Shooting Star and Hammer Candlestick Patterns - Open Close Price

Mẫu hình nến sao sa và búa

0 0 Vote
Instructor

Mẫu hình nến sao sa và búa

Buổi thứ hai mươi lăm về Huấn luyện Forex

Chào mừng đến với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính.Chúng ta sẽ bàn về sao sa (Shooting Star) và nến búa (Hammer candlestick) trong buổi hôm nay.

Nến sao sa

Nến sao sa xuất hiện sau hướng đi lên của thị trường, tín hiệu cho xu hướng đảo chiều của hướng đi lên. Sao sa có thể là nến đen hoặc trắng và có thể có bóng rất nhỏ dưới thân chính. Bóng trên dài hơn rất nhiều do xu hướng đi lên, theo sau là sự đổi hướng của giá do tin tức hay sự kiện quan trọng trong thị trường. Mô h´nh giảm dần trong đó giá đóng thấp hơn giá mở, số 3 và 4, sẽ có tác động đáng kể lên sự dịch chuyển giá hơn là mô h´nh tăng dần, số 1 và 2. Cây nến mạnh sẽ không có bóng dưới nào. B´nh thường th´ bóng trên sẽ dài gấp 3 lần thân chính, tuy nhiên sẽ thuận lợi hơn rất nhiều nếu bóng trên dài gấp 5 lần thân chính. Người giao dịch có thể t´m thấy nhiều ví dụ trên MT4. Sau khi thị trường đi lên, sao sa đi xuống sẽ h´nh thành và tín hiệu sự đảo chiều của xu hướng. Người giao dịch được khuyên nên đặt lệnh bán thấp hơn giá thấp hay giá đóng của nến với mức TP của chiều dài nến, 16 pip, dưới giá lệnh ban đầu. Sao sa là một dấu hiệu đáng tin cậy và có ảnh hưởng quan trọng đến phân tích kỹ thuật. Ở một ví dụ khác, sao sa đi lên được h´nh thành sau khi thị trường đi lên, sau đó xu hướng đi xuống. Ở xu hướng theo dải, sao sa không có tác động g´ đến xu hướng giá thị trường. V´ vậy, sao sa cho thấy xu hướng đảo chiều sau khi nó được h´nh thành ở xu hướng đi lên. Sao sa mạnh nhất sẽ là loại đi xuống mà không có bóng thấp.

Shooting Star and Hammer Candlestick Patterns - Closing and Opening Price - Lower and Higher Shadow

Shooting Star and Hammer Candlestick Patterns - Reversal Order on Downward Market Trend

Nến búa

Nến búa cũng giống sao sa, tuy nhiên, nó h´nh thành ở thị trường đi xuống. Nó là dạng đảo chiều có bóng dài và bóng trên rất nhỏ hoặc hoàn toàn không có. Ở loại nến này, giá thị trường tăng đột ngột sau khi nó đạt đến một mức giá thấp nào đó. Bóng dưới được tạo ra bởi tin tức hay sự kiện quan trọng đa làm đảo chiều hướng đi xuống. Nó có thể không có bóng trên, với cấu trúc đi lên hoặc đi xuống. Nến búa mạnh nhất sẽ là loại có thân đi lên, giá đóng cao hơn giá mở và không có bóng trên. Nếu bóng dưới dài gấp 5 lần thân, nó sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến sự dịch chuyển của xu hướng.

Shooting Star and Hammer Candlestick Patterns - Upward Market Trend - Bullish and Bearish Price

Nhà giao dịch có thể t´m thấy rất nhiều nến búa trên biểu đồ. Ví dụ, sau khi giá thị trường đi xuống trong thời gian dài, nến búa được h´nh thành và xu hướng đảo chiều thành đi lên. Một cây nến búa mạnh khác cho thấy thị trường đa đổi hướng theo xu hướng đi lên. Nhà giao dịch phải thực tập thật nhiều để phát triển khả năng nhận biết nến và mẫu h´nh hữu hiệu. Nến búa và sao sa là hai loại mẫu h´nh có tầm quan trọng cao mà người giao dịch cần lưu u đến.

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates