Forex Risk Disclosure and Disclaimer - Risk Warning

Rủi ro thị trường và từ chối trách nhiệm

7 8 Votes
Instructor

Rủi ro thị trường và từ chối trách nhiệm

Buổi thứ hai về Huấn luyện Forex

Chào mừng đến với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính.

Trong bài hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu khoá huấn luyện và sẽ giới thiệu vê rủi ro thị trường và từ chối trách nhiệm đến bạn.

Thị trường tài chính rủi ro cao, đặc biệt là Forex

Công việc này có rủi ro rất cao như tất cả các khía cạnh khác của thị trường tài chính. Ở thị trường này, các công tycung cấp dịch vụ luôn cho khách hàng biết về rủi ro cao đi kèm với công việc này. Bằng cách này họ sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với những rủi ro của khách hàng.

  • ỗ i cá nhân cần có thể hoạt động dễ dàng trong lĩnh vực kinh doanh mà không phải chịu nhiều rủi ro nghiêm trọng. Để làm được vậy, người đó cần nắm được kiến thức và thông tin cần thiết cho công việc này và áp dụng kinh nghiệm và kĩ năng cá nhân. Điều đó sẽ giúp người đó tiến bước lên cao và tránh khỏi những rủi ro không cần thiết.

Real Account - High Risk in Financial - Financial Risk Management - Forex Risk Disclosure and Disclaimer

Trong lĩnh vực thương mại này, một bên có thể mất toàn bộ hoặc nhân lên nhiều lần quỹ của m´nh trong thời gian rất ngắn, có thể là chỉ ít hơn 5 phút. Bởi vậy, bạn có thể thấy, khả năng rủi ro lớn như thế nào. Khi một người băt đầu công việc này, phần lớn hoạt động được xử lu bởi các ngân hàng tổ chức tài chính và quỹ đầu tư. Những công ty này có tỉ lệ đ?n bẩy rất cao, điều đó có nghĩa họ có thể chấp nhận rủi ro lớn trong thị trường .Điều này sẽ được giải thích thêm ở các bài sau. Thị trường tài chính rất rộng lớn, bởi vậy bất cứ quyết định nào đều phải được suy nghĩ thấu đáo.

Sau khi đa nắm được kiến thức thiết yếu cho công việc này đó là lúc bắt đầu phương pháp tiếp cận từng bước. Những người này cần mở một tài khoản ảo hoặc Demo để áp dụng kiến thức đa học và tăng cao kỹ năng thông qua thực hành. Điều quan trọng là không nên tạo tài khoản thật quá sớm.

Mở một tài khoản thật với một ít quỹ

Sau khi đa trau dồi kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng đa đạt đến mức chấp nhận được, đó là lúc nên mở một thài khoản thực với thật ít vốn. Lời khuyên là bạn không nên mang hơn 10% vốn nhàn rỗi của m´nh vào tài khoản mới này. Một điều nữa hết sức quan trọng là cần tránh các khoản nợ lớn hoặc vay mượn từ ngân hàng hoặc các nguồn khác. Để thực hiện một giao dịch tốt Bạn cần phải thoải mái, tập trung và biết kiềm chế.

  • ế u không thành công với tài khoản giao dịch nhỏ đó, bạn luôn có thể quay lại với tài khoản ảo. Từ đó, bạn có thể tiếp tục thực hành đến khi đa có được những kỹ năng cần thiết để quay tài khoản giao dịch thực

Các loại Nhà giao dịch

Người tham gia vào hoạt động này, và người giao dịch, được chia thành ba nhóm khác nhau.

Forex Risk Disclosure and Disclaimer - Money Management - Demo and Real Account - Trading Skill

Nhóm thứ nhất được ước tính chiếm khoảng 90-95 phần trăm tất cả người giao dịch. Đây là những người mất vốn đầu tư do rủi ro cao, thiếu kiến thức và những vấn đề khác.

Nhóm thứ hai, khoảng 2-5 phần trăm, là những người đang hoàn thiện kiến thức, trong lúc này họ không kiếm được lợi nhuận hoặc phải đối mặt với thua lỗở những giao dịch của họ.

Nhóm thứ ba, cũng khoảng 2-5 phần trăm là những nhà giao dịch đa đạt kỹ năng thiết yếu và chấp nhận được để có thể thành công và đạt được lợi nhuận.

Bạn thuộc nhóm nhà giao dịch nào?

  • ạ n có thể thấy, hầu hết mọi người đều không thể thu lợi trong thị trường này. Nếu bạn rèn luyện kỹ năng để trở thành nhà giao dịch chuyên nghiệp th´ bạn không được nghĩ m´nh thuộc nhóm 2-5 phần trăm cuối. Chỉ với việc tập luyện thường xuyên. Bạn mới có thể đi lên từ nhóm đầu tiên đến nhóm thứ hai và cuối cùng là nhóm thứ ba.

Knowledge of Trading - Type of Traders - Professional Traders - Trading Skills - Profit and Loss in Trading

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates