Gold Trend Analysis Applying Price Action - Forex Trading Signals

Áp dụng Price Action trong phân tích giá vàng

0 0 Vote
Instructor

Áp dụng Price Action trong phân tích giá vàng

Buổi thứ năm mươimốt về Huấn luyện Forex

Chào mừng đến với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính. Trong buổi hôm nay ta sẽ nghiên cứu cách áp dụng phương pháp Price Action trong phân tích xu hướng Vàng.

Phân tích xu hướng Vàng bằng Price Action

Người giao dịch có thể đặt 3 biểu đồ Vàng kế bên nhau trong một khung thời gian tháng. Ở biểu đồ đầu tiên người giao dịch có thể đính kèm đường trung b´nh với giá thị trường. Ở biểu đồ thứ hai, template thứ hai có thể được áp dụng để t´m ra các mẫu h´nh Andrew’s Pitchfork. Ở biểu đồ thứ ba, template thứ ba được dùng bao gồm các chỉ báo như RSI, CCI và AO. Ở biểu đồ đầu tiên, các đường hỗ trợ và kháng cự có thể được thêm vào. Một đường hỗ trợ có thể được bổ sung vào xu hướng này. Đường mỏng hơn sẽ rất hữu ích nếu người giao dịch muốn thêm vào biểu đồ một vài đường. Đường hỗ trợ này được vẽ trong một khung thời gian Tháng, v´ thế mà nó có một tác động khá lớn đến sự dịch chuyển của xu hướng. Do độ dốc lớn nên ở đây không có đường hỗ trợ nào khác. Có thể đặt một đường kháng cự ở dốc xuống. Người giao dịch không nên đặt những mẫu h´nh hay đường không quan trọng vào biểu đồ. Người giao dịch nên thêm phần mô tả cho mỗi đường mà anh ta vẽ vào biểu đồ để có thể dễ tra cứu thông tin của đường và mục đích vẽ những đường đó. Ví dụ, “S M” có thể được viết trong phần mô tả để thay thế cho “Hỗ trợ/Tháng”. “R M” trong phần mô tả có nghĩa là “kháng cự/tháng”. Bất cứ khi nào chuột di chuyển qua mỗi đường, phần mô tả sẽ hiện lên. C?n có một đường khác có chức năng hỗ trợ hoặc kháng cự phụ thuộc vào khung thời gian được chọn, nhờ đó nó có thể được miêu tả là “R M” trong khung thời gian này. Bước tiếp theo, các ngưỡng có ảnh hưởng quan trọng đến xu hướng thị trường có thể được xác định. Trên ngưỡng này, xu hướng đa phản ứng lại 4 lần. Phản ứng gần đây nhất của giá thị trường quan trọng hơn tất cả những lần trước đó. Trong phần mô tả, người giao dịch có thể nhập vào “L M”. Người giao dịch có thể giữ nút CTRIL trên bàn phím trong khi click đôi vào ngưỡng để tạo ra hai ngưỡng. Ngưỡng mới được tạo ra có thể được di chuyển đến một dao động giá khác. Tuy nhiên, với các ngưỡng kế tiếp, tốt hơn hết là nên vẽ lại để gần hơn với giá thị trường mới nhất. Số dao động trên ngưỡng này không quan trọng. Giá đa vượt ngưỡng này gấp 5 lần. Xu hướng phản ứng lại đường này 4 lần.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Support and Resistance Levels - Bullish and Bearish Trend

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Gold Chart, Levels and Trendlines, Patterns, Candlesticks

Ở bước kế tiếp, người giao dịch có thể vẽ hầu hết các mẫu h´nh tiêu biểu, ví dụ như Fibonacci. Sau khi đưamẫu h´nh này vào người giao dịch có thể bỏ đi những ngưỡng không quan trọng. Trong khu vực này, mẫu h´nh Cờ đuôi nheo được h´nh thành thể hiện giá TP trên ngưỡng H. V´ thế, mẫu h´nh này phát ra tín hiệu Mua hợp lệ. Bằng cách đặt lại vị trí mẫu h´nh Fibonacci, một mẫu h´nh khác với tín hiệu Mua chính xác có thể được t´m thấy. Không có mẫu h´nh Bullish nào khác trên xu hướng lên, nên mẫu h´nh Fibonacci có thể được bổ sung nhằm t´m ra xem có điểm đảo chiều nào không. Một khu vực có thể được đánh dấu 61.8% bằng cách đặt một hộp ở đó. Người giao dịch có thể nhập “61.8 F M” với F thay thế cho Cờ của mẫu h´nh Fibonacci. Ku hiệu M sẽ thay cho khung thời gian Tháng. Nếu giá được h´nh thành trong hộp này, khi đó cờ của Fibonacci không hiệu quả và xu hướng Bullish sẽ bị yếu đi trong một giai đoạn nhất định. Trong vùng này c?n có một ngưỡng quan trọng và một đường hỗ trợ mạnh. V´ thế, khu vực xung quanh giá của 1172 có có ảnh hưởng lớn đến xu hướng thị trường. Một vùng khác ở ngưỡng 76.4% của Swing và Flag hằng tháng bên cạnh ngưỡng Tháng. Ngưỡng Fibonacci được đi kèm với một ngưỡng quan trọng. Giá đa vượt qua ngưỡng 50% nên các ngưỡng c?n lại phải được cân nhắc thấu đáo. Người giao dịch có thể đặt một mẫu h´nh Fibonacci khác trên một xu hướng lớn hơn. Những khu vực với nhiều xác nhận hơn sẽ yêu cầu sự cân nhắc tuyệt đối. Ví dụ, trên ngưỡng 38.2% của mẫu Fibonacci lớn hơn đa chồng lấn ngưỡng 50% của mẫu Fibonacci nhỏ hơn, do đó, ngưỡng này là khu vực quan trọng mà người giao dịch phải cân nhắc cẩn thận. Việc vẽ các mẫu h´nh trên xu hướng mới nhất sẽ tốt hơn là vẽ trên những xu hướng cũ. Giá trị đường trung b´nh lần lượt là 50, 100 và 200. Giá không thể cắt đường 50 hoàn toàn về hướng đỉnh, khu vực kế tiếp có ngưỡng Fibonacci 61.8% cũng như một ngưỡng mạnh và đường trung b´nh 100. Ngưỡng dự đoán kế tiếp có một đường trung b´nh 200 cộng thêm một ngưỡng mạnh khác và h´nh mẫu Fibonacci 76.4%.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Fibonacci Expansion and Retracement Levels

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Overlapped Levels and Trendlines - Moving Average Indicator

Bây giờ một xu hướng giảm xuống có thể được phân tích nên mẫu h´nh Fibonacci có thể được đặt lại theo một định dạng Bearish. Ở đây có một Double Top với đường v?ng cổ ở ngưỡng Fibonacci 0%. Xu hướng đa giảm xuống H/2 sau khi cắt qua điểm xuyên phá. Giá được cho rằng sẽ chạm H trong tương lai. Cho nên, một xác nhận khác có thể được trích dẫn trong phần mô tả ở hộp đầu tiên. Chữ H viết tắt cho chiều cao, trong khi DT có nghĩa là Double Top. Khu vực này trở nên quan trọng hơn. Một mẫu h´nh khác trong xu hướng này là Cờ đuôi nheo. Tốt hơn hết là đặt một hộp vào ngưỡng Fibonacci 61.8% tác động mạnh mẽ đến xu hướng thị trường mỗi khi giá tiến về ngưỡng này. Cho nên, “61.8 F M” và “L M”có thể được nhập vào phần mô tả. Chữ F có nghĩa là Cờ Fibonacci c?n chữ L là viết tắt cho ngưỡng (level). Giá không thể cắt ngưỡng 38.2% của Fibonacci. Nếu giá trở lại ngưỡng 0% mà không vượt qua 38.2%, khi đó giá sẽ đạt ngưỡng H/2. Một đường xuyên phá của mẫu h´nh Pattern có thể được vẽ ở đáy, tuy nhiên, nó có thể có đến 6 điểm pivot nên sẽ tạo nên nhiều dao động. Nếu một đường 1181 bị cắt qua, khi đó giá sẽ giảm về hướng H/2. Nếu giá tăng về hướng 61.8% của mẫu Fibonacci, nó sẽ quay lại theo hướng đáy cho đến khi giá ở ngưỡng M trở thành 1018. Giá TP có thể được đặt trên Fibonacci H/2, do đó, người giao dịch có thể nhập “H/2 P M”. P viết tắt cho mẫu h´nh Cờ đuôi nheo. Có lẽ Vàng không thể đạt đươc giá này, tuy nhiên biểu đồ cho chúng ta thấy rằng 1018 có thể đạt được thông qua phân tích kỹ thuật. Giống như giá Dầu đa từng vượt 32 sau khi chạm tới 147, giá Vàng cũng có thể giảm đến giá trị này. Các mẫu h´nh và ngưỡng cách xa ngưỡng này có thể bị bỏ qua.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Downtrend and Uptrend on Forex Trading Platform MetaTrader

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Fibonacci Levels, Pennant Pattern - Rectangle Properties

Một xu hướng giảm khác có thể được kiểm tra bằng mẫu h´nh Fibonacci trong đó một mẫu h´nh Tam giác được h´nh thành. Nếu ngưỡng Fibonacci 0% được dự đoán như một đường xuyên phá của Tam giác Bearish này, khi đó TP sẽ nằm trên ngưỡng H/2 của Fibonacci hiện tại hoặc ngưỡng H gần khu vực quan trọng. Người giao dịch có thể thêm “H T M” vào phần mô tả, trong đó T là viết tắt của mẫu h´nh Tam giác. Các điểm đóng tiêu biểu có thể được xác định như một điểm. Tất cả các mẫu h´nh, ngưỡng và điểm quan trọng đều được xem xét. Một Double Bottom có thể được h´nh thành trong khu vực này, v´ thế ngưỡng H/2 chồng lấn lên hộp ở quan trọng của vùng “H/2 D B M ” có thể thêm vào phần mô tả, trong đó “” thể hiện rằng mẫu h´nh này chưa được h´nh thành. Một mô tả khác về mẫu h´nh tương lai có thể được bổ sung bằng cách thêm vào “”. Nếu mẫu h´nh thất bại, người giao dịch có thể gỡ bỏ dữ liệu của nó khỏi phần mô tả. Cho nên, cả hai hướng đều được cân nhắc và kiểm tra để có những phân tích đáng tin cậy hơn. Xu hướng cuối cùng có thể được kiểm tra, tuy nhiên, người giao dịch không thể t´m được bất kỳ mẫu h´nh nào do thiếu các sóng và dao động. V´ thế nó có thể được kiểm tra trong một khoản thời gian ngắn hơn.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Breakout Price of Triangle Pattern - Double Top and Bottom

Bây giờ mẫu h´nh nến cũng có thể được nh´n thấy trên biểu đồ. Một đám mây Đen được h´nh thành trong khu vực này. Đỉnh nằm phía trên Đỉnh cũ và Giá Mở nằm phía trên Giá Đóng của nến trước. Một Lệnh Bán có thể được đặt thấp hơn Giá Đóng của Nến mây đen 1000 pip. Nếu người giao dịch đa đặt một Lệnh Bán, khi đó giá TP có thể nằm xung quanh đường hỗ trợ và vùng quan trọng. Người giao dịch nên kiểm tra các nến cũ trước đó. Đám Mây đen chứng tỏ rằng giá sẽ giảm đến 1157 và đây là cơ hội tốt cho người giao dịch tính toán đến một xu hướng giảm. Trong biểu đồ này, tất cả các mẫu h´nh, đường hỗ trợ, kháng cự và nến quan trọng từ cả hai phía đều được nghiên cứu kỹ lưỡng.

Andrew’s Pitchfork có thể được sử dụng để phân tích xu hướng thị trường. 3 đường pivot có thể được lựa chọn. Đường Trigger có thể được vẽ thông qua Trendline. Đường Trigger là một sự kháng cự hỗ trợ mạnh. Đường này chống lại sự tăng giá tại điểm này. Sau khi đường Trigger bị cắt, nó trở thành một đường hỗ trợ cho xu hướng đi lên. Giá có thể chạm vào đường này lần nữa, nên nó có thể ảnh hưởng đến xu hướng giống như một đường hỗ trợ hay kháng cự. Để đặt chính xác vị trí các điểm Andrew’s Pitchfork, người giao dịch phải chọn khung thời gian ngắn hơn. Chúng ta đa thảo luận về Andrew’s Pitchfork trong các tiết học trước rồi. cần phải thay đổi các Thuộc tính hiển thị để xem xét mẫu h´nh này chỉ trong khung thời gian Tháng và Tuần. Chưa có bất kỳ một mẫu h´nh Andrew’s Pitchfork nào khác. Mẫu h´nh Fibonacci thể hiện giá vẫn ở dưới ngưỡng 38.2%, do đó, điểm này được mong đợi sẽ là điểm pivot thứ 3. Ở biểu đồ chỉ báo, AO cho thấy rằng một Sự phân kỳ tiềm ẩn được h´nh thành. CCI th´ gần -100, cú chạm đầu tiên của -100 đa xảy ra tại điểm này, theo sau đó là một xu hướng đi xuống. Điều kiện quá bán đa không xảy ra, giống như trong khu vực này, v´ thế những cú giảm tiếp theo rất có thể xảy ra. RSI không cho thấy bất cứ tín hiệu nổi bật nào.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Bullish and Bearish Candlestick Patterns - Dark Cloud

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Andrew\\'s Pitchfork Pivot, Trigger and Median Lines

Bây giờ người giao dịch có thể phân tích trong một khung thời gian Tháng. Ở biểu đồ đầu tiên, người giao dịch phải xem xét tất cả các mẫu h´nh, ngưỡng, nến, đường hỡ trợ và kháng cự trong khung thời gian mới nhất. Những dịch chuyển trong xu hướng trước đó không quan trọng bằng những xu hướng mới đây. Các ngưỡng, đường hỗ trợ và đường kháng cự gần với giá thị trường nên được vẽ vào. Các ngưỡng với một vài cú va chạm mà sự hiển thị của nó được người giao dịch bổ sung vào khung thời gian Ngày và những khung ngắn hơn cho đến H1. Có một đường hỗ trợ trên những sóng được xem như là đường hỗ trợ dựa theo xu hướng lên chính, v´ thế, “S W” có thể được đưa vào phần mô tả. Ngưỡng 1182 cũng được xác nhận trên khung thời gian này. Một h´nh mẫu Tam giác đa được vẽ trong khung thời gian Tháng. Xu hướng cuối cùng có thể được phân tích thông qua mẫu h´nh Fibonacci. Một mẫu nến Bao trùm đa h´nh thành trên đỉnh cuối cùng, với độ dài là 755 pip. Người giao dịch có thể đặt một lệnh Bán phía dưới nến này với giá SL thấp hơn giá khởi điểm 755 pip, xung quanh ngưỡng Fibonacci 76.4%. Giá đa giảm hoàn toàn đến 1269, do đó, có thể dự đoán nó sẽ giảm về hướng 1231. Giá đa không chạm ngưỡng 61.8%, tuy nhiên, một cú sụt giảm mạnh khác có thể xảy ra do những dao động trên ngưỡng 50%. Người giao dịch có thể đặt một Hộp dưới ngưỡng 61.8% với phần mô tả “61.8 F W” có sẵn trên khung thời gian W1, D1 và H4. Bất chấp ngưỡng này, có khả năng giá vẫn sẽ giảm đến ngưỡng 76.4%. Một hộp nằm dưới ngưỡng này với mô tả là “76.4 F M + H CANDLE W” hiển thị trên W1, D1 và H4. Nếu giá tăng, nó sẽ đạt tới 1447, trong đó có một khu vực đặc biệt nằm giữa 1447 và 1431. Một Hộp có thể được đặt ở M nên phần mô tả của nó có thể là “M F W” có nghĩa là ngưỡng M của cờ Fibonacci (F)trong khung thời gian Tuần (W). Nó có hiển thị trên khung thời gian Tuần, Ngày, H4 và H1. Dự đoán này có thể trở nên vô hiệu nên người giao dịch có thể nhập một số dấu hỏi vào phần mô tả. Sau khi xem xét sóng cuối cùng, người giao dịch có thể đặt lại vị trí của Fibonacci trên xu hướng cuối cùng. Có một h´nh mẫu Cờ đuôi nheo với một cực và một h´nh mẫu Tam giác ở cuối. Đường Trendline phía trên nối với các đỉnh. Người giao dịch phải nối các đáy bằng một đường Trendline để xác định điểm xuyên phá. Mẫu h´nh Fibonacci có thể được đặt lại chỗ khác để xác định giá TP. Ngưỡng Fibonacci H/2 xác định giá TP đầu tiên chồng lấn với Hộp, nên phần mô tả cần thêm vào “H/2 P W”. Giá TP kế tiếp với H pip gần một hộp khác nữa. Nên “H P W” nên được thêm vào phần mô tả. Các tín hiệu xác nhận đang tăng lên, v´ vậy người giao dịch nên trích một số dữ liệu trong hộp mô tả. Nếu người giao dịch chỉ xem xét mẫu h´nh Tam giác, khi đó giá TP và SL được kiểm tra. Một dữ liệu khác có thể được đính kèm trong mô tả của các Hộp chồng lên giá TP. “H/2 T W” trong hộp đầu tiên và “H T W” trong hộp thứ hai. Các hộp với nhiều tín hiệu thông tin hơn có thể được đánh dấu bằng cách thay đổi màu sắc để thể hiện mức độ quan trọng. Không có bất kỳ mẫu h´nh nào khác trên xu hướng cuối cùng.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Pip and Pippet to Stop Loss and Take Profit Prices

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Relative Strength Index Levels 70 and 30 - Oversold and Overbought

Các nến ao trùm và Mây đen cho thấy giá có thể giảm đến 1233. Thị trường dao động cho thấy rằng người giao dịch đang chờ đợi những tin tức hay sự kiện quan trọng. Giá TP trong mẫu h´nh Tam giác sẽ thấp hơn 640 pip so với điểm xuyên phá.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Weekly Timeframe, Awesome Oscillators - RSI and CCI

Bây giờ là khung thời gian tuần của biểu đồ thứ hai. Có một Bearish Andrew’s Pitchfork trên những xu hướng mới nhất. Giá không chuyển dịch đáng kể trong những tuần vừa qua nhưng nếu người giao dịch nên xem xét kỹ sóng cuối cùng, anh ta sẽ nhận ra rằng giá đa trở lại ngưỡng 38.2% của mẫu h´nh Fibonacci, do đó, một cú giảm nữa rất có thẻ xảy ra. Đường Trigger có thể được vẽ trên mẫu h´nh này. Đường này có thể được xem như là một đường hỗ trợ/kháng cự mạnh.

Ở biểu đồ thứ ba có chỉ báo, có thể thấy rằng CCI đóng đến ngưỡng -100 nên nếu đường này bị chạm vào, giá thị trường sẽ giảm. Đường Trendline có thể được đặt dưới đáycủa xu hướng cuối cùng trong RSI. Không có sự cắt gay nào ở RSI, nên người giao dịch không thể nhận thấy bất kỳ tín hiệu nào từ chỉ báo này. AO không thể hiện bất cứ Sự phân kỳ hay Sự phân kỳ tiềm ẩn nào trên xu hướng mới nhất.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Major Financial Market Annual Reports and News

Khung thời gian ngày của biểu đồ thể hiện các mẫu h´nh và đường mô tả. Tất cả các mẫu h´nh và đường của sóng cuối cùng đa có sẵn. Mẫu h´nh Tam giác rất ro ràng trên khung thời gian này. Thị trường dao động cho thấy người giao dịch đang mong đợi một tin tức hay sự kiện then chốt để đặt một lệnh theo hướng m´nh mong đợi. Vấn đề duy nhất c?n lại trên xu hướng này có thể được làm ro bằng cách vẽ một mẫu h´nh Fibonacci. V´ thế, một Hộp có thể được đặt ở ngưỡng 61.8% với mô tả “61.8 F D”. Màu sắc nên được đổi về xanh b´nh thường. Một ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự có thể được vẽ trên giá quan trọng này, và phần mô tả th´ nên nhập là “ L D”. Một ngưỡng khác cũng có thể được đặt trên giá này. Do thị trường dao động, không có một đường hỗ trợ hay kháng cự và ngưỡng nào nổi bật trên xu hướng gần đây. Không có mẫu nến nào đáng chú u trên một thị trường dao động, giống như xu hướng cuối cùng của biểu đồ.

Andrew’s Pitchfork của biểu đồ thứ hai có thể được đặt lại chính xác hơn trên một khung thời gian Ngày. Trên xu hướng mới nhất là một Bullish Andrew’s Pitchfork, thuộc tính hiển thị của nó nên được bổ sung. Do giá đa cắt đường pivot thứ ba, chỉ có một tín hiệu Bán hợp lệ. Đường Trendline được đặt để xác định một đường Trigger chưa cắt giá. Nếu giá vượt qua đường Trigger, khi đó nó sẽ tiến về hướng điểm TP trên đường pivot thứ ba và thứ nhất. Trong khung thời gian Ngày của biểu đồ thứ ba, các xu hướng gần nhất cho thấy giá trong một Dải Bollinger và các đường Trung b´nh được đặt lại tại những vị trí chính xác. Nếu giá cắt đường 50 về hướng đáy, và đường 50 xuống thấp hơn đường 100, khi đó xu hướng Bearish có thể tiếp tục dịch chuyển về hướng đáy. CCI th´ gần ngưỡng -100 và RSU th´ sắp cắt đường Trendline của nó.

Gold Trend Analysis Applying Price Action - Flag and Pennant Pattern - Pivot Lines and Levels - Gold Price Chart

Trong một khung thời gian H4 của biểu đồ thứ nhất chỉ ra những mẫu h´nh và đường đuợc đề cập do thị trường giao động giữa 300 và 1288, cho nên, không có h´nh nến, mẫu h´nh hay đường nào quan trọng. Ở biểu đồ thứ hai, điều kiện cũng tương tự. Chỉ có một Bullish Andrew’s Pitchfork được đặt, trong đó đường pivot thứ ba vẫn chưa h´nh thành. Đường Trigger sẽ không phải là đường Trendline này. Khả năng hiển thị của nó có thể đặt ở H4. V´ thế giá sẽ cắt 1283 về hướng đáy, khi đó người giao dịch có thể đặt Lệnh Bán. Ở biểu đồ thứ ba, với khung thời gian H4, CCI và Ao không cho thấy bất cứ tín hiệu nào.

Gold Trend Analysis Applying Price Action -Commodity Channel Index Oscillator - Overbought oversold

Sau tất cả các phân tích, người giao dịch có thể lưu biểu đồ với tên nhất định để sau này dễ tra cứu. Tài liệu này sẽ bao gồm 3 biểu đồ và tất cả thuộc tính của chúng.

Tóm lại, ở biểu đồ thứ nhất với khung thời gian Tháng, giá mua khởi điểm ở 1154, 1054 và 977, trong khi giá khởi điểm của một lệnh Bán sẽ là 1557. Trong khung thời gian Tuần, giá khởi điểm của lệnh Mua và Bán có thể được xác định. Sử dụng 3 biểu đồ này, người giao dịch có thể phân tích thấu đáo bất cứ ku hiệu nào. Người giao dịch nên bắt đầu phân tích trên khung thời gian Tháng và từ đó phân tích những khung thời gian ngắn hơn.

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates