Patterns - Reversal and Continuation Patterns - Bullish Bearish

Mẫu hình - Mẫu hình đảo chiều và tiếp tục xu hướng

0 0 Vote
Instructor

Mẫu hình - Mẫu hình đảo chiều và tiếp tục xu hướng

Buổi thứ hai mươi chín về Huấn luyện Forex

Chào mừng đến với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính.Trong buổi hôm nay ta sẽ bàn về các mẫu h´nh – mẫu h´nh đảo chiều và mẫu h´nh tiếp tục xu hướng.

Mẫu h´nh (Patterns)

Mẫu h´nh là vấn đề phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật. Hướng và độ lớn của xu hướng có thể được phân tích bằng mẫu h´nh, để nhà giao dịch có thể dự đoán hướng thị trường tương lai và giá mục tiêu. Nhà giao dịch có thể phân tích dễ dàng nhờ vào h´nh dáng h´nh học của chúng.

Có các loại mẫu h´nh khác nhau sau:

Mẫu h´nh đảo chiều (Reversal Patterns)

Mẫu h´nh đảo chiều được h´nh thành ở điểm quay đầu của các xu hướng mà tại đó tin tức, sự kiện và các vấn đề kinh tế của thể thay đổi hướng của xu hướng.

Patterns - Reversal and Continuation Patterns - Rising and Falling Wedge, Flag, Pennant, and Triangle

Đây là một vài ví dụ về các mẫu h´nh đó:

  1. Đảo chiều đầu và vai (Reversal Head and Shoulder)
  2. Hai đỉnh và hai đáy (Double Top and Double Bottom)
  3. Ba đỉnh và ba đáy (Triple Top and Triple Bottom)
  4. Nêm tăng và nêm giảm (Rising Wedge and Falling Wedge)

Mẫu h´nh nêm tăng và nêm giảm là các mẫu h´nh rất hữu dụng và mạnh mà nhà giao dịch có thể dùng.

Patterns - Reversal and Continuation Patterns - Head and Shoulder-Double and Triple Top-Bottom

Mẫu h´nh tiếp tục xu hướng (Continuation Patterns)

Một loại mẫu h´nh nữa là mẫu h´nh tiếp tục xu hướng, nó tín hiệu hướng không thay đổi đối với hướng của xu hướng hiện tại. Một vài mẫu h´nh tiếp tục xu hướng là:

  1. Tiếp tục xu hướng đầu và vai (Continuation Head and Shoulder)
  2. Tam giác (Triangle)
  3. Cờ hiệu (Flag)
  4. Cờ đuôi nheo (Pennant)

Người giao dịch phải xét đến các khác biệt giữa mẫu h´nh tiếp tục xu hướng đầu và vai với mẫu h´nh đảo chiều đầu và vai. Mỗi mẫu h´nh sẽ được bạn đến một cách kỹ lưỡng ở các bài tiếp theo.

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates