RSI and Moving Average Strategy - Exponential and Linear Weighted

Chiến thuật RSI và Đường trung bình

0 0 Vote
Instructor

Chiến thuật RSI và Đường trung bình

Buổi thứ sáu mươi về Huấn luyện Forex

Chào mừng đến với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính.Trong buổi hôm nay ta sẽ nghiên cứu về chiến thuật RSI và Đường trung b´nh.

Chiến thuật RSI và Đường trung b´nh

RSI cho thấy các vùng “quá mua” hoặc “quá bán”, trong đó giá thị trường có thể tiếp tục hướng đi của nó bất kể sự ủng hộít ỏi từ người giao dịch,do đó, một điểm đảo chiều là rất có thể xảy ra. Những khu vực này có thể được xác định bằng chiến thuật Price Action, trong đó người giao dịch có thể t´m thấy điểm đảo chiều với độ dốc caoở M30 hoặc H1, v´ vậy mà giá trị RSI nên được đặt trên 8. Cùng với RSI, người giao dịch phải khai thác mẫu h´nh Đường trung b´nh, v´ vậy EMA 3 và SMA 15 có thể được thêm vào. Người giao dịch có thể sử dụng các mẫu h´nh khác như Stochastic 3.3.14 hay MACD thay v´ RSI8.

Bất cứ khi nào RSI hoặc mẫu h´nh thay thế của nó phát hiện một sự phân kỳ, tín hiệu sẽ được phát ra ngay tại nơi các Đường trung b´nhcắt nhau.

Ku hiệu có thể giao dịch được

               Chiến thuật này có thể được dùng cho tất cả các ku hiệu, đặc biệt là EURUSD và GBPUSD.

Khung thời gian

               Mặc dù chiến thuật này có thể được dùng trong tất cả các khung thời gian, khung M30 và H1 sẽ cho kết quả tốt nhất.

Tín hiệu Mua hay Bán

               Một tín hiệu Mua sẽ được kích hoạt bất cứ khi nào EMA3 đi qua SMA15 về phía đỉnh sau một sự phân kỳ.

               Một tín hiệu Bán sẽ được kích hoạt mỗi khi EMA3 cắt SMA15 về phía đáy sau một sự phân kỳ.

Giới hạn TP và SL

               Giá TP đầu tiên có thể từ 15 pip đến 23 pip, trong khi giá TP thứ hai có thể từ 27 đến 30 pip. Giá SL có thể thấp hơn giá Sàn của mẫu h´nh nến trong một lệnh Mua, hoặc cao hơn giá Trần trong một lệnh Bán. Ngược lại, người kinh doanh có thể xác định giá trị SL chênh lệch từ 14 đến 23 pip so với giá khởi điểm.

               Trên biểu đồ GBPUSD, trong khung thời gian H1, người giao dịch có thể phát hiện sự phân kỳ h´nh thành bởi mẫu h´nh RSI, điều này chứng tỏ rằng bất chấp xu hướng đi xuống, hầu hết người giao dịch đều đóng lệnh Bán và rất ít người ủng hộ xu hướng đi xuống này. EMA3 đa đi qua SMA15 về phía đỉnh của nến, do đó, người giao dịch có thể đặt một lệnh Mua. Trong một ví dụ khác, xu hướng di chuyển về phía đỉnh, trong khi RSI cho thấy rất ít sự ủng hộ dành cho hướng đi lên, do đó hai sự phân kỳ được h´nh thành. Sau cả hai sự phân kỳ, EMA3 đa cắt SMA14 về phía đáy nơi mà người giao dịch có thể đặt các lệnh Bán.

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng!

RSI and Moving Average Strategy - Forex Market Trading Strategy and Trading Signal

RSI and Moving Average Strategy - Take Profit and Stop Loss of Buy and Sell Signals on Price Trend

RSI and Moving Average Strategy - Moving Average Convergence Divergence Indicator - Reversal Signal

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates