Pennant Pattern - Bearish and Bullish pennant - Continuation

Mẫu hình cờ đuôi nheo

10 1 Vote
Instructor

Mẫu hình cờ đuôi nheo

Buổi thứ ba mươi sáu về Huấn luyện Forex

Chào mừng đến với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính. Cờ đuôi nheo, đuôi nheo bearish và đuôi nheo bullish sẽ được bàn đến hôm nay.

Cờ đuôi nheo

Cờ đuôi nheo là một kết hợp giữa mẫu h´nh cờ và mẫu h´nh tam giác có tính chất tiếp tục. Cần phải nghiên cứu các bài về cờ và tam giác để có thể hiểu ro chi tiết về mẫu h´nh cờ đuôi nheo. Cờ đuôi nheo có trục như mẫu h´nh cờ, tuy nhiên h´nh chữ nhật của cờ sẽ được thay bằng h´nh tam giác.

Cờ đuôi nheo Bearish

Cờ đuôi nheo Bearish, được cho thấy ở đồ thị bên phải, được h´nh thành trên xu hướng đi xuống và có thể có đường hỗ trợ và kháng cự nằm ngang hoặc chéo. Đường kháng cự sẽ không bao giờ hướng xuống, c?n đường hỗ trợ sẽ không bao giờ hướng lên.

Pennant Pattern - Bearish and Bullish pennant - Support and Resistance Levels - Breakout Point

Cờ đuôi nheo Bullish

Cờ đuôi nheo Bullish, được cho thấy ở đồ thị bên trái, được h´nh thành trên xu hướng đi lên và có thể có đường hỗ trợ và kháng cự nằm ngang hoặc chéo. Đường kháng cự sẽ không bao giờ hướng lên, c?n đường hỗ trợ sẽ không bao giờ hướng xuống.

Đường H

Chiều cao chính là khoảng cách dọc giữa điểm bắt đầu của trục cờ đuôi nheo đến đỉnh của sóng đầu tiên trên cờ đuôi nheo Bullish hay đáy của sóng đầu tiên của cờ đuôi nheo Bearish. Giá TP sẽ cao hơn một mức H hay H/2 so với điểm xuyên phá trong dạng Bullish và thấp hơn điểm xuyên phá trong dạng Bearish. Trong dạng Bullish, giá SL sẽ thấp hơn đáy cuối cho đến 61.8% của ngưỡng Fibonacci, c?n giá SL trong dạng Bearish sẽ cao hơn đỉnh cuối cùng đến 61.8% của ngưỡng Fibonacci.

Pennant Pattern - Bearish and Bullish pennant - Flag and Triangle - H and H/2 on MetTrader Price Chart

Một vài ví dụ có thể được xem trên MT4 để tập luyện thêm. Trong khung thời gian theo ngày của đồ thị vàng, một mẫu h´nh tam giác đa được h´nh thành và giá thị trường được cho rằng sẽ giảm. Giá TP có thể được xác định bằng cách vẽ Fibonacci trên swing đầu tiên, từ đỉnh đến đáy của nó. Người giao dịch có thể vẽ một trục trên xu hướng, để mẫu h´nh Bearish có thể được h´nh thành. Giá TP, vào khoảng 500 pip, có thể được tính bằng cách dịch chuyển đường xu hướng H đến điểm xuyên phá. Nếu nhà giao dịch xét mẫu h´nh tam giác, th´ TP sẽ thấp hơn giá trị H trong mẫu h´nh cờ đuôi nheo. Các mẫu h´nh cờ đuôi nheo được h´nh thành thường xuyên trong các ku hiệu vàng. Một mẫu h´nh khác trên xu hướng đi xuống, nếu nhà giao dịch xét cờ đuôi nheo trong ví dụ này, th´ TP sẽ vượt qua H/2 pip.

Pennant Pattern - Bearish and Bullish pennant - Continuation Trading Strategy - Breakout Point

Ở khung thời gian dài hơn ví dụ theo tháng, sẽ có rất nhiều mẫu h´nh cờ đuôi nheo. Mẫu h´nh bullish được h´nh thành trên xu hướng đi lên. Một mẫu h´nh tam giác cho ta thấy giá TP 2000 pip cao hơn điểm xuyên phá, c?n mẫu h´nh cờ đuôi nheo cho thấy 3222 pip cao hơn điểm xuyên phá. Một mẫu h´nh cờ đuôi nheo Bullish khác trên xu hướng đi lên có thể được nhận thấy. Giá TP được xác định bằng cách sử dụng đường xu hướng H và nó cần được dịch chuyển về điểm xuyên phá. Tỷ lệ TP so với SL sẽ cao hơn rất nhiều trong mẫu h´nh này. Ví dụ, giá SL thấp hơn đáy cuối và 61.8%ngưỡng Fibonacci. Có một ngưỡng đáng kể khác trên 50% của ngưỡng Fibonacci có thể được sử dụng để xàc định giá SL trong ví dụ này.

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates