MACD Indicator - Moving Average Convergence Divergence - Forex

Chỉ báo MACD

0 0 Vote
Instructor

Chỉ báo MACD

Buổi thứ bốn mươimốt về Huấn luyện Forex

Chào mừng đến với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính. Trong buổi hôm nay chỉ báo MACD sẽ được bàn đến một cách chi tiết.

MACD

MACD, đường trung b´nh hội tụ phân kỳ, gồm có ba chỉ báo đường trung b´nh với nhiều tốc độ khác nhau. MACD giúp nhà giao dịch:

  1. Phát hiện đường hướng của xu hướng

a.Xu hướng đi lên: Khi các thanh MACD cao hơn ngưỡng 0.

b.Xu hướng đi xuống:Khi các thanh MACD thấp hơn ngưỡng 0.

Trên sàn MT4, nhà giao dịch có thể thêm chỉ báo MACD từ lựa chọn Oscillators trong menu Indicator. Trong cửa sổ MACD có 3 vùng mà tại đó nhà giao dịch có thể chọn giá trị cho mỗi MA (đường trung b´nh). MACD sẽ được đặt ở cuối đồ thị. Nhà giao dịch có thể thêm một đường ở ngưỡng 0 từ tab Levels trong các thuộc tính của MACD. Khi các thanh cao hơn ngưỡng 0, giá thị trường có hướng đi lên. Khi các thanh thấp hơn ngưỡng 0, giá thị trường giảm. V´ vậy, MACD cho thấy hướng của giá thị trường.

MACD Indicator - Moving Average Convergence Divergence - SMA , EMA and Periods Properties

  1. Thu thập tín hiệu mua và bán

a.Tín hiệu tăng: Khi các thanh cao hơn ngưỡng 0 và vượt qua đường tín hiệu theo hướng đi lên.

b.Tín hiệu giảm: Khi các thanh thấp hơn ngưỡng 0 và vượt qua đường tín hiệu theo hướng đi xuống.

Ví dụ, ở đây có một vị trí mà tại đó đường tín hiệu đỏ cao hơn các thanh, trong đó một trong hai sẽ thấp hơn ngưỡng 0. Nhà giao dịch có thể đặt lệnh bán v´ tín hiệu bán đa xuất hiện. Có một điểm khác nữa cũng đưa ra tín hiệu bán. Đây là ví dụ về tín hiệu mua. Mặc dù các thanh đa vượt qua ngưỡng 0 theo hướng đi lên, đường tín hiệu đỏ vẫn không vượt qua ngưỡng 0. V´ vậy, nhà giao dịch phải đợi đến khi đường tín hiệu vượt qua ngưỡng 0 để đặt lệnh mua. V´ MACD bao gồm các chỉ báo đường trung b´nh, MACD sẽ dựa trên sự di chuyển và hướng của xu hướng. Có nhiều tín hiệu mua trên một xu hướng đi lên, v´ vậy, nhà giao dịch có thể đặt lệnh mua ở một vài giá.

MACD Indicator - Buy and Sell Signals - Technical Analysis of Forex Market on MetaTrader MT 4

  1. Hiểu về sự hội tụ và phân kỳ giữa giá và chỉ báo dao động, điều này sẽ được bàn đến ở bài tiếp theo.

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates