Flag pattern and its Types -Continuation Market Analysis Strategy

Mẫu hình cờ và các dạng của nó

0 0 Vote
Instructor

Mẫu hình cờ và các dạng của nó

Buổi thứ ba mươi lăm về Huấn luyện Forex

Chào mừng đến với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính.Trong buổi hôm nay ta sẽ bàn về mẫu h´nh cờ và các dạng cũng như chi tiết về nó.

Các mẫu h´nh cờ

Cờ là mẫu h´nh tiếp tục, như một lá cờ thật sự, nó có h´nh chữ nhật và được h´nh thành trên một trục. H´nh chữ nhật nằm ngang được h´nh thành bởi một vài sóng với độ dốc vừa phải hoặc các đỉnh và đáy ngang bằng.

Mẫu h´nh cờ bullish có thể được h´nh thành trên xu hướng đi lên, trong đó sóng có thể có dáng bằng hoặc hơi dốc nhẹ xuống. Cờ có các swing chữ chi bằng và ổn định sẽ có tác động cao và mạnh hơn so với cờ có độ dốc nhẹ xuống dưới. Chiều cao, H, có thể được đo bằng cách tính khoảng cách giữa điểm bắt đầu của trục và đỉnh của sóng thứ nhất.  Giá TP sẽ cách H và H/2 pip bên trên so với điểm phá vỡ hoặc đáy của sóng cuối cùng, c?n SL sẽ có thể nằm giữa đáy của sóng cuối cùng và ngưỡng 61.8% của Fibonacci được vẽ trên H.

Mẫu h´nh cờ bearish được h´nh thành trên xu hướng đi xuống, trong đó sóng có thể có dáng bằng hoặc hơi dốc nhẹ lên. Cờ với các swing chữ chi bằng và ổn định sẽ có tác động cao và mạnh hơn so với cờ có độ dốc nhẹ lên.  Chiều cao, H, có thể được đo bằng cách tính khoảng cách giữa điểm bắt đầu của trục và đáy của sóng thứ nhất. Giá TP sẽ cách H và H/2 pip bên dưới so với điểm phá vỡ và đáy của sóng cuối cùng, c?n SL sẽ nằm giữa đỉnh của sóng cuối và ngưỡng 61.8% của Fibonacci được vẽ trên H.

Flag pattern and its Types - Continuation Pattern to Confirm Agreeing Direction - Bullish and Bearish

Có một số điểm quan trọng cần chú u sau:

  1. Trục có thể là một nến rất dài hoặc bao gồm nhiều nến nhỏ liên kết với nhau với cùng hướng.
  2. Nếu nhà giao dịch vẽ mẫu h´nh Fibonacci trên trục, cờ phải không qua ngưỡng 61.8% của mẫu h´nh Fibonacci, nếu không mẫu h´nh cờ sẽ không hợp lệ nữa.
  3. Nếu cờ rơi vào vùng 50% đến 61.8% của Fibonacci, TP sẽ cách Fibonacci khoảng cách bằng 27% trục. Điều này có nghĩa nếu nhà giao dịch nhập vào ngưỡng -0.27% trong Fibonacci hồi quy, TP sẽ trên ngưỡng này, với hướng giống với hướng hiện tại mà tại đó cờ được h´nh thành.
  4. Trong mẫu h´nh cờ bearish, nhà giao dịch phải nối đáy thứ nhất với đáy thứ hai để vẽ đường v?ng cổ. Một đỉnh sẽ h´nh thành giữa đáy thứ nhất và đáy thứ hai. Sau đáy thứ hai, giá thị trường sẽ tăng để tạo nên nhiều sóng khác. Mỗi khi giá thị trường qua đường v?ng cổ, một điểm xuyên phá sẽ được tạo ra.

Flag pattern and its Types - Fibonacci Levels - Candlestick Closing Price - Take Profit Stop Loss

Đây là một vài ví dụ để làm ro cách để tận dụng mẫu h´nh này ở các giao dịch. Có một mẫu h´nh cờ bearish trên xu hướng đi xuống với cờ hướng nhẹ lên. TP có thể được xác định bằng cách dùng đường xu hướng, được vẽ trên H, và dịch chuyển đường này tới đỉnh của sóng cuối cùng hoặc điểm xuyên phá. Người giao dịch có thể đạt lợi nhuận từ giao dịch này bằng cách đặt lệnh bán với giá vào tại điểm xuyên phá, SL trên đỉnh của sóng cuối đến 61.8% của Fibonacci, bên cạnh giá TP đa được xác định, 1183 pip thấp hơn điểm xuyên phá.

Flag pattern and its Types - H and H/2 Take Profit Prices on MetaTrader Market Price Chart

Đây là một mẫu h´nh bearish khác sau mẫu h´nh trước. Bằng cách vẽ Fibonacci trên trục mới, H và H/2 có thể được tính. Fibonacci nên được dịch chuyển đến điểm xuyên phá hay đỉnh của sóng cuối để xác định chính xác vị trí của giá TP. Giá đa đạt 50% Fibonacci, v´ vậy nó có thể đi tới ngưỡng -0.27% của Fibonacci. Nhà giao dịch có thể thêm ngưỡng mới thông qua Fibo Levels trong cửa sổ thuộc tính Fibo. Nhà giao dịch có thể nhập M vào khung Description. Nếu nhà giao dịch không thay đổi vị trí của Fibonacci, giá sẽ giảm xuống tới mức M. Một mẫu h´nh cờ tiếp tục khác cũng có thể được thấy ở đây. Trong xu hướng đi lên, nhà giao dịch có thể t´m thấy mẫu h´nh cờ bullish. Đường xu hướng sẽ định trục và h´nh chữ nhật của mẫu h´nh cờ đó. Giá được cho rằng sẽ đạt đến mức giá TP. Sẽ đúng hơn khi xét giá TP bằng cách đặt đường xu hướng H lên đáy cuối cùng thay v´ điểm xuyên phá. Mẫu h´nh cờ sẽ xuất hiện rất nhiều và có hiệu quả cao trong các thị trường biến động nhiều. Sẽ có mẫu h´nh cờ ngắn và nhỏ trên xu hướng nên nhà giao dịch phải phát hiện được để phát triển kỹ năng giao dịch của m´nh.

Flag pattern and its Types - Shaft and Main Body - Forex MetaTrader Market Price Chart

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates