Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Forex

Thông tin bổ sung về chỉ báo Andrew’s Pitchfork

0 0 Vote
Instructor

Thông tin bổ sung về chỉ báo Andrew’s Pitchfork

Buổi thứ bốn mươi tám về Huấn luyện Forex

Chào mừng đến với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính. Thông tin bổ sung về chỉ báo Andrew’s Pitchfork; thất bại của Andrew’s Pitchfork, đường phản hồi và đường báo động sẽ được đề cập đến trong bài hôm nay.

Thất bại trong Andrew’s Pitchfork

Trong mẫu h´nh Andrew’s Pitchfork, nếu giá cắt đường pivot thứ ba sau khi nó chạm đường pivot thứ nhất, th´ bất cứ tín hiệu mua nào cũng sẽ không hợp lệ trong mẫu h´nh Bullish. Mặt khác, nếu giá vượt qua đường pivot thứ ba sau khi nó đa chạm vào đường pivot thứ nhất, th´ bất cứ lệnh bán nào cũng sẽ không đáng tin cậy.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - False Buy and Sell Forex Market Signals

Trong điều kiện thất bại, trong dạng Bullish, nếu giá chạm đường pivot thứ ba sau khi nó đa gặp đường pivot thứ nhất, theo sau bởi một sóng khác bên trên đường pivot thứ ba, th´ việc cắt đường pivot thứ ba sẽ không tạo ra tín hiệu bán nào. Trong dạng Bearish, nếu giá đến gần đường pivot thứ ba sau khi nó đa gặp ở pivot thứ nhất, theo sau bởi một sóng khác thấp hơn đường pivot thứ ba, th´ việc cắt đường pivot thứ ba sẽ không tạo ra tín hiệu mua nào.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Pivot Levels, Trading Signals - MT4

Một ví dụ dạng bearish trên MT4 cho thấy dạng thất bại đầu tiên. Sau khi giá đa cắt pivot thứ ba, trên mẫu h´nh này sẽ không có tín hiệu bán nào. Trong ví dụ khác ở xu hướng đi lên, một mẫu h´nh không thể tạo nên bất kỳ tín hiệu mua nào sau khi giá đa cắt đường pivot thứ ba theo hướng đi xuống.

Dạng thất bại thứ ba được h´nh thành khi giá dao động giữa đường pivot thứ ba và thứ nhất, theo sau bởi sự dịch chuyển về đường trigger. Trong xu hướng bullish, nếu giá không cắt đường trigger mà quay lại về phía trên và chạm vào đường pivot thứ ba, thậm chí ngay cả nếu giá cuối cùng cũng cắt đường Trigger theo hướng đi xuống, lệnh bán sẽ không hợp lệ hoặc đáng tin.  Trong dạng Bearish, nếu giá không vượt qua đường Trigger mà quay trở lại phía đáy và chạm vào đường pivot thứ ba, dù giá vượt qua đường Trigger khi hướng về phía trên, lệnh mua sẽ không đúng hay đáng tin.

Một ví dụ dạng bullish cho thấy dạng thất bại thứ ba không h´nh thành, bởi vậy, tín hiệu mua được h´nh thành sau khi giá đa cắt đường Trigger.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Trigger, Pivot and Median Line

Dạng thất bại thứ tư trong mẫu h´nh Andrew’s Pitchfork h´nh thành mỗi khi giá cắt đường Trigger, sau đó quay trở lại về đường đó. Trong xu hướng bullish, nếu giá đi qua đường Trigger hướng về phía dưới và đảo chiều lại về phía trên, sau khi cắt đường Trigger và theo đó là xu hướng đảo chiều, ngay cả nếu giá giảm thấp hơn đường Trigger, th´ lệnh bán sẽ không hợp lệ nữa. Trong xu hướng bearish, nếu giá đi qua đường Trigger hướng về phía trên và đảo chiều lại về phía dưới, sau khi cắt đường Trigger và theo đó là xu hướng đảo chiều, ngay cả nếu giá tăng cao hơn đường Trigger, th´ lệnh mua sẽ không hợp lệ nữa. Trong ví dụ trước, các nến có thể được h´nh thành phía trên đường Trigger, v´ vậy tín hiệu bán hợp lệ.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Candlestick Pattern Confirmation

Mẫu h´nh Andrew’s Pitchfork nhỏ bên trong một mẫu h´nh chính

Nếu một mẫu h´nh Andrew’s Pitchfork h´nh thành bên trong một mẫu h´nh Andrew’s Pitchfork khác, điều đó sẽ có một số lợi ích như:

  • SL sẽ giảm
  • TP sẽ tăng
  • Một khẳng định khác bởi tín hiệu ro ràng

Một mẫu h´nh Bearish nhỏ h´nh thành bên trong một mẫu h´nh Bearish chính, c?n một mẫu h´nh Bullish nhỏ sẽ ở trong một mẫu h´nh Bullish lớn hơn. Mẫu h´nh nhỏ có thể được t´m thấy trong các khung thời gian ngắn hơn.

Một ví dụ cho thấy cách t´m một mẫu h´nh nhỏ. Trong xu hướng đi xuống, tín hiệu mua sẽ được tạo ra. Nếu nhà giao dịch chọn khung thời gian ngắn hơn, một mẫu h´nh Andrew’s Pitchfork sẽ xuất hiện với xu hướng đi xuống. Sau khi đường Trigger bị cắt qua theo hướng đi lên, một tín hiệu mua sẽ xuất hiện và nhà giao dịch có thể đặt một lệnh mua với giá SL bên dưới đáy cuối cùng. Sau một vài biến động nhẹ giá đa đạt đến giá TP mong muốn và nó tiếp tục xu hướng đi lên hướng về giá TP của mẫu h´nh chính.

Đường cảnh báo

Trong một mẫu h´nh Andrew’s Pitchfork, người giao dịch có thể đo khoảng cách giữa đường pivot thứ ba và thứ nhất, được gọi là “R”. Trong dạng Bullish, 3 đường song song có thể được vẽ đưới đường pivot thứ ba. Trong dạng Bearish, 3 đường song song có thể được đặt bên trên đường pivot thứ ba. Khoảng trống giữa mỗi đường sẽ bằng R. Mỗi đường có thể có tác động đáng kể đến sự dịch chuyển giá thị trường.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Warning Line for Bullish and bearish Trading Signal

Đường phản hồi

Nếu điểm pivot thứ hai và thứ ba được nối bởi một đường, th´ khoảng cách trực tiếp giữa đường này và pivot thứ nhất có thể được đo, và nó được gọi là L. 3 đường song song với một đường giữa pivot thứ hai và thứ ba có thể được đặt cạnh mẫu h´nh với khoảng cách L so với nhau. Giá thị trường được cho rằng sẽ đổi xu hướng gần những đường này. Trong ví dụ, một mẫu h´nh được vẽ trên xu hướng đi xuống.

 Trên sàn MT4, mẫu h´nh hướng xuống được vẽ và người giao dịch có thể định ra các đường cảnh báo bằng cách đặt bản copy của mẫu h´nh lên trên nó. Đường thứ nhất của mẫu h´nh bản sao trên đường thứ ba của mẫu h´nh chính. Khi giá tăng lên, đường thứ hai của mẫu h´nh bản sao không có ảnh hưởng đáng kể, trong khi giá biến động khi tiến về đường thứ ba.

Trong một ví dụ khác, nhà giao dịch có thể vẽ đường xu hướng để nối điểm pivot thứ hai và thứ ba với nhau, sau đó một đường xu hướng trực tiếp có thể được đặt giữa đường này và pivot thứ nhất, được gọi là “L”. Nhà giao dịch có thể copy và paste đường xu hướng “L” bằng cách giữ phím CTRL + double click vào đường “L”. 4 bản sao của đường “L” có thể được đặt lên đường pivot thứ nhất sau đường nối pivot thứ hai và thứ ba. Giá thị trường không cho thấy có thay đổi đáng kể nào trên L1 và L3, khi giá tăng lên trên đường pivot thứ hai và quay trở lại đường pivot thứ nhất trên L2.

Supplementary Information of Andrew’s Pitchfork Indicator - Respond Line Trading Strategy

Đường cảnh báo và đường phản hồi không đảm bảo rằng sẽ có sự dịch chuyển thị trường, nhà giao dịch phải xem chúng như là những điểm hữu ích trên một xu hướng giá thị trường.

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates