Fundamental Analysis Basics - Forex Market Price Direction

Phân tích cơ bản

0 0 Vote
Instructor

Phân tích cơ bản

Buổi thứ năm mươihai về Huấn luyện Forex

Chào mừng đến với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính. Trong buổi hôm nay ta sẽ nghiên cứu về Phân tích cơ bản và T´m kiếm rủi ro hay Tránh rủi ro.

Phân tích cơ bản

               Phân tích cơ bản là một phương pháp phổ biến mà người giao dịch thường sử dụng trước khi đặt một lệnh nào đó. Nó xuất phát từ một tin tức bất ngờ hay mới cập nhật từ các nguồn đáng tin cậy. Phân tích cơ bản dựa trên mức độ quan trọng và hệ quả của các tin tức về xu hướng thị trường. Do thiếu thống nhất về thông tin, Phân tích cơ bản khá phức tạp, cụ thể là, một sự kiện hoặc tin tức có thể có rất nhiều nguyên nhân và hệ quả trong những khu vực khác nhau. Hệ quả của sự thiếu thống nhất về thông tin là, người giao dịchkhông nên đặt một lệnh chỉ dựa trên Phân tích cơ bản. Ví dụ như, sau khi Khí hóa lỏng (LPG) đạt đến $15, nó đa giảm khoảng $3 do một vài cuộc điều tra về thổi phồng tin tức.

               Dựa vào điều kiện địa lu, chính trị, xa hội và kinh tế tin tức có thể có những ảnh hưởng khác nhau lên thị trường tài chính của một nước. Khác với phân tích kỹ thuật, Phân tích cơ bản không có một quy tr´nh nhất định và riêng biệt. Ví dụ, mẫu h´nh Head and Shoulders cung cấp lượng giá TP chính xác nhờ chỉ số H của nó, trong khi Phân tích cơ bản thể hiện rất nhiều điều kiện khác nhau đối với một giá nhất định. Hầu hết người giao dịch chỉ thích sử dụng Phân tích kỹ thuật, tuy nhiên, Phân tích cơ bản có những tác động nhất định đến thị trường tài chính. Những người giao dịch kết hợp cả Phân tích kỹ thuật và Phân tích cơ bản có thể thu được nhiều kiến thức về xu hướng thị trường.

               Người giao dịch nên t´m hiểu những phân tích về tin tức hơn là chỉ t´m kiếm tin tức. Các con số và thông tin bên trong các tin tức có thể có những tác động khác với những g´ nó đơn thuần thể hiện. Người giao dịch nền đọc các phân tích về những tin tức nhất định từ các website uy tín hay các chuyên gia, sau 3 đến 4 năm th´ người giao dịch có thể tự phát triển khả năng phân tích cho riêng m´nh. Kể cả những người giao dịch giàu kinh nghiệm cũng có thể phân tích sai tin tức.

               Khi người giao dịch muốn phát triển năng lực của m´nh đối với các ku hiệu, khi đó anh ta/cô ta nên toàn lực phân tích và nghiên cứu tất cả các khía cạnh của ku hiệu đó như t´nh trạng chính trị, kinh tế, xa hội và địa chính trị của quốc gia mà ku hiệu đó đại diện. Ví dụ, đồng Euro là đơn vị tiền tệ được dùng ở hầu hết các nước châu Âu, v´ thế người giao dịch nên kiểm tra điều kiện chính trị, kinh tế và xa hội của những quốc gia này để nâng cao kiến thức về đồng tiền Euro.

Người giao dịch nên xem xét các tin tức và sự kiện chính đa lên lịch bên cạnh các tin tức b´nh thường hàng ngày. Đôi khi tin tức hàng ngày có thể có ảnh hưởng đáng kể đến giá thị trường hơn là tin tức sự kiện đa lên lịch.

Một số điều bắt buộc người giao dịch phải hiểu ro:

-Đơn vị tiền tệ yếu hơn có mang lại lợi ích nhiều hơn đơn vị tiền tệ mạnh?

               Những quốc gia với đơn vị tiền tệ yếu có thể có tỷ lệ xuất khẩu hàng hóa cao hơn và tỷ lệ nhập khẩu nguyên liệu thấp hơn, do cho phí sản xuất thấp hơn. Các tour du lịch đến những nước này có tỷ lệ cao hơn v´ giá dịch vụ rẻ hơn. Do việc kinh doanh ở những nước này cần ít vốn hơn, bạn sẽ t´m một lượng đầu tư nước ngoài cao hơn. Do đó, đồng tiền yếu hơn có nhiều lợi thế hơn so với đồng tiền mạnh. Ví dụ, Đức muốn duy tr´ sự đoàn kết châu Âu cũng như đồng tiền Euro yếu hơn so với các đơn vị tiền tệ khác để tăng tỷ lệ xuất khẩu. Nếu kế hoạch đồng Euro thất bại, th´ đồng Mark, đơn vị tiền tệ của Hà Lan, sẽ tăng đáng kể và gây ra sự sụt giảm trong tỷ lệ xuất khẩu hàng hóa và du lịch. Trung Quốc cũng muốn giữ tỷ giá đồng tiền thấp nhất có thể để duy tr´ và đẩy mạnh tỷ lệ xuất khẩu. Nếu đồng Nhân dân tệ trở nên mạnh hơn, sẽ có một sự thiếu hụt ngân sách trong tương quan với tỷ lệ dân số cao.

-T´nh trạng lạm phát có mang lại lợi thế cho thị trường tài chính?

               Khi một nền kinh tế tăng trưởng và phát triển, lạm phát ở mức độ nhất định là điều không thể tránh khỏi do chênh lệch lớn giữa bán ra và mua vào đồng tiền đó. Khi bán ra nhiều hơn mua vào, lượng thanh khoản bằng tiền mặt sẽ tăng lên. Sự phát triển tài chính và kinh tế c?n là hệ quả của sự thanh khoản bằng tiền mặt. Mặc dù thanh khoản bằng tiền mặt là bắt buộc để nền kinh tế phát triển, lượng thanh khoản nên được giữ ở mức phấp hơn một tỷ lệ nhất định.

T´m kiếm rủi ro

               Tăng trưởng kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp tạo điều kiện cho việc t´m kiếm rủi ro, do đó, người ta sẽ rút vốn và các quỹ của m´nh từ ngân hàng để đầu tư vào một thị trường hay một mối làm ăn nhất định. Ngân hàng trung ương nên tăng lai suất để kiềm chế lạm phát ở một khoản hợp lu. Lai suất thay đổi một khi lạm phát thay đổi. Trong điều kiện này, giá vàng, hàng hóa, cổ phiếu và tiền tệ với lợi nhụân cao như AUD và NZD sẽ tăng lên.

Tránh rủi ro

Trong t´nh trạng suy thoái, hầu hết mọi người sẽ gửi vốn vào ngân hàng để lấy laiv´ họ không thể có được lợi nhuận g´ từ công việc kinh doanh. Do lượng thanh khoản trên thị trường tài chính lớn, ngân hàng phải giảm lai suất để mọi người quay lại người đầu tư vào công việc kinh doanh của m´nh. Trong điều kiện này,giá ngoại tệ với lai suất thấp như USD và GBP sẽ tăng lên. Ví dụ, xu hướng của AUDUSD sẽ hướng về phía đáy do lợi nhuận từ New Zealand giảm. Vàng, hàng hóa và cổ phiếu sẽ giảm giá. Vàng giảm từ $ 1900 xuống $ 1200 do một sự suy thoái tài chính.Vàng có xu hướng tăng trong t´nh trạng T´m kiếm rủi ro, tuy nhiên, giá của nó sẽ giảm trong t´nh trạng Tránh rủi ro do điều kiện thị trường không thuận lợi, đặc biệt là ở Ấn Độ và Trung Quốc.

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng!

Fundamental Analysis Basics - Financial Market Annual Report and News - Bullish and Bearish Price

Fundamental Analysis Basics - Financial Market Annual Report - Definitions and Examples of Fundamental Analysis

Fundamental Analysis Basics - Geopolitical and Financial News of Forex and CFD Markets

Fundamental Analysis Basics - Monetary Rivalry and Currency Power Indicator of Countries

Fundamental Analysis Basics - Risk Seeking and Aversion - Inflation and Interest Rate Reports

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates