị trường tài chính

10 1 Vote
Instructor

Phân tích kỹ thuật về thị trường tài chính

Buổi thứ hai mươi mốt về Huấn luyện Forex

Chào mừng đến với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính. Buổi hôm nay chúng ta sẽ nói về phân tích kỹ thuật về thị trường tài chính, phân tích kỹ thuật cổ điển và phân tích kỹ thuật hiện đại. Đây đơn giản là một cách để dự đoán và ước tính hành vi của giá thị trường. Có thể đạt được điều này thông qua nghiên cứu lịch sử về giá thị trường. Các thay đổi về giá và dao động được nghiên cứu đồng thời lưu lượng giao dịch cũng được xét đến. Phân tích kỹ thuật được thực hiện trên tất cả các tài sản có biểu đồ và thay đổi giá theo thời gian đặc biệt là Forex, chứng khoán, thị trường bất động sản và thị trường kim loại quu đặc biệt là vàng.

Áp dụng

Phân tích hấp dẫn nhất đối với các nhà dự đoán là phân tích kỹ thuật bởi nó dùng các thuật toán và các mối liên quan để xác định xu hướng và biến động giá cộng với hướng dài và ngắn.

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật được chia làm hai nhóm; Cổ điển và hiện đại.

Phân tích kỹ thuật cổ điển được đề ra bởi Charles Dow người đa từng đăng thuyết của m´nh về phân tích kỹ thuật trên báo Wall Street Journal newspaper vào năm 1900 dựa trên thay đổi và biến động giá. Ông được truyền cảm hứng bởi các quy tắc cơ bản tự nhiên, kinh nghiệm trong quá khứ và lịch sử thị trường.

Technical Analysis of Financial Markets - Fundamental Analysis of News - Classic and Modern Financial Analyses

Phân tích hiện đại được dựa trên sự dịch chuyển giá và có 3 nguyên lu chính;

1. Phân tích kỹ thuật không xác định giá thị trường mà nó nhằm để dự đoán giá tương lai và xu hướng thị trường.

2. Trọng tâm của người giao dịch là giá thị trường và giá này là sản phẩm của phân tích kỹ thuật và dự đoán thị trường.

3. Phân tích kỹ thuật chỉ dựa trên giá thị trường trước đây.

Phân tích kỹ thuật hiện đại xem xét và nghiên cứu các giá thị trường trước đó để dự đoán dịch chuyển của thị trường trong tương lai và giá tương lai, v´ vậy các sự kiện sẽ được mong chờ xảy ra đúng như với dự đoán từ phân tích kỹ thuật.

Technical Analysis of Financial Markets - Future Market Price Based on Latest Market Trends

Hầu hết mọi người cho rằng phân tích kỹ thuật bổ trợ cho phân tích căn bản trong khi thật ra phân tích căn bản đi ra từ phân tích kỹ thuật.

Những nội dung sau sẽ được đề cập đến sau này;

 1. Xu hướng (Trend), mức trợ giúp (support), mức kháng cự (resistance), xuyên cắt xu hướng và kênh giá (price channel).
 2. Candle stick
 3. Fibonacci trong thị trường tài chính và Fibonacci thoái lui (Fibonacci Retracement)
 4. Indicators và oscillators
 5. Phân kỳ (Divergence), tích hợp (convergence), phân kỳ ẩn (hidden divergence)
 6. Giá trung b´nh, vai tr? trợ giúp và kháng cự của nó đối với các xu hướng
 7. Các loại model – mẫu h´nh liên tục và đảo chiều
 8. Hành động giá – spot đảo chiều tốt nhất
 9. Mô h´nh Harmonic
 10. Phương thức bước sóng Elliott
 11. Phương thức Andrews pitchfork
 12. Quản lu rủi ro và vốn
 13. Chiến lược giao dịch – cách đề ra một chiến lược giao dịch –nhiều chiến lược hiệu quả
 14. Các tài liệu học thuật khác về phân tích kỹ thuật

Technical Analysis of Financial Markets - Fibonacci, Indicator and Oscillator - Harmonic and Andrew\\'s Pitchfork

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates