Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Forex

Giới thiệu về Fibonacci thoái lui và mở rộng

0 0 Vote
Instructor

Giới thiệu về Fibonacci thoái lui và mở rộng

Buổi thứ hai mươi tám về Huấn luyện Forex

Chào mừng đến với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính. Trong buổi hôm nay ta sẽ giới thiệu về Fibonacci thoái lui và mở rộng, luật Fibonacci và thông tin chi tiết về nó.

Thuyết Fibonacci

Leonardo Pisano Bigollo, c?n được gọi là Leonardo Fibonacci, là một nhà toán học người U, ông đề ra thuyết về công thức tỷ lệ gia tăng dân số. Day số được tính bởi công thức Fibonacci được xuất phát từ trật tự tự nhiên, ví dụ như khoảng cách giữa các ngôi sao hay thậm chí vị trí của nội tạng cơ thể người. Các số được tinh bằng cách cộng hai số cuối với nhau như sau:

Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Theory and Natural Order in Universe of Fibonacci

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55…

Kết quả của số Fibonacci chia cho một số Fibonacci khác được sử dụng rất nhiều trong thị trường tài chính. Day số là:

0 - 23.6% - 38.2% - 50% - 61.8% - 76.4% - 88.6% - 1 – 1.27 - ……

Các số giữa 0 và 1 có thể được viết dưới dạng phần trăm và đại diện cho ngưỡng hỗ trợ, c?n số lớn hơn 1 tạo ra ngưỡng kháng cự. Mức hỗ trợ được sử dụng trong Fibonacci thoái lui, c?n ngưỡng kháng cự được sử dụng trong Fibonacci mở rộng.

Fibonacci thoái lui

Fibonacci thoái lui có thể được vẽ giữa hai swing, và nó cho thấy ngưỡng hỗ trợ có thể. Tác động của mỗi ngưỡng có thể được áp dụng trừ khi nó bị cắt bởi giá thị trường. Nếu giá đạt ngưỡng cao hơn, xu hướng sẽ có khuynh hướng đảo chiều. V´ Fibonacci được vẽ giữa hai điểm đảo chiều, các ngưỡng sẽ mang tính hỗ trợ khi nhà giao dịch nhận thấy toàn bộ hướng của xu hướng; ngược lại, nếu nhà giao dịch xét hướng của xu hướng sau khi nó đa đạt ngưỡng 0, ngưỡng Fibonacci sẽ trở nên kháng cự.

Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Swings with Levels Support and Resistance

Bạn có thể xem các ví dụ trên MT4 để hiểu ro hơn. Người giao dịch có thể t´m thấy các nút Fibonacci trên thanh công cụ. Nếu nó không có trên thanh công cụ, người giao dịch có thể click phải vào thanh công cụ, thông qua lựa chọn Customize người đó có thể thêm bất cứ tùy chọn nào trong danh sách Available vào danh sách Selected. Một swing có thể được chọn để vẽ Fibonacci thoái lui. Điểm high và low của swing được nối với nhau. Sau khi đa vẽ Fibonacci, người giao dịch có thể click lên đường đỏ để mở cửa sổ thuộc tính. Ngưỡng 76.4% có thể được thêm vào tab Fibo Levels, người giao dịch phải điền 0.764 vào ô Level, và trong ô chú thích người giao dịch có thể điền 76.4. Xu hướng chính là hướng lên nên nhà giao dịch nên xét về ảnh hưởng của Fibonacci lên hướng sau khi nó đến mức 0. Giá đa đến đường hỗ trợ 23.6 và nó ảnh hưởng rất ít đến xu hướng, trong khi ngưỡng 38.2 và 50 không có ảnh hưởng nào đáng kể. Hướng đa đổi chiều thành hướng lên khi giá đạt 61.8. Một số ngưỡng Fibonacci không quan trọng, nên ngưỡng có thể có tác động lên xu hướng. Ở mức 61.8 có một ngưỡng khác nữa nên giá có thể sẽ đổi hướng đi lên phía trên. Một ví dụ khác có thể được vẽ ở một swing khác. Ở xu hướng đi xuống, Fibonacci thoái lui có thể được đặt trên giá mà ở đó hướng của xu hướng đa đổi ở mức 23.6, 50, 76.4 và 88.6 trong khi ở 38.2 và 61.8 sự dịch chuyển giá không bị ảnh hưởng g´. Swing đa chọn càng dài th´ Fibonacci sẽ càng có tác động mạnh hơn lên xu hướng giá. V´ ngưỡng sẽ có tác dụng trừ khi bị cắt bởi giá thị trường, 23.6 không c?n hữu dụng nữa v´ nó đa bị giá vượt qua tương tự như ngưỡng 50. Người giao dịch có thể chia Fibonacci thành bốn phần chính, phần đầu từ 0 đến 38.2, phần thứ hai từ 38.2 đến 61.8, phần thứ ba từ 61.8 đến 88.6, và phần cuối từ 88.6 đến 100. Khi giá biến động ở phần đầu, khả năng hướng giữ nguyên là rất cao nếu giá thị trường vượt qua ngưỡng 0. Xu hướng giữ hướng sẽ giảm khi giá thị trường đạt đến khoảng cao hơn của Fibonacci. Nếu giá đạt đến phần thứ hai, nó sẽ tiếp tục xu hướng cũ hướng về mức 0; sau khi qua ngưỡng 0, khả năng giữ hướng là b´nh thường. Nếu giá đến phần ba hay bốn, th´ hướng cũ về 0 sẽ không chắc chắn nữa.

Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Forex Market Price over Levels

Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Levels between Start and Stop Points

Nếu giá thị trường qua ngưỡng 0, th´ nhà giao dịch phải cập nhật điểm 0 của Fibonacci. Ví dụ, người giao dịch sẽ đặt ngưỡng 0 ở cuối swing, và nó sẽ đổi thành một điểm thấp hơn sau khi giá thị trường tiến đến một ngưỡng khác và lúc đó nó sẽ có thể được cập nhật với mức tỷ giá mới. Ở ngưỡng 0 cuối cùng, Fibonacci cho thấy các ngưỡng đáng kể ở mức 38.2, 50 và 61.8.

Fibonacci mở rộng

Fibonacci mở rộng chỉ ra những kháng cự có thể xảy ra với xu hướng thị trường hiện tại. Điều này sẽ rất hữu dụng khi kèm với các mẫu h´nh như cờ hiệu (Flag), đầu (Head)hay vai (Shoulder). Mức ngưỡng có thể được xác định bằng các chiến lược mà người giao dịch chọn.

Ở sàn MT4, người giao dịch có thể vẽ Fibonacci mở rộng ở xu hướng đi lên, và nó sẽ có điểm dữa và điểm cuối. Bằng cách click phải chuột và chọn Expansion, ngưỡng Fibo có thể được chỉnh sửa bởi nhà giao dịch. Các ngưỡng nội và ngoại có thể được tiếp cận trong tab này, và nhà giao dịch có thể chỉnh sửa hoặc thêm ngưỡng mới với mức ngưỡng cao hơn 1. Điểm cuối có thể được dời đi một cách dễ dàng bởi người giao dịch. Nếu chiều dài của đường đỏ từ điểm đầu đến điểm giữa được coi là 100%, th´ 61.8 nghĩa là ngưỡng đó là 61.8% của chiều dài swing và nó cao hơn điểm giữa của Fibonacci. Khoảng trống giữa điểm giữa và ngưỡng 100 bằng với chiều dài swing. Nó có thể dễ dàng được kiểm tra trong MT4 bằng cách đặt một Fibonacci tương tự lên mẫu h´nh trước đó.

Introduction to Fibonacci Retracement and Expansion - Adding New Levels to Customize Fibonacci

Người giao dịch có thể sử dụng Fibonacci thoái lui lên một xu hướng, và điền vào một vài ngưỡng để hiển thị Fibonacci mở rộng. Qua click phải chuột, ở mục Fibo Levels trong thuộc tính Fibo, người giao dịch có thể thêm ngưỡng mới; -0.5 vào ô Level và h/2 vào ô chú thích, -1 vào ô Level và h vào ô chú thích. Ngưỡng h/2 và h thêm các tính năng của Fibonacci mở rộng vào một Fibonacci thoái lui để có thể xét giá TP tương lai và giá mục tiêu.

Có nhiều loại Fibonacci trên PForex.com để người giao dịch có thể tiện nghiên cứu, tuy nhiên loại phổ biến nhất vẫn là thoái lui và mở rộng.

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates