Indicators and Oscillators - Leading, Lagging, Centered, Banded

Chỉ báo và Chỉ báo dao động

0 0 Vote
Instructor

Chỉ báo và Chỉ báo dao động

Buổi thứ ba mươi bảy về Huấn luyện Forex

Chào mừng đến với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính.Trong buổi hôm nay ta sẽ bàn đến Chỉ báo và Chỉ báo dao động.

Chỉ báo (Indicator)

Các chỉ báo được sử dụng rộng rai trong phân tích kỹ thuật bởi các nhà giao dịch. Chỉ báo được tính bằng cách sử dụng thông tin thị trường trong một vài công thức nhất định. Thông tin này có thể lấy được từ nhiều nguồn khác nhau, như giá mở, giá đóng, giá cao và giá thấp, ngoài ra c?n có khối lượng giao dịch. Nhà giao dịch không thể đoán dịch chuyển tương lai và giá đích chỉ bằng cách phân tích xu hướng trên đồ thị, v´ vậy người đó phải sử dụng các chỉ báo như là một công cụ để thấy được xu hướng tương lai của thị trường. Tuy các chỉ báo đơn giản như Moving Average được sử dụng phổ biến, một vài nhà giao dịch vẫn chọn các Chỉ báo phức tạp hơn như Stochastic.

Chỉ báo có thể được áp dụng dưới ba cách khác nhau:

  1. Báo hiệu: Chúng sẽ báo nhà giao dịch về điểm xuyên phá hay điểm mong muốn để đặt lệnh.
  2. Khẳng định:Chúng sẽ báo nhà giao dịch rằng mẫu h´nh hoặc xu hướng được h´nh thành và giá đang tiến về giá đích.
  3. Dự đoán: Chúng sẽ báo nhà giao dịch về một mẫu h´nh tương lai hay xu hướng tiến về một giá nhất định nào đó.

Indicators and Oscillators - Market Information in Formula - Forex Market Opening and Closing Price

Sử dụng cùng lúc 2 hoặc 3 chỉ báo sẽ có lợi hơn, tuy nhiên sử dụng nhiều hơn 5 chỉ báo sẽ không mang lại kết quả g´.

Chỉ báo được chia làm hai loại: Nhanh (leading) và chậm (Lagging).

Chỉ báo leading, như RSI và CCI, có thể dự đoán được xu hướng tương lai và mục tiêu.

Chỉ báo lagging có thể được dụng trên xu hướng hiện tại và chúng sẽ khẳng định hướng hiện tại, rất hữu dụng ở các xu hướng mạnh. Những chỉ báo này, như Moving Average, sẽ không có tác dụng ở thị trường Range và Sideway.

Oscillators (Chỉ báo dao động)

Oscillators là những chỉ báo có tính chất biến động và được giới hạn giữa 2 biên giới sẽ thay đổi theo thời gian. Chúng có thể được xếp vào hai loại: Centred và Banded Oscillator.

Centred Oscillator, vốn sẽ dao động trên một ngưỡng nhất định, có thể được sử dụng để xác định hướng của xu hướng thị trường.

Banded Oscillator dao động giữa hai vùng Overbought và Oversold, ví dụ RSI.

Indicators and Oscillators - Fluctuating Manner, bound Channel - Banded and Centered - Leading and Lagging

Có hơn 18,000 chỉ báo và chỉ báo dao động. Mặc dù một số chỉ báo đa có sẵn trên sàn MT4, nhà giao dịch vẫn có thể tạo các chỉ báo cho riêng m´nh để phát triển các chỉ báo tốt hơn cho giao dịch của họ. Có một số chỉ báo phổ biến như:

MA hay Moving Average (đường trung b´nh)

CCI hay Commodity Channel Index (chỉ số kênh giá hàng hóa)

RSI hay Relative Strength Index (chỉ số sức mạnh tương đối)

MACD hay Moving Average Convergence/ Divergence (Đường trung b´nh hội tụ/ phân kỳ)

Bollinger Band (dải Bollinger)

Ichimoku

Stochastic

Chúng đều có ở cả hai sàn MT4 và MT5.

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates