Order Types and Specifications - Buy Sell Stop Trade MetaTrader

Các loại và chi tiết về lệnh

8 1 Vote
Instructor

Các loại và chi tiết về lệnh

Buổi thứ hai mươi về Huấn luyện Forex

Chào mừng đến với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính. Trong buổi hôm nay ta sẽ nói về các loại lệnh và thông số kỹ thuật của chúng, khoản lợi nhuận và thua lỗ, lệnh chờ, thay đổi lệnh và đóng lệnh.

Thực thi tức th´

            Lệnh có thể được chia thành hai loại dựa trên cách thức thực thi của chúng: Thực thi tức th´ và Thực thi theo thị trường. Nếu nhà môi giới cung cấp lệnh thực thi tức th´, và nếu nhà giao dịch muốn đặt lệnh cho một ku hiệu ở một giá chính xác, th´ nhà môi giới PHẢI đặt lệnh đó ở chính giá mà nhà giao dịch muốn. Nếu lệnh không thể thực hiện được nhà môi giới sẽ hỏi nhà giao dịch nếu người đó muốn mở lệnh tại giá gần nhất tiếp theo không. Nếu nhà môi giới không cung cấp lệnh thực thi tức th´, nhưng nhà giao dịch yêu cầu mở lệnh tại một giá chính xác, và nếu lệnh không thể được đặt tại giá mong muốn, nhà môi giới có quyền mở lệnh đó ở giá gần với giá mong muốn. Mua và bán với thực thi tức th´ đúng như tên gọi của nó, không có thay đổi g´, tuy nhiên, trong thực thi theo thị trường nó gọi là “mua theo thị trường” và “bán theo thị trường”.

Chốt lời (Take Profit)

Chốt lời hay khoản lợi nhuận, viết tắt là TP, là giới hạn bạn đặt cho một lệnh, mà bạn sẽ chấp nhận nếu giá thị trường đạt đến mức giá mục tiêu. Đơn giản là, nếu giá bằng giới hạn chốt lời của bạn, lệnh sẽ được đóng tự động. Hiển nhiên, đối với lệnh mua, giá chốt lời phải cao hơn giá hiện tại. Ngược lại, ở vị thế bán nhà giao dịch phải đặt giá chốt lời thấp hơn giá hiện tại.

Dừng lỗ (Stop Loss)

Dừng lỗ hay khoản thua lỗ, viết tắt là SL, là giá mà bạn chọn để giới hạn lỗ nếu thị trường đi ngược hướng với dự đoán ở một lệnh. Với lệnh mua SL sẽ thấp hơn giá hiện tại, tuy nhiên, với lệnh bán SL phải cao hơn giá hiện tại. SL rất được khuyên dùng đặc biệt là trong thị trường biến động mạnh hay vào cuối tuần khi khoảng cách giữa giá thứ sáu và thứ hai là rất lớn. Khoảng cách này có thể là từ 10 đến 200 pip.

Order Types and Specifications - Take Profit and Stop Loss of Orders - Value, Sell and Buy by Market

Bảo đảm (Guarantee)

Một vài nhà môi giới như ICMBrokers có thể bảo đảm thực thi giá SL và TP trong các ngày làm việc của thị trường (không bao gồm khoảng cách giữa thứ sáu và thứ hai), v´ vậy lệnh của bạn sẽ đóng tự động ngay khi SL hay TP bằng với giá của thị trường. Bảo đảm rất quan trọng với người tham gia giao dịch vàng, dầu mỏ, và chứng khoán.

Độ lệch (Deviation)

Khi thị trường biến động mạnh, người giao dịch không thể mở hay đóng lệnh ở đúng mức mong muốn, bởi vậy thay đổi giá hoặc báo giá lại (re-quote) sẽ xảy ra. Để giúp nhà môi giới có thể đóng hoặc mở lệnh ở mức giá xấp xỉ gần với giá mong muốn, người giao dịch phải bật chức năng giá đa báo (quoted price) trong cửa sổ lệnh. Tùy chọn này sẽ có ở nhà môi giới có cung cấp lệnh thực thi tức th´. Các nhà môi giới chỉ có lệnh thực thi theo thị trường đa áp dụng tùy chọn này lên tất cả các lệnh.

Order Types and Specifications - SL and TP in Volatile Market with Price Gap - Order Guarantee of Price

Cửa sổ lệnh (Order Window)

Người giao dịch có thể mở cửa sổ lệnh bằng nhiều cách, trong đó cách đơn giản nhất là bấm nút New Order trong thanh công cụ ở phía trên hoặc bấm phím tắt F9. Ku hiệu có thể được chọn ở ô đầu tiên, và chỉ có ku hiệu đang hoạt động được cung cấp bởi nhà môi giới mới được liệt kê ở đây. Ví dụ, EURUSD_Ask không thể giao dịch được với nhà môi giới FXOpen v´ nhà môi giới nay đại diện cho cả ku hiệu EURUSD và EURUSD-Ask. Đối với Market Watch, cả hai ku hiệu đều được hiển thị, nếu nhà giao dịch giữ chuột ở trên mỗi ku hiệu mà không di chuyển, một khung sẽ hiện ra với một số thông tin về ku hiệu đó. “No” trước Trade option nghĩa là ku hiệu này không giao dịch được với nhà môi giới này. Vậy EURUSD là ku hiệu giao dịch được trong FXOpen. Sau khi mở cửa sổ New Order, nếu người dùng thay đổi biểu đồ thành GBPUSD và mở biểu đồ EURUSD_Ask lên, ku hiệu GBPUSD sẽ được tự động điền vào ô Symbol. Bắt buộc phải chọn một ku hiệu giao dịch được trong cửa sổ lệnh.

Khối lượng mong muốn của người giao dịch sẽ được xét đến ở ô tiếp theo. Ô lời b´nh (comment) sẽ có lợi trong tương lai nếu nhà giao dịch muốn biết lại thông tin hoặc lu do cho giao dịch này. V´ FXOpen không cung cấp các lệnh thực thi tức th´, nút Sell/Buy sẽ là “Sell by Market” và “Buy by Market”. Điều này nghĩa là nhà môi giới không đảm bảo rằng lệnh của bạn sẽ mở đúng ở mức giá mong muốn, nhưng một mức giá thị trường gần bằng sẽ được tự động chọn bởi nhà môi giới. Ví dụ, lệnh mua được chọn cùng với lệnh mua cũ có thể xem được nếu khung thời gian trước đa được chọn. Nhà giao dịch đơn giản có thể chọn quyền chọn mua bằng cách bấm nút “Buy by Market”.

Order Types and Specifications - Deviation and Re-quote in Market Execution - New Order Window for Trading

Người giao dịch có thể đăng ku tài khoản với nhà môi giới có hỗ trợ thực thi tức th´, ví dụ FXPro. Khi nút “New Order” được chọn th´ khung SL và TP sẽ mở ra với các số có thể được xác định bởi người dùng. Người giao dịch có thể bấm nút Lên/Xuống (Up/Down) ở các khung này, để MT4 có thể nhập giá hiện tại một cách tự động. Loại lệnh sẽ được hiển thị ở khung Type. Người giao dịch có thể chọn nút Sell hoặc Buy dựa trên dự đoán của người đó. Để loại bỏ trường hợp giá thay đổi hoặc báo giá lại trong thị trường biến động, người dùng cần mở chọn chức năng “Enable maximum deviation from quoted price” bằng cách tick vào ô đó. Độ lệch tối đa (Maximum deviation) cho thấy tỷ lệ pip mà nhà môi giới có thể xét đến trong thị trường biến động cao; ví dụ, nó có thể là 4 hay 10 pip, dựa trên sự cho phép của nhà giao dịch. Ví dụ, lệnh bán được chọn với ku hiệu EURUSD tại 0.1 lô. Mặc dù TP có thể được nhập thủ công, quyết định số TP bằng nút Up/Down sẽ thích hợp hơn. Với TP cho lệnh bán, nó phải nhỏ hơn giá hiện tại, v´ vậy ở ví dụ này nhà giao dịch phải giảm mức TP. Ở bước tiếp theo thông qua việc bấm nút Sell, một lệnh bán sẽ được đặt vào cặp EURUSD với giá TP cụ thể. Ở các sàn MT4 gần đây, người giao dịch có thể chọn, chỉnh sửa, và xóa giá TP hay SL; không chỉ vậy, chúng có thể dễ dàng được chuyển vào biểu đồ.

Nhà giao dịch phải xét đến khác biệt rất lớn giữa tài khoản Demo và tài khoản thật sự cung cấp bởi cùng một nhà môi giới. Hầu hết các nhà môi giới đều đưa ra mức hoa hồng và chênh lệch thấp hơn với tốc độ phản hồi dịch vụ sàn cao hơn ở tài khoản Demo so với tài khoản thật. Dịch vụ xuất sắc ở tài khoản Demo không có nghĩa là ở tài khoản thật nó cũng như vậy.

Order Types and Specifications - Sell and Buy by Market with SL and TP of Quoted Price Symbol

Lệnh chờ (Pending Order)

Lệnh chờ có thể được sắp xếp bởi lệnh giới hạn (limit order) và lệnh dừng (stop order).

Lệnh giới hạn mua (Buy Limit) nên được đặt khi người giao dịch đoán rằng xu hướng thị trường sẽ tăng sau khi nó đến mức giá nào đó (entry price) thấp hơn giá ban đầu trong xu hướng đi xuống. V´ vậy giới hạn mua sẽ được đặt ở một giá thấp hơn giá hiện tại khi có dự đoán là xu hướng sẽ đi lên.

Lệnh dừng mua (Buy Stop) được đặt cho giá cao hơn, khi nhà giao dịch đoán rằng giá thị trường sẽ đi lên đến một mức nào đó và sau đó sẽ tăng tiếp. V´ vậy, lệnh dừng mua phải được đặt ở giá cao hơn giá hiện tại.

Lệnh giới hạn bán (Sell Limit) nên được đặt khi người giao dịch dự đoán rằng xu hướng thị trường sẽ đi xuống sau khi nó đến một giá nào đó (entry price) cao hơn giá hiện tại trong xu hướng đi lên. Người giao dịch có thể đặt lệnh giới hạn bán tại giá đó, để người đó có thể nhập vào giá cao hơn giá hiện tại.

Lệnh dừng bán (Sell Stop) được đặt khi người giao dịch dự đoán giá sẽ tiếp tục giảm sau khi giá thị trường đa đến một mức giá thấp hơn giá hiện tại. V´ vậy, nhà giao dịch phải chọn giá thấp hơn giá hiện tại cho một lệnh dừng bán.

Order Types and Specifications - Volume of Sell or Buy Orders - Expiry Time of Pending Orders MetaTrader

Nói tóm lại, lệnh giới hạn được đặt ở thị trường có thể có thay đổi về hướng ở một mức giá cụ thể nào đó, và lệnh dừng nghĩa là nhà giao dịch dự đoán xu hướng thị trường sẽ KHÔNG đổi hướng thậm chí ngay cả khi giá đa đến một mức đáng kể.

Ở mỗi lệnh chờ, người giao dịch có thể xác định ngày đáo hạn để vào ngày này lệnh sẽ được kích hoạt khi giá đạt một mức cụ thể. Đây là ví dụ để làm ro vấn đề. Một người giao dịch có thể mở cửa sổ New Order với ku hiệu EURUSD. Loại lệnh cần được đổi thành Pending Order. Một lựa chọn mới sẽ hiện ra trong cửa sổ lệnh. Trong ví dụ này lệnh dừng mua được chọn v´ thế giá khởi điểm phải cao hơn giá hiện tại. Một lời b´nh luận sẽ được hiển thị ở cuối cửa sổ lệnh cho thấy số pip thấp nhất mà người giao dịch phải thêm vào giá hiện tại để đặt một lệnh dừng mua. Nó có thể từ 2 đến 20 pip trong thị trường ngoại hối, và ở thị trường hàng hóa số pip sẽ thường cao hơn. Giá hiện tại trong ví dụ là 1.37221, giá lệnh dừng mua có thể là 1.37400. Sau khi click vào nút đặt lệnh (Place), lệnh sẽ được gửi và sẽ hiển thị trên biểu đồ bên cạnh với chi tiết của nó. Ví dụ, người giao dịch dự đoán giá sẽ tăng, tuy nhiên nó sẽ giảm đến một giá nào đó trước khi nó tăng. V´ vậy lệnh giới hạn mua với giá 1.37020 có thể được đặt cho cặp EURUSD. Dựa trên dự đoán của nhà giao dịch, giá thị trường sẽ giảm xuống tới một giá cụ thể và sau đó sẽ tăng lên đến một mức cao hơn 1.37400.

Order Types and Specifications - Sell and Buy Limit in Forex Market Trading Platform MetaTrader MT4

Ở ku hiệu GBPUSD, nhà giao dịch dự đoán hướng xu hướng đi xuống, người đó có thể đặt lệnh dừng bán với giá thấp hơn giá hiện tại 10 pip. Giá 1.6790 có thể được thêm vào ô giá (Price) và bấm nút Place. Nếu nhà giao dịch đoán rằng xu hướng sẽ tăng nhẹ trước khi giảm, người đó có thể đặt lệnh giới hạn bán vói giá 1.6850. Cả hai lệnh đều được hiển thị ở biểu đồ. Nếu ngày đáo hạn được đính kèm với bất cứ lệnh nào, người giao dịch có thể click phải chuột lên lệnh đó. Chọn tùy chọn chỉnh sửa trên thanh menu, và ở cửa sổ lệnh ô Expiry có thể được chọn. Ngày đáo hạn có thể được chọn khi nhà giao dịch muốn đặt một lệnh mới hay thậm chí ở cửa sổ tùy chỉnh của lệnh trước đó. Ngày đáo hạn có thể được đặt với giờ, ngày, tháng, và năm. Lệnh có ngày đáo hạn sẽ hoạt động đến ngày đó.

Chỉnh sửa (Modify)

Chỉnh sửa lệnh có thể được áp dụng cho SL, TP, hay ngày đáo hạn của bất cứ lệnh nào. Các lệnh được liệt kê ở thanh Trade ở cửa sổ Terminal. Phần TP của các lệnh có ít hơn 10 pip cho đến giá TP sẽ có màu xanh, trong khi phần SL của các lệnh có ít hơn khoảng cách 10 pip đến giá SL sẽ có màu đỏ. Các lệnh đa thực thi sẽ được xếp vào một mục c?n các lệnh chờ sẽ ở một nhóm khác. Ví dụ, một lệnh bán đa xử lu có thể được chỉnh sửa thông qua tùy chọn Modify hoặc Delete Order ở menu mở bằng cách click phải chuột vào lệnh đó. Trong ví dụ này giá SL không được áp dụng bởi người giao dịch. Nó có thể được nhập vào một cách thủ công hoặc người giao dịch có thể chọn mức khoảng cách giữa giá hiện tại và giá SL ở phần Level. Giá trị của Level được thể hiện bằng đơn vị pipette, vậy 100 điểm nghĩa là khoảng cách 10 pip. Vậy giá SL và TP có thể được thay đổi ở cửa sổ chỉnh sửa. Có thể bỏ chúng bằng cách chọn lựa số lượng sau đó bấm phím Backspace và chúng sẽ được xóa khỏi lệnh đó. Người giao dịch chỉ cần thêm giá SL và TP vào bất cứ lệnh nào trong thanh Trade thông qua cửa sổ chỉnh sửa. Việc chỉnh sửa lệnh chờ có thể áp dụng bằng cách tương tự. Ví dụ, ở lệnh dừng mua, người giao dịch có thể sửa giá, SL, TP, và ngày đáo hạn. Lệnh chờ có thể được xóa ở cửa sổ chỉnh sửa, hoặc người giao dịch có thể sử dụng nút xóa ở phía bên phải mỗi lệnh trong thanh Trade của cửa sổ Terminal.

Order Types and Specifications - Order Stop Loss, Take Profit and Volume Amount - Account History

Lệnh xu hướng (Trailing Stop/Break Even)

Trong một giao dịch khi giá tiến gần đến điểm TP, người giao dịch có thể đặt tùy chọn để giá SL trở thành giá ban đầu. Tùy chọn này gọi là Trailing Stop. Người giao dịch nên chọn mức Trailing Stop để nếu giá dịch chuyển tới giá TP với tốc độ cao, SL sẽ được đặt tự động trên giá mới với khoản Trailing Stop từ giá hiện tại. Break Even là một tùy chọn khác trong đó người giao dịch có thể dịch chuyển thủ công giá SL lên giá của lệnh.

Đây là ví dụ cho thấy cách đặt tùy chọn Trailing Stop lên một lệnh. Ở thanh Trade của cửa sổ Terminal, người giao dịch có thể click phải lên một ku hiệu bất kỳ, và ở tùy chọn Trailing Stop bất cứ mức nào cũng có thể được chọn. Trong ví dụ này, Trailing Stop được đặt ở mức 15 điểm. Điều này nghĩa là mỗi khi giá dịch chuyển 15 pipette về giá TP, SL sẽ dịch chuyển một khoảng bằng 15 pipette khỏi giá hiện tại. Vậy nếu giá thị trường di chuyển về phía điểm TP, SL sẽ trở thành giá lệnh, và với hướng đi tiếp tục về giá TP, SL sẽ dời về giá mới cách 15 pipette so với giá hiện tại. B´nh thường, giá trị Trailing Stop nhỏ sẽ đóng lệnh một cách bất ngờ v´ 15 pipette là một giá trị nhỏ và thị trường dao động b´nh thường sẽ đạt mức này trong một thời gian ngắn. Lệnh này sẽ đóng tự động bởi v´ chỉ với giao động nhỏ là sẽ đạt mốc giá SL mới. Một lệnh khác có thể được đặt với lượng TP và SL nhất định. Nếu nhà giao dịch muốn nhập vào giá trị cao hơn, lựa chọn Custom nên được chọn và người dùng có thể nhập vào bất cứ mức nào. Cần chú u là giá trị này có đơn vị là pipette nên nếu nhà giao dịch muốn chọn 40 pip, th´ phải nhập vào 400 pipette. 400 điểm Trailing Stop là mức khuyên dùng trong thị trường dao động b´nh thường.

Order Types and Specifications - Trailing Stop and Break Even in Financial MArket - Pip and Pippet in Trading

Vị thế đóng

Các lệnh có thể được đóng hoàn toàn hoặc một phần. Tất cả các lệnh đang hoạt động được hiển thị ở cửa sổ Terminal. Một số sẽ là 0.1 trong khi số khác sẽ có lưu lượng lớn hơn. Ví dụ một nhà giao dịch có thể đóng lệnh qua cửa sổ chỉnh sửa. Lệnh có thể được đóng hoàn toàn bằng cách bấm vào nút Close trong cửa sổ chỉnh sửa. Ngoài ra, một lệnh có thể được đóng một phần bằng cách thay đổi lưu lượng của một lệnh nhất định ở cửa sổ chỉnh sửa. Ở lệnh 1 lô, nếu nhà giao dịch điền 0.2 lô vào phần Volume và click nút Close, chỉ 0.2 lô sẽ được trừ đi ở lệnh đó. Lưu lượng c?n lại của lệnh là 0.8 lô. Đóng một phần lệnh phụ thuộc vào loại tài khoản được cung cấp bởi nhà môi giới. Ví dụ, lưu lượng cung cấp bởi FXPro ở mỗi lệnh là 0.1 lô, nên nhà giao dịch không thể giảm lưu lượng nhỏ hơn 0.1 lô để lệnh có 0.1 lô có thể được đóng một phần.

Nhà giao dịch nên chú u rằng nếu giá lệnh bán bằng với điểm SL, lệnh sẽ được đóng, trong khi nếu giá đạt đến mức TP th´ lệnh sẽ vẫn không bị đóng trừ khi nó vượt qua mức TP cộng với mức chênh lệch (spread). Ở lệnh mua, giá phải đạt giá TP để lệnh có thể được đóng.  Nếu giá tiến đến giá SL, lệnh sẽ bị đóng dù cho nó chưa đạt giá SL. Giá SL cộng với spread sẽ gần vói giá lệnh hơn là chỉ có giá SL. Ví dụ, nếu giá SL của lệnh này là 1.66955 và spread của GBPUSD là 2 pip, th´ lệnh sẽ bị đóng ở mức 1.66975. Ở lệnh dừng bán sàn sẽ thực thi lệnh chờ ngay khi giá đạt đến giá dừng bán, c?n ở lệnh dừng mua lệnh sẽ được thực thi sớm hơn với giá trị của spread.

Order Types and Specifications - Exit Price and Closing Position of a Trade - Partial Closure Policy and Terms of Brokers

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates