Fundamental Definitions in Financial Market - Currency and Metal

Các khái niệm cơ bản về thị trường tài chính

10 2 Votes
Instructor

Các khái niệm cơ bản về thị trường tài chính

Buổi thứ tư về Huấn luyện Forex

Chào mừng bạn trở lại với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính.

Trong phần này chúng tôi sẽ giải thích về các khái niệm cơ bản của thị trường tài chính mà bạn có thể bắt gặp trong thị trường tài chính. Chúng ta sẽ bắt đầu với ku hiệu.

Một ku hiệu tiền tệ bao gồm ba chữ cái, trong đó hai ku tự đầu là viết tắt tên quốc gia, và ku tự thứ ba đại diện do đơn vị tiền tệ của quốc gia đó.

Ku hiệu

Đây là top 8 đơn vị tiền tệ phổ biến nhất trên thế giới và ku hiệu của chúng.

Fundamental Definitions in Financial Market - Major Currencies and Instruments - Direct and Indirect

●USD – Đô-la Mỹ

●CAD – Đô-la Canada

●JPY – Yên Nhật

●NZD – Đô-la New Zealand

●GBP – Bảng Anh

●AUD – Đô-la Úc

●EUR – Euro Châu Âu

●CHF – Franc Thụy Sĩ

Trong thị trường tài chính, khi ta đề cập đến ku hiệu, thường là để t´m ra giá trị của tiền tệ đó so với một đồng tiền khác.

Luôn có một tỉ số giữa các tiền tệ với nhau trong thị trường tài chính. Tiền tệ dựa trên một đô-la (của bất k´ loại nào)được gọi là các đồng tiền chủ yếu. Chúng được viết dưới hai dạng khác nhau:Dạng mẫu thức, ví dụ đồng Euro và đồng Đô-la Mỹ - EUROUSD; dạng thứ hai là dạng gián tiếp, ví dụ đồng Đô-la Mỹ và Yên Nhật –USDJPY. Tất cả các tiền tệ khác, như EURGBP, được gọi là tỷ giá chéo, thường được đọc là X trên Y, với X là tiền tệ chính, c?n Y là tiền tệ đối nghịch.

Kim loại quu

Kim loại quu hơi khác một chút,  vàng giao ngay được ku hiệu là XAU hay XAUUSD (đối với đồng đô-la Mỹ) và vàng tương lai được gọi là GCXX. Tuy nhiên vàng tương lai cũng có thể được ku hiệu là XAU, nhưng nó sẽ nằm trong mục vàng tương lai trên trang web Meta trader.

Fundamental Definitions in Financial Market - Precious Metal, Gold and Silver Forex MetaTrader 4 Trading Platform

Khi giao dịch năng lượng, phổ biến nhất là dầu mỏ, được ku hiệu là CLXX, trong đó XX sẽ khác nhau tùy vào mỗi hợp đồng. Có thể thấy điều này trong mục tương lai trên trang web Meta trader.

Nếu nh´n vào sàn giao dịch Metatrader, ta sẽ thấy nhiều loại ku hiệu khác nhau. Ví dụ, USDCHF là đồng đô-la Mỹ so với đồng Franc của Thụy Sĩ. Bạn cũng sẽ thấy ku hiệu của vàng giao ngay và dầu mỏ, ví dụ như XAU và CLXX, chúng luôn được tính toán như là công cụ tương lai.

Fundamental Definitions in Financial Market - Oil and Spot Gold vs US Dollar in CFD Market in Market Watch Window

Đơn vị nhỏ nhất

Đa đến lúc nói về PIP. Đây là đơn vị biến động tỷ giá hối đoái nhỏ nhất trong một cặp tiền tệ. Ví dụ, nếu tỷ giá EURUSD là 1.3800 và nó tăng lên 1.3801 hay giảm c?n 1.3799, nó thay đổi một PIP. Nếu chia một PIP cho 10, ta sẽ có 10 Pipettes, nó sẽ thêm một chữ số vào phần thập phân của tỷ giá cặp tiền tệ. Ví dụ nếu tỷ giá EURUSD đang là 1.38500 và nó tăng lên 1.38501 hay giảm c?n 1.38499, nó lần lượt tăng hoặc giảm 1 Pipette. Số có 5 chữ số phần thập phân sẽ chính xác hơn 4 chữ số, bởi nó cho phép chúng ta thấy được thay đổi nhỏ trong tỷ giá, v´ thế sẽ cho ta cái nh´n tốt hơn và khả năng kiếm lợi cao hơn.

Fundamental Definitions in Financial Market - Pip and Pipette - Decimal Digits of Symbols

Khi viết ku hiệu một đồng tiền, bạn cần viết nó với 4 số phần thập phân đại diện cho giá trị PIP, hay 5 số phần thập phân đại diện cho giá trị Pipette.

Tất cả các ku hiệu khác đi với JPY hay so với dầu mỏ và bạc đều có hai chữ số trong phần thập phân cho PIP và 3 số cho Pipette, hay so với vàng th´ có 1 số trong phần thập phân cho giá trị PIP và 2 số cho pipette.

Nếu bạn thử xem trong sàn giao dịch, bạn sẽ thấy ở đây GBPUSD có 5 số phần thập phân và USDJPY đang là giá trị Pipette v´ nó có 3 số trong phần thập phân. Tỷ số vàng cũng rất dễ thấy, nó được đo bằng đơn vị Pipette v´ có 2 số trong phần thập phân, và dầu mỏ cũng có hai số phần thập phân nhưng là giá trị PIP.

Mức chênh lệch (Spread)

Vấn đề tiếp theo là Mức chênh lệch, là khác biệt giữa giá mua và giá chào bán, cũng như giữa giá bán và giá hỏi mua. Ví dụ, nếu tỷ giá EURUSD là 1.3820 và thay đổi thành 1.3822, sự gia tăng 2 pip chính là mức chênh lệch. Để mô tả độ lớn của giao dịch, ta dùng thuật ngữ “Lô”. Một lô bằng 100,000 đơn vị. Điều này có nghĩa nếu bạn giao dịch một lô bằng các đồng tiền chủ yếu, bạn sẽ mất hoặc lời 10 đô-la, và khi giao dịch với một phần mười lô, bạn sẽ giao dịch 10,000 đơn vị hay 1 đô-la.

Fundamental Definitions in Financial Market - Symbol, Price, Commission, Swap and Profit amount in MT4

Nếu bạn giao dịch một phần trăm của lô, đồng nghĩa với 1,000 đơn vị, bạn sẽ mất hoặc đạt được một phần mười đô-la. Thường th´ mức giao dịch nhỏ nhất trong tài khoản thông thường là 0.1, ở tài khoản mini là 0.01 và tài khoản nano là 0.001. Tuy nhiên, có rất ít nhà môi giới chịu giao dịch ở mức thấp như thế.

Công thức tính lợi nhuận và thua lỗ là:

 Giá trị của chênh lệch, nhân với độ lớn của giao dịch, nhân với lợi nhuận r?ng của giao dịch. Hoặc, (chênh lệch) x (độ lớn giao dịch) x (lợi nhuận r?ng của giao dịch).  

Fundamental Definitions in Financial Market - Oil and Spot Gold vs US Dollar in CFD Market in Market Watch Window

Để dễ hiểu hơn, hay cùng xem các ví dụ trong đó đơn vị cơ sở sẽ là 50.

Ví dụ 1

Chúng ta giao dịch 1 lô, giá trị chênh lệch là 50 và độ lớn của giao dịch là một đơn vị. Như vậy, với mỗi lô, ta sẽ được hoặc mất 10 đô-la. Nếu thêm các số vào công thức, ta sẽ có: 50 x 1 x 10 = 500.

Ví dụ 2

Ta giao dịch 0.2 lô, chênh lệch vẫn là 50.

            Áp dụng công thức, ta có: 50 x 0.2 x 10 = 100

Ví dụ 3

Ta giao dịch 0.03 lô, chênh lệch giá trị vẫn là 50. Áp dụng công thức một lần nữa: 50 x 0.03 x 10 = 15

Đô-la là tiền tệ cơ sở trong tất cả các ví dụ trên.

Spread - Profit and Loss Calculation - Fundamental Definitions in Financial Market - Lot Size

Đối với các tiền tệ gián tiếp khác nó sẽ không giống như vậy, ví dụ tỷ giá USDJPY là 102.57 th´ đối với 100 Yen, đơn vị tiêu chuẩn trong thị trường tài chính cho đồng Yen Nhật, tỷ giá này sẽ có giá trị 1.0257. Ta sẽ chia $10 cho 1.0257 để được 9.749 chính là lượng lợi nhuận hay thua lỗ ta sẽ đạt được khi giao dịch cặp tiền này.

Đ?n bẩy (Leverage)

Thứ tiếp theo trợ giúp người tham gia nhỏ bước vào thị trường này là Đ?n bẩy. Nó cũng sẽ đem lại rủi ro cho người tham gia, bởi họ có thể vay gấp nhiều lần số vốn của họ từ người môi giới tại thời điểm giao dịch. Mức độ khoản vay này khác nhau tùy vào nhà môi giới. Ví dụ, một vài nhà môi giới sẵn sàng lên tới 1000-2000 lần mức đ?n bẩy, nhưng bạn nên biết rằng mức b´nh thường là khoảng 100 đến 500. Bạn cũng nên chú u rằng đ?n bẩy vốn càng cao th´ rủi ro càng lớn.

Vốn ku quỹ (Margin)

Bước tiếp theo là Vốn ku quỹ. Vốn ku quỹ là khoản ku quỹ mà người giữ công cụ tài chính phải trả để trang trải một phần hoặc toàn bộ rủi ro tín dụng của bên c?n lại (thường là nhà môi giới hoặc sở chứng khoán). Như bạn có thể thấy, mức đầu tư của chúng ta là 50,000 đô-la và đây là tài khoản demo. Tiền ku quỹ cho các vị thế ở đây là 252.98 đô-la và hiện tại ta đang mất 33.90 đô-la. Bây giờ nếu ta them lợi nhuận hay thua lỗ vào mức tiền ku quỹ, chúng ta sẽ có số dư tức thời. Và như thế, bất cứ khi nào chúng ta đóng vị thế, một khoản dư tức thời sẽ được tính vào tài khoản. Cần nhớ rằng giao dịch càng lớn th´ ku quỹ càng lớn. Khi một bên tính toán sai và tài khoản của họ xuống mức gần số không, đây được gọi là lệnh yêu cầu bảo chứng (margin call).

Fundamental Definitions in Financial Market - Leverage amount with higher risk of losing Money

Hoán đổi (Swap)

Tiếp theo là Swap, nó có liên quan đến lai suất. Phí này luôn được tính vào nửa đêm. Bạn có thể thấy giờ server FXPRO hiện tại là 18:25, và vào nửa đêm phí swap sẽ được tính vào tài khoản. Bạn có thể thấy, hiện tại chúng ta đang có vài vị thế. Swap dương, là chênh lệch giữa lai suất và chiết khấu môi giới, thường được đưa vào vị thế mở khi nó dương. Swap âm, là chênh lệch giữa lai suất cộng với chiết khấu môi giới, sẽ được trừ đi mỗi đêm bởi vị thế mở của bạn. Bạn cần biết cả hai số này đều âm. Các ngày thứ tư thường là những ngày có giao dịch swap nhiều nhất. Điều này bởi v´ thứ tư, thứ bảy và chủ nhật là các ngày nghỉ. Điều này có nghĩa tất cả các giao dịch swap sẽ được xử lu vào đêm thứ tư và rạng sáng thứ năm.

Leverage and Margin Call - Fundamental Definitions in Financial Market - MetaTrader Account History

Fundamental Definitions in Financial Market - Swap Interest Rate on Wednesdays, Saturdays and Sundays

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates