Special Candlestick Patterns - Reversal and Continuation Signals

Các mẫu hình nến đặc biệt

0 0 Vote
Instructor

Các mẫu hình nến đặc biệt

Buổi thứ sáu mươi ba về Huấn luyện Forex

Chào mừng đến với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính. Trong buổi hôm nay ta sẽ nghiên cứu về các mẫu h´nh nến đặc biệt.

Special Candlestick Patterns - Economic News - Andrew\\'s Pitchfork Median, Pivot and Trigger Lines

Các mẫu h´nh nến đặc biệt

Người giao dịch có thể sử dụng các mẫu h´nh nến đặc biệt khi chúng h´nh thành trong những trường hợp sau:

  1. Gần các ngưỡng trong khung thời gian H4
  2. Gần các ngưỡng Fibonacci trong khung H4, khung Ngày và khung Tuần
  3. Gần tin tức kinh tế quan trọng hoặc thời điểm bắt đầu của phiên New York
  4. Gần các đường hỗ trợ và kháng cự gần
  5. Gần đường chính giữa gần của Andrew’s Pitchfork
  6. Trên các dốc đi lên hoặc đi xuống mạnh

Phương pháp thứ nhất

Búa, Đường xuyên phá, Mây Đen, Hanging Man và Sao đổi ngôi là những mẫu h´nh nến đặc biệt h´nh thành trong một xu hướng giúp xác định chiều đi của giá trong tương lai.

Ở biểu đồ bên trái, Nến Hanging Man tăng giá đa h´nh thành trên một xu hướng lên ngay sau một nến Hanging Man giảm giá. Mẫu h´nh này có thể xác định xu hướng đi lên sẽ tiếp tục đi về phía đỉnh.

Ở biểu đồ bên phải, một mẫu h´nh Tam giác tăng giá đa h´nh thành trên một xu hướng lên, trong đó nến Hanging man giảm giá được h´nh thành tại điểm xuyên phá. Mẫu h´nh nến này xác nhận rằng một lệnh Mua mạnh và phù hợp đa được tạo ra tại điểm xuyên phá của mẫu h´nh tam giác đó. V´ thế mà người giao dịch có thể đặt một lệnh Mua tại đây. Những mẫu h´nh này tạo ra các tín hiệu liên tục và xác nhận chiều của một xu hướng.

Ở biểu đồ bên phải, một Búa Ngược đa h´nh thành trên một xu hướng xuống. Một Búa Ngược khác trên xu hướng xuống này đa h´nh thành, do đó, người giao dịch có thể đặt một lệnh Bán tại các điểm trên.

Special Candlestick Patterns - Piercing Line Higher and Lower Shadow - Inverted Hammer on Trend

Ở biểu đồ bên phải, một Búa Ngược đa h´nh thành trên một xu hướng xuống theo sau là một cú giảm liên tục.

Búa Ngược tạo ra các tín hiệu liên tục trên một xu hướng xuống.

Ta có thể nghiên cứu rất nhiều ví trong khung MT4. Ví dụ như, một Búa Ngược được h´nh thành trên xu hướng lên theo sau bởi một cú sụt giảm mạnh. Một Búa Ngược khác trên một xu hướng xuống khác tạo ra một tín hiệu Bán. V´ thế, bất cứ khi nào Búa Ngược h´nh thành trên một xu hướng xuống, rất có khả năng xu hướng này sẽ tiếp tục theo chiều đi xuống của m´nh.

Trong một ví dụ khác, một nến Hanging Man đa h´nh thành sau một nến Bullish mạnh, v´ thế mà người giao dịch có thể đặt một lệnh Mua phía trên giá Trần của nến Hanging Man.

Sau mẫu h´nh Sao đổi ngôi, Hanging Man và Búa, thị trường được cho rằng sẽ tiếp tục xu hướng gần đây của nó nếu có một xác nhận khác được tạo ra bởi các mẫu h´nh hay chiến thuật khác. Trong ví dụ này, một mẫu h´nh Cờ đa h´nh thành và trên đỉnh cuối cùng, mẫu h´nh Tweezer h´nh thành, người giao dịch có thể đặt một lệnh Mua phía trên mẫu h´nh nến này. Hai nến Hanging Man đa h´nh thành tại điểm xuyên phá, nhờ đó, một lệnh Mua khác có thể được đặt bởi người giao dịch. Sau đó, một nến Hanging Man hay một nến Búa khác đa xác nhận mộtxu hướng lên.

Nếu người giao dịch t´m ra được những tín hiệu liên tục từ một số mẫu h´nh hay chiến thuật, khi đó mẫu h´nh nến đề cập ở trên rất có ích cho một giao dịch thành công.

Special Candlestick Patterns - Bullish and Bearish Trend Line - Shooting Star with Hanging Man

Phương pháp thứ hai

Người giao dịch có thể t´m ra các điểm Mua và Bán thông qua nhiều Ngưỡng khác nhau. Ví dụ ở biểu đồ bên trái, ta có thể vẽ một ngưỡng có ảnh hưởng mạnh đến xu hướng thị trường. Một mẫu h´nh Fibonacci có thể được chèn vào để giá thị trường đổi chiều rại ngưỡng 61.8%. Một Búa tăng giá đa h´nh thành tại điểm này, từ đó ta có thể thấy được các tín hiệu từ những mẫu h´nh này.

Ở biểu đồ bên phải, giá thị trường đa quay trở lại chiều đi xuống sau khi chạm ngưỡng 76.4%. Một nến Mây Đen đa h´nh thành tại điểm xuyên phá, v´ thế, người giao dịch có thể đặt một lệnh Mua sau khi giá thị trường đi qua giá Sàn của nến đa cho về phía đáy.

Những nến Bullish đảo chiều như Búa, Bao trùm và Đường xuyên phá h´nh thành trên các xu hướng xuống, người giao dịch cũng có thể dùng mẫu h´nh Fibonacci để t´m ra những nến đặc biệt.

Special Candlestick Patterns - Dark Cloud over Fibonacci Levels - Support and Resistance Levels

Những nến Bearish đảo chiều như Sao đổi ngôi, Bao trùm và Mây Đen h´nh thành trên các xu hướng lên, người giao dịch cũng có thể dùng mẫu h´nh Fibonacci để t´m ra những nến đặc biệt.

Ví dụ, người giao dịch có thể vẽ một Ngưỡng trên xu hướng lên này cũng như mẫu h´nh Đường trung b´nh. Sau khi giá đi qua Ngưỡng về phía đỉnh, một mẫu h´nh Búa tăng giá đa h´nh thành tại nơi Đường trung b´nh cắt Ngưỡng đa cho. Nhờ thế, người giao dịch có thể đặt một lệnh Mua phía trên mẫu h´nh nến Búa sau khi tín hiệu Mua được tạo ra. Các ngưỡng có tầm ảnh hưởng đang kể đến xu hướng thị trường. Ví dụ, ở biểu đồ H4 GBPUSD, giá đa giảm về hướng đáy sau khi chạm ngưỡng 61.8% của mẫu h´nh Fibonacci. Một Búa giảm giá đa h´nh thành tại nơi giá chạm ngưỡng 61.8%, v´ thế, người giao dịch có thể đặt một lệnh Bán. Giá TP có thể được xác định ở ngưỡng M, H/2 và H. Giá thị trường đa đạt đến giá TP đầu tiên và có thể dự đoán rằng giá sẽ giảm ít nhất là đếm H/2. Trong một ví dụ khác, người giao dịch có thể vẽ một ngưỡng có ảnh hưởng đặc biệt đến giá thị trường. Sau khi giá đổi chiều về phía ngưỡng này, một Búa tăng giá mạnh và đáng tin cậy h´nh thành, nhờ thế, người giao dịch có thể đặt một lệnh Mua với giá khởi điểm phía trên nến này. Giá TP có thể cao hơn 68 pip so với giá khởi điểm. Một mẫu h´nh cờ cũng h´nh thành trong khu vực này, v´ thế, người giao dịch có thể xem xét giá TP bằng mẫu h´nh này.

Special Candlestick Patterns - Buy and Sell Trading Signals - Uptrend and DownTrend

Phương pháp thứ ba

Khi một Sao đổi ngôi, Bao trùm, Mây Đen hay các nến đặc biệt khác h´nh thành trên đỉnh hay đáy cuối cùng của mẫu h´nh Double hay Triple Top/Bottom, th´ người giao dịch có thể đặt một lệnh nhờ vào những tín hiệu đáng tin cậy. Ở biểu đồ thứ nhất, một mẫu h´nh Double Top đa h´nh thành trên một xu hướng lên. Một nến Mây Đen đa h´nh thành trên đỉnh thứ hai, nên người giao dịch có thể đặt một lệnh Bán thấp hơn nến đa cho. Ở biểu đồ bên phải, h´nh thành một Triple Top mà nến Bearish mạnh trên đỉnh của nó tạo ra một tín hiệu Bán đáng tin cậy.

Ở biểu đồ bên trái, một Búa tăng giá đa h´nh thành ở đáy cuối cùng của mẫu h´nh Triple Bottom. Một lệnh Mua có thể đuợc đặt phía trên nến đa cho, sớm hơn điểm xuyên phá. Ở biểu đồ bên phải, một nến Đường xuyên phá tại đáy cuối cùng của Triple Bottom đa tạo ra một tín hiệu Mua.

Triple và Doube Top/Bottom là những mẫu h´nh thông dụng nhất có thể kết hợp với các mẫu h´nh và chiến dịch khác. Ở biểu đồ GBPUSD, người giao dịch có thể t´m ra một mẫu h´nh Double Top trong đó một mẫu h´nh Búa tăng giá hay Mây Đen đa h´nh thành trên đỉnh cuối cùng, nhờ thế, người giao dịch có thể đặt một lệnh Bán phía dưới nến đa cho. Giá TP có thể được xem xét ở mức thấp hơn 176 pip so với giá khởi điểm, vào khoảng 1.6655. Có rất nhiều mẫu h´nh Double hay Triple Top/Bottom mà người giao dịch có thể t´m thấy trên các biểu đồ.

Special Candlestick Patterns - Pips and Pippet over or Lower than High or Low Prices

Phương pháp thứ tư

Người giao dịch có thể sử dụng nến Tweezer để xác định điểm pivot. Ở biểu đồ bên phải, hai Búa tăng giá đa h´nh thành một mẫu h´nh Tweezer trên một xu hướng xuống, nên người giao dịch có thể đặt một lệnh Mua sau khi giá thị trường đi qua giá Trần của Tweezer. Ở biểu đồ bên phải, một Tweezer h´nh thành, tại đó một nến Bullish h´nh thành ngay sau nến Bearish. Mẫu h´nh Tweezer với hai nế Bullish mạnh hơn Tweezer với một nến Bullish và một nến Bearish.

Biểu đồ bên trái cho thấy mẫu h´nh Tweezer tăng giá đa h´nh thành bên trong một xu hướng lên. Mẫu h´nh Tweezer tăng giá bao gồm hai nến Sao đổi ngôi. Nếu mẫu h´nh Bearish gồm hai nến Bearish, nó sẽ mạnh hơn nhiều.

Ta có thể thấy một số ví dụ trên sàn MT4. Ví dụ như, ở cuối một xu hướng xuống, Tweezer tăng giá với hai Búa tăng giá h´nh thành, nhờ đó, người giao dịch có thể đặt một lệnh Mua bên trên giá Sàn của Búa tăng giá. Một ngưỡng mạnh nằm ngay phía dưới mẫu h´nh Tweezer mà giá không thể cắt qua vài lần.

"Special

Một mẫu h´nh nến khác, mẫu h´nh Búa hoặc Hanging Man tăng giá kích hoạt một tín hiệu Mua. Trên xu hướng cuối cùng của giá thị trường, một Búa Ngược h´nh thành sau một nến búa. Do đó, Búa Ngược này xác nhận rằng một lệnh Bán có thể được đặt sau khi giá giảm xuống thấp hơn gía Sàn của nến đa cho. Giá TP thứ nhất nằm thấp hơn 126 pip so với giá khởi điểm. Giá TP thứ hai có thể được xem xét ở khoảng giữa giá Trần của nến Búa và giá khởi điểm. Giá được ước tính sẽ giảm xuống từ 126 đếm 200 pip, lúc này nó sẽ là 1.6588.

Sau khi đi xuống, xu hướng thị trường bắt đầu chiều đi lên. Một nến Hanging Man h´nh thành trong xu hướng lên này xác nhận chiều của xu hướng. Một lần nữa, sau khi giá tăng sau một đợt tuột giảm, một nến Hanging Man h´nh thành với xác nhận về chiều đi lên.

Những nến này tạo ra các tín hiệu mạnh và đáng tin cậy mà người giao dịch có thể xác định để đặt một lệnh. Ví dụ, sau khi một xu hướng xuống bắt đầu dịch chuyển, một Búa Ngược sẽ xác nhận chiều di chuyển xuống liên tục. Giá TP có thể thấp hơn 320 đến 480 pip so với giá khởi điểm. Ngay sau một xu hướng nhỏ tạm thời, một nến Sao đổi ngôi đa kích hoạt một tín hịêu Bán với giá TP thấp hơn giá khởi điểm 395 pip. Nến là xác nhận mạnh mà người mua cùng để giao dịch thành công.

Special Candlestick Patterns - Hanging Man and Bollinger Bands - Upper and Lower Bands

Một ví dụ khác, một Búa giảm giá theo sau là một Búa tăng giá giúp xác nhận chiều đi lên. Một Búa trên xu hướng lên lích hoạt một tí hiệu Mua. Những nến đặc biệt kể trên có thể giúp người giao dịch đạt được lợi nhuận từ giao dịch. Trong một mẫu h´nh Tam giác, nến xác nhận xu chiều đi lên.

Ở biểu đồ Tháng của ku hiệu AUDUSD, người giao dịch có thể t´m ra một Búa tăng giá theo sau là một Búa giảm giá tạo ra một mẫu h´nh Tweezer Top kích hoạt một lệnh Bán. Cho nên, nếu mọt giá giảm đến dưới giá Sàn, th´ người giao dịch có thể đặt một lệnh Bán với giá TP thấp hơn giá khởi điểm 210 đến 270 pip, nằm ở khoảng 0.8891. Các nến Búa liên kết có thể tác động đáng kể đến Chiều của xu hướng.

Special Candlestick Patterns - Price Action Trading Strategy and Methods - Triangle Pattern

Trong Chiến thuật Price Action, ở các biểu đồ Vàng, xu hướng được cho là sẽ phản ứng tại 1260. Sự kết hợp giữa một vài nến Búa đa tạo ra tín hiệu sẽ có sự di chuyển mạnh và dốc. Dưới đây là một nến mạnh trị giá 30$ đa h´nh thành sau khi liên kết với các nến Búa. Người giao dịch có thể kiểm tra các ví dụ khác như ở đây, các nến Búa liên kết bằng một xu hướng dài và dốc.

Người giao dịch phải tập đi tập lại thật nhiều lần để phát triển khả năng t´m ra nến đặc biệt, chúng có ảnh hưởng rất lớn đến xu hướng thị trường.

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates