Relative Strength Index-RSI Indicator - Forex Market Analysis

Chỉ số sức mạnh tương đối-Chỉ báo RSI

10 1 Vote
Instructor

Chỉ số sức mạnh tương đối-Chỉ báo RSI

Buổi thứ ba mươi chín về Huấn luyện Forex

Chào mừng đến với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính. Chỉ số sức mạnh tương đối-chỉ báo RSI, Overbought và Oversold sẽ được bàn đến trong bài hôm nay.

RSI

RSI, chỉ số sức mạnh tương đối, là một chỉ báo phổ biến dựa trên chỉ báo động lượng. RSI cho thấy sự bao h?a của việc mua hay bán trong thị trường. RSI dự đoán sự dịch chuyển tương lai của giá thị trường, v´ vậy RSI là một trong những chỉ báo được dùng nhất trong giới kinh doanh.

Overbought là thời điểm mà tại đó có rất nhiều lệnh mua ở một ku hiệu và nhiều nhà giao dịch đang đóng lệnh mua của họ. Overbought sẽ xảy ra khi xu hướng ở RSI vượt qua ngưỡng 70 theo hướng lên. Mỗi khi giá vượt qua ngưỡng 70 theo hướng xuống, lệnh bán sẽ có lợi ở đây, v´ vậy, nhà giao dịch nên đợi đến thời điểm đó để đặt lệnh bán.

Relative Strength Index-RSI Indicator - Leading Indicator of Forex Market Trend - Overbought and Oversold

Oversold là thời điểm mà tại đó có rất nhiều lệnh bán ở một ku hiệu và nhiều nhà giao dịch đang đóng lệnh bán của họ. Oversold sẽ xảy ra khi xu hướng ở RSI vượt qua ngưỡng 30 theo hướng xuống. Mỗi khi giá vượt qua ngưỡng 30 theo hướng lên, lệnh mua sẽ có lợi ở đây.

Khi xu hướng RSI nằm giữa 70 và 50, giá thị trường có thể có hướng đi lên và nhà giao dịch có thể đặt lệnh mua. Khi xu hướng RSI nằm giữa 30 vả 50, giá thị trường có thể giảm và nhà giao dịch có thể đặt lệnh bán.

RSI được sử dụng cho các mục đích sau:

  1. Dự đoán điểm đảo chiều của các xu hướng
  2. Xác định sự phân kỳ và tụ
  3. Xác định các vùng overbought và oversold

Mẫu h´nh cũng có thể được áp dụng trên các xu hướng chỉ báo dao động. Ví dụ có thể được nghiên cứu để hiểu ro hơn. RSI có thể được thêm vào từ lựa chọn Oscillators trong menu Indicator. Trong cửa sổ tùy chỉnh, nhà giao dịch có thể thêm ngưỡng có giá trị là 50. Giữa xu hướng RSI và xu hướng thị trường có một khoảng trống. Xu hướng thị trường sẽ có tính chất nhanh hơn xu hướng RSI. Xu hướng RSI đi lên đến ngưỡng 70 và vượt qua ngưỡng này. Khi xu hướng RSI ở trên ngưỡng 70, thị trường sẽ ở trong điều kiện Overbought. Xu hướng RSI dự đoán hướng đi xuống của xu hướng thị trường, v´ vậy nhà giao dịch có thể đặt lệnh bán.  Xu hướng vượt qua 30 đi về phía dưới và sau đó đi lên. Khi nó vượt qua ngưỡng 30, nhà giao dịch có thể đặt lệnh mua ở ku hiệu này. Một điều kiện Overbought khác trên xu hướng RSI theo sau là biến động ở mức 70. Sau khi xu hướng RSI vượt qua ngưỡng 70 theo hướng đi xuống, lệnh bán có thể được đặt. Một ví dụ khác về điều kiện Oversold trong đó xu hướng RSI thấp hơn ngưỡng 30. Sau khi xu hướng RSI vượt qua ngưỡng 30 và đi lên trên, nhà giao dịch có thể đặt lệnh mua. RSI cho ta thấy các điều kiện Overbought và Oversold. Khi xu hướng RSI cao hơn ngưỡng 50, xu hướng đi lên sẽ có khả năng xảy ra hơn xu hướng đi xuống. Nếu xu hướng RSI thấp hơn ngưỡng 50, ta nên đặt lệnh bán. Đường hỗ trợ và kháng cự có thể được vẽ trên đồ thị RSI. Ví dụ, ở đây có một đường hỗ trợ trên RSI, nhà giao dịch có thể vẽ một đường hỗ trợ trên xu hướng thị trường. So sánh khung thời gian của các mốc giảm trên thị trường và RSI cho thấy RSI dự đoán hướng đi xuống trước khi thị trường bắt đầu dịch chuyển xuống dưới. Một mẫu h´nh nến cũng được h´nh thành trên xu hướng thị trường. Nến bao trùm này hoàn toàn bao phủ nến trước đó, v´ vậy đây là mẫu h´nh bao trùm lu tưởng. Đây là cơ hội tốt để nhà giao dịch đặt lệnh bán. Ngay cả trong ví dụ Oversold trước, nhà giao dịch cũng có thể phát hiện một ngưỡng có tác động đáng kể đến giá thị trường. Xu hướng thị trường có thể được dự đoán bằng cách dùng chỉ báo dao động RSI. Xu hướng đi xuống trên RSI có thể được vẽ. Đồng thời, giá thị trường đa giảm. Khi xu hướng RSI bị vượt qua theo hướng đi lên, giá thị trường đa tăng khoảng 1600 pip. Mẫu h´nh búa cũng khẳng định xu hướng đi lên trong khung thời gian đó.

Relative Strength Index-RSI Indicator - Reversal Trading Signals on Uptrend or Downtrend Price

Relative Strength Index-RSI Indicator - Over bought ad Oversold Levels - Saturation in Financial Market

Relative Strength Index-RSI Indicator - MetaTrader 4, Engulfing Candlestick - Bullish and Bearish

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates