Moving Average Indicator and its Particularities - Forex Market

Chỉ báo đường trung bình và các chi tiết

0 0 Vote
Instructor

Chỉ báo đường trung bình và các chi tiết

Buổi thứ ba mươi tám về Huấn luyện Forex

Chào mừng đến với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính.Chỉ báo đường trung b´nh và các chi tiết về nó sẽ được giải thích trong bài hôm nay.

Chỉ báo đường trung b´nh (Moving Average Indicator)

MA chính là b´nh quân của một giá ở nhiều khung thời gian khác nhau có thể được tùy chỉnh bởi nhà giao dịch. Đường trung b´nh được xác định bởi ít khung thời gian hơn sẽ có tốc độ dịch chuyển nhanh hơn, c?n nhiều khung thời gian sẽ làm chậm sự dịch chuyển MA bởi v´ sẽ có nhiều thông tin được tính toán trong b´nh quân này.

MA được chia thành bốn loại: Đường trung b´nh đơn giản, lũy thừa, mượt và di động tỷ trọng tuyến tính.

SMA hay đường trung b´nh đơn giản có thể được tính bằng cách chia tổng các dữ liệu giá cho số các dữ liệu đa nhập.

Moving Average Indicator and its Particularities - Simple, Exponential, Smooth and Linear-Weighted

EMA hay đường trung b´nh lũy thừa có thể được tính bằng cách nhân tổng của mỗi dữ liệu giá cho mức lũy thừa và chia cho số các dữ liệu đa nhập. Nó có thể được xác định bằng cách xét đến độ quan trọng của mỗi dữ liệu dựa trên sự khác thường của nó. Tin tức mới nhất sẽ có tác động lớn hơn đáng kể lên thị trường so với tin trước đó. Đường này có tốc độ di chuyển nhanh hơn SMA.

SMMA hay đường trung b´nh mượt cũng giống EMA, nhưng có thời gian dài hơn. Do thời gian dài, SMMA dịch chuyển thoải hơn so với EMA.

LWMA hay đường trung b´nh di động tỷ trọng tuyến tính có thể được tính bằng tổng các giá đa nhập vào nhân cho trọng lượng sau đó chia cho số các giá đa nhập. Tỷ trọng tối đa, được nhân lên bởi giá gần nhất, chính là số các giá nhập vào LWMA.  Tỷ trọng mỗi giá sẽ được trừ đi khỏi số các khung thời gian cách giá mới nhất, vậy khung thời gian sớm nhất sẽ được nhân với 1.

Moving Average Indicator and its Particularities - Linear Weighted LWMA - Exponential EMA - Simple SMA - Smooth SMMA

Quan hệ giữa SMA và giá thị trường hay một dạng SMA khác sẽ như sau:

  1. Giá và SMA: Nếu giá thị trường dưới SMA, th´ lệnh bán sẽ phù hợp hơn. Nếu giá thị trường trên SMA, th´ xu hướng giá sẽ có hướng đi lên.
  2. Giá với 2 SMA, SMA2 > SMA1: Nếu giá ở dưới SMA1 và SMA2 cao hơn SMA1, th´ nhà giao dịch có thể đặt lệnh bán. Nếu giá cao hơn SMA1 trong khi SMA1 cao hơn SMA2, th´ xu hướng đi lên sẽ có khả năng hơn.
  3. Giá với 3 SMA, SMA3 > SMA2 > SMA1: Nếu giá dưới SMA1 trong khi SMA3 là cao nhất và SMA2 cao hơn SMA1, xu hướng sẽ có hướng đi xuống. Nếu giá cao hơn thất cả chúng và SMA3 là indicator, trong khi SMA1 cao hơn SMA2, th´ xu hướng đi lên sẽ có khả năng hơn.

Moving Average Indicator and its Particularities - Simple Moving Average SMA - Upward and Downward

Trên MT4, nhà giao dịch có thể nhập MA indicator vào đồ thị mong muốn ở mục Trend trong danh sách Indicator ở thanh công cụ trên cùng. Cửa sổ Moving Average sẽ được mở và trong đó các thông số MA có thể được chỉnh sửa. Nhà giao dịch có thể chọn số các kỳ theo u muốn trong tab Parameters. Nhiều kỳ th´ tốc độ của xu hướng MA sẽ giảm. Nhà giao dịch có thể xác định chế độ MA từ các thức MA. Nhà giao dịch có thể chọn vị trí thâm nhập giá của mỗi nến bằng lựa chọn “Apply to”. Ví dụ, nhà giao dịch có thể đặt một đường trung b´nh đơn giản với số kỳ là 8 và màu đỏ. Mỗi điểm của MA sẽ được tính bằng cách cộng 8 giá thị trường liên tiếp trước đó rồi chia cho 8. Như đa nhắc đến, nếu giá cao hơn SMA, th´ nhà giao dịch có thể đặt lệnh mua và ngược lại. Nhà giao dịch có thể đặt một SMA khác để có thể có các chỉ báo đáng tin cậy hơn. Một SMA khác có 13 kỳ và màu xanh lam, v´ vậy trên đồ thị có 2 SMA với cách di chuyển khác nhau. Nếu đường đỏ cao hơn đường xanh và giá cao hơn đường đỏ, th´ xu hướng đi lên sẽ có khả năng hơn.

Moving Average Indicator and its Particularities - EMA and SMA on MetaTrader Price Chart

Có một vị trí mà ở đó nhà giao dịch có thể đặt một lệnh mua tiến đến điểm cao hơn 5771 pip. Nếu giá xuống thấp hơn SMA8 và SMA8 di chuyển xuống dưới SMA13, th´ lệnh mua có thể được đặt. Ví dụ, ở đây đa có cơ hội tốt cho nhà giao dịch đặt lệnh bán, tuy nhiên, họ phải chờ cho đến khi tất cả các điều kiện đa được thỏa man. Một SMA khác với 25 kỳ và màu hồng đậm có thể được thêm vào để có thể có các chỉ báo đáng tin hơn. Theo nguyên lu, nếu SMA với kỳ cao hơn được đặt dưới SMA với kỳ thấp hơn và giá dịch chuyển cao hơn tất cả các SMA, th´ đây sẽ là vị trí tốt để đặt lệnh bán. Ví dụ, xu hướng đi lên với tín hiệu mua từ các chỉ báo SMA. Về sau giá thị trường và tín hiệu indicator không cho thấy cơ hội nào để đặt lệnh cho đến khi có tín hiệu mua trên xu hướng đi lên. Đường trung b´nh là chỉ báo chậm nên nó không thể cho ra tín hiệu đáng tin cậy và quan trọng ở thị trường phạm vi giá. Các chỉ báo đặc biệt có thể được xem như là đường hỗ trợ và đường kháng cự bao gồm như sau:

Moving Average Indicator and its Particularities - Supportive Market Trend - Continuation Trading Signals

  1. EMA với 50 kỳ
  2. SMA với 100 kỳ
  3. EMA với 200 kỳ

Các ví dụ SMA trước có thể được xóa khỏi đồ thị để thêm vào các chỉ báo MA mới. Bằng cách xem lại sự dịch chuyển giá thị trường và EMA50, ta có thể kết luận rằng EMA50 cho thấy hành vi hỗ trợ đối với xu hướng giá. EMA50 có ảnh hưởng hỗ trợ đến sự dịch chuyển giá ngay cả khi khung thời gian thay đổi thành dạng khác. Nhà giao dịch có thể thêm vào SMA100 và EMA200 để có thêm tín hiệu.

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates