Harmonic Patterns - Fibonacci Levels - Forex Trading Signals

Các mẫu hình Harmonic

0 0 Vote
Instructor

Các mẫu hình Harmonic

Buổi thứ bốn mươibốn về Huấn luyện Forex

Chào mừng đến với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính. Trong bài hôm nay mẫu h´nh Harmonic sẽ được bàn đến.

Mẫu h´nh Harmonic  

            Mẫu h´nh harmonic được dựa trên một điểm đảo chiều suy ra từ các ngưỡng Fibonacci và nó cho thấy các vùng có khả năng đảo chiều, hay c?n gọi là PRZ. Khả năng thất bại của mẫu h´nh harmonic là khá cao, v´ vậy nhà giao dịch phải kết hợp nó với các xác nhận khác nếu người đó muốn đặt lệnh dựa vào tín hiệu harmonic. Xác nhận có thể được suy ra từ mẫu h´nh nến, chỉ báo, vùng overbought và oversold, ngưỡng Fibonacci, hay đường hỗ trợ và kháng cự mạnh.

Mẫu h´nh harmonic có thể thường xuyên đưa ra tín hiệu sai dưới một vài điều kiện như sau:

  • Tín hiệu sai do khoảng cách giá tăng vào thời điểm đóng thị trường từ các ngày thứ sáu đến thứ hai. Khoảng cách giá có thể xảy ra do tin tức hay sự kiện chốt yếu trong các ngày làm việc.
  • Tín hiệu sai do phân tích nến không chính xác. Một nến có thể đóng cao hoặc thấp hơn rất nhiều so với dự đoán của nhà giao dịch.

Harmonic® Patterns - PRZ Potential Reversal Zone - Candlestick Pattern, Indicator, Overbought and Oversold Confirmation

Mẫu h´nh “AB bằng CD” là một trong những loại phổ biến nhất của mẫu h´nh harmonic và có cấu trúng đơn giản hơn so với các loại mẫu h´nh harmonic khác. Như trên biểu đồ, hai mẫu h´nh Fibonacci phải được vẽ trên ba swing. Nếu Fibonacci đầu được vẽ trên swing AB, th´ xu hướng phải quay trở về vùng giữa 61.8% và 78.6%. Điểm đảo chiều ở vùng này, gọi là C, khiến xu hướng đổi hướng. Một Fibonacci khác được vẽ từ B đến C. Xu hướng phải đi tiếp đến khu vực giữa 127.2% và 161.8% của Fibonacci thứ hai. Xu hướng có khả năng đảo chiều một lần nữa, từ điểm D. Nhà giao dịch có thể đặt lệnh đồng hướng với hướng của xu hướng từ điểm D. Mẫu h´nh này có dạng bullish hoặc bearish và khả năng thất bại của mẫu h´nh này là khá cao.

Harmonic® Patterns - AB=CD, Fibonacci, Support and Resistance Levels - Potential Reversal Zone PRZ

Một ví dụ trên MT4 đa được vẽ trên xu hướng bearish. Giá thị trường đa giảm từ điểm A xuống điểm B, sau đó quay về C và ở đây cao hơn 61.8% của Fibonacci đầu. Xu hướng đa giảm đến điểm D, gần ngưỡng 127% của Fibonacci thứ hai. Xu hướng được cho rằng sẽ đổi hướng đi về phía trên.

Một mẫu h´nh harmonic khác gọi là Gartley. Nó bao gồm 3 mẫu h´nh Fibonacci khác nhau với 2 giá TP. Cả hai dạng bullish và bearish đều có cùng các công đoạn và mối quan hệ, tuy nhiên, xu hướng ở dạng bullish sẽ tiếp tục hướng đi lên và ở dạng bearish sẽ giảm sau khi biến động.

Xu hướng di chuyển từ điểm bắt đầu X về điểm A, sau đó đảo chiều tới khi đến điểm B. Nếu Fibonacci thứ nhất được vẽ trên đường XA, th´ B sẽ ở khoảng ngưỡng 61.8%. Ở điểm đảo chiều B, xu hướng quay về hướng cũ và tiếp tục đi đến C. Fibonacci thứ hai được vẽ trên AB, và C phải nằm giữa 38.2% và 88.6% của Fibonacci thứ hai. Sau khi đổi hướng một lần nữa, xu hướng tiếp tục đi về D. Fibonacci cuối cùng được vẽ trên đường BC, và D phải ở vùng 127% đến 161.8% của Fibonacci thứ ba. Điểm D nên ở khoảng 78.6% của Fibonacci thứ nhất đa được vẽ trên swing XA. Quan hệ giữa điểm B và swing XA được cho thấy ở đường gạch XB. Ngoài ra, quan hệ giữa C và đường AB được thể hiện bởi đường AC gạch. Cuối cùng, quan hệ giữa D và BC, và D và XA, được chỉ ra lần lượt bởi đường gạch BD và XD.

Harmonic® Patterns - Fibonacci support and Resistance Levels - Bullish and Bearish Trend

Một ví dụ trên sàn MT4 sẽ làm ro cách tận dụng mẫu h´nh này. Trên đồ thị vàng có một xu hướng đi xuống đa quay về trên ngưỡng 61.8% của Fibonacci. Sau khi nó đa đến điểm này, xu hướng giảm đến một điểm nhất định ở khoảng 61.8% của Fibonacci thứ hai. Xu hướng đổi hướng đi lên phía trên cho đến khi nó đạt 127% của Fibonacci thứ ba. Sau điểm này, giá rất ro là sẽ giảm.

Harmonic® Patterns - Gartley on MetaTrader MT4 Price Chart - Reversal Trading Signals and Analysis

Bướm là một dạng mẫu h´nh harmonic khác với 3 mẫu h´nh Fibonacci trong đó xu hướng bắt đầu từ điểm X. Trong dạng bullish, khi xu hướng đạt đến điểm A, nó sẽ đảo chiều và đi về B. Điểm đảo chiều B nằm ở 78.6% của Fibonacci bên trên XA. Sau đó giá sẽ tăng hướng về điểm C nằm giữa 38.2% và 88.6%của Fibonacci trên AB. Swing cuối cùng sẽ hướng về phía dưới cho đến khi nó chạm đến điểm D. Điểm D phải nằm giữa 161.8% và 261.8% của Fibonacci thứ ba, ngoài ra, D phải trên 127% và thấp hơn 161.8% của Fibonacci thứ nhất. Dạng bearish cũng có cách thức và các bước tương tự.

Một ví dụ về bướm bearish trên MT4 đa được vẽ. Quan hệ giữa các điểm và đường đa được đưa ra. Hai sóng chiều cao đỉnh và đáy nhất định. Cuối cùng xu hướng cũng giảm từ điểm cuối và đây là vị trí thích hợp để đặt lệnh bán.

Harmonic® Patterns - Bearish and Bullish Butterfly - RSI Relative Strength Index Overbought and Oversold

Mẫu h´nh dơi là một loại mẫu h´nh harmonic với ba mẫu h´nh Fibonacci. Giá bắt đầu di chuyển từ X đến A, sau đó swing AB sẽ quy trở lại vùng giữa 38.2%và 50%. Xu hướng quay về từ điểm B đến điểm C, và nó nằm giữa 38.2% và 88.6% của Fibonacci AB. Swing cuối cùng từ C đến D có hướng ngược với BC. Điểm D sẽ nằm trong khoảng từ 161.8% đến 261.8% của BC, cộng với 88.6%của XA. Xu hướng sẽ có khả n8ang đổi hướng từ điểm D.

Ví dụ về mẫu h´nh dơi trên MT4 được đưa ra để làm ro h´nh dáng và quan hệ của nó. Hai sóng kế nhau đa tạo nên một mẫu h´nh dơi hợp lệ.

Harmonic® Patterns - Bat and Alternative Alt Bat - Candlestick Pattern Confirmations - Waves and Trends

Loại cuối cùng của mẫu h´nh harmonic được bàn đến hôm nay là mẫu h´nh cua. Swing đầu tiên từ X đến A, theo sau là swing AB ở vùng giữa 38.2% và 61.8%XA. Swing BC với hướng ngược với AB trong khoảng từ 38.2% đến 88.6% của AB. Một swing đảo chiều khác, CD, nằm trên 224% và ít hơn 361.8% của BC. Điểm D nằm khoảng 161.8% của Fibonacci trên XA.

Đây là ví dụ trên MT4 cho thấy mẫu h´nh cua và quan hệ cũng như điều kiện của nó.

Harmonic® Patterns - Crab, 3Drives, 5-0, Shark Format - MACD and CCI Commodity Channel Index Oscillator

Có các loại mẫu h´nh harmonic khác như:

  • Mẫu h´nh 5-0
  • Mẫu h´nh cá mập
  • Mẫu h´nh 3Drives
  • Mẫu h´nh dơi khác

Nhà giao dịch có thể t´m thấy tất cả thông tin kiến thức trên trang web Harmonictrader.com. Nhà giao dịch được khuyên nên tận dụng chỉ báo miễn phí có trên internet để có thể vẽ mẫu h´nh harmonic một cách tự động.

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates