Elliott Waves Theory - Fibonacci on Main and Corrective Swings

Thuyết bước sóng Elliott

0 0 Vote
Instructor

Thuyết bước sóng Elliott

Buổi thứ bốn mươiba về Huấn luyện Forex

Chào mừng đến với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính.   Trong buổi hôm nay bước sóng Elliott sẽ được bàn đến một cách chi tiết.

Bước sóng Elliott

Thuyết bước sóng Elliott thường xuyên được sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Thuyết này được dựa trên trật tự và hệ thống của vũ trụ. Con người là một phần của vũ trụ, bởi vậy hành vi con người xuất phát từ hệ thống vũ trụ. Do đó, bước sóng Elliott áp dụng trật tự tự nhiên lên thị trường tài chính để dự đoán xu hướng và giá thị trường trong tương lai.

Elliott Waves Theory - Nature Order Numbers in Forex Market Market Analysis and Prediction

Bước sóng Elliott bao gồm 5 swing chính và 3 swing điều h?a. Các số 3, 5, và 8 có trong chuỗi Fibonacci. Swing chính là 1, 2, 3, 4, 5, c?n A, B, C là các swing điều h?a trong đó B có cùng hướng với xu hướng chính. Các số 1, 3 và 5 là các swing chính với cùng hướng với xu hướng chính, c?n số 2 và 4 là swing ngược chính.  Swing 1, 3, 5, B có cùng hướng và swing 2, 4, A và C là đảo chiều. Xu hướng bước sóng Elliott có thể mượt, gợn sóng hoặc h´nh chữ chi. Mỗi swing cũng có thể bao gồm một mẫu h´nh bước sóng Elliott trong cấu trúc của nó. Ví dụ, trong biểu đồ này có 34 swing, 34 cũng là một số Fibonacci.

Các swing có thể được chia thành 9 loại dựa trên kích thước và khung thời gian của chúng.

Elliott Waves Theory - Rules of Waves, Expansion - Corrective and Major Waves and Trends - Zigzag

 1. Grand Super Cycle: Nhiều thế kỷ
 2. Super Cycle: Nhiều thập niên
 3. Cycle: Một hoặc nhiều năm
 4. Primary: Vài tháng hoặc vài năm
 5. Intermediate: Vài tuần đến vài tháng
 6. Minor: Vài tuần
 7. Minute: Vài ngày
 8. Minuette: Vài giờ
 9. Subminuette: Vài phút

Các điều kiện chính của bước sóng Elliott là:

 • Swing thứ hai phải không đến điểm bắt đầu của swing thứ nhất
 • Swing thứ tư phải không đến điểm bắt đầu của swing thứ ba
 • Swing thứ ba phải chạm đến giá cao hơn swing thứ nhất trong dạng bullish
 • Swing thứ ba phải chạm đến giá thấp hơn swing thứ nhất trong dạng bearish
 • Swing thứ ba không được ngắn hơn swing thứ nhất và thứ năm, và nó thường là swing dài nhất
 • Swing thứ tư phải không đến điểm cuối của swing thứ nhất

Swing số 1, 3 hay 5 có thể được kéo dài bằng swing phụ. Swing được kéo dài có 5 swing phụ với mẫu h´nh bước sóng Elliott, và chúng có thể phát hiện được trong khung thời giản của các swing chính bước sóng Elliott. Swing thứ ba thường được kéo dài trong cấu trúc của nó. Đồ thị bên trái cho thấy sự kéo dài xảy ra trên swing thứ nhất. Đồ thị ở giữa cho thấy sự kéo dài trên swing thứ 3, c?n đồ thị bên phải hiển thị sự kéo dài của swing thứ 5.

Elliott Waves Theory - Primary and Intermediate Cycle Time - Rippling, Smooth and Zigzag Swings

Ngay cả khi nếu nhà giao dịch không phát hiện được sự kéo dài và swing chính, người đó có thể xét đến cả 9 swing để phân tích. Sự kéo dài cũng có thể xảy ra ở swing phụ.

Elliott Waves Theory - Extension Pattern in Main Swings - Bullish and Bearish Sub-swings trend

Đôi khi swing số 5 chậm hơn điểm cao của swing thứ 3, do swing thứ 3 dốc hơn nhiều. V´ vậy, nhà giao dịch cần xét swing thứ 3 và thứ 5 như mẫu h´nh double top, và nó sẽ cho ra tín hiệu bán.

Nếu swing thứ 5 bao gồm 5 swing phụ và các swing phụ này không có mẫu h´nh bước sóng Eillott, th´ nhà giao dịch có thể xét các swing đó như mẫu h´nh tam giác. Khi xu hướng vượt qua điểm xuyên phá, lệnh mua trên xu hướng bullish và lệnh bán trên xu hướng bearish có thể được đặt. Mỗi swing chính thường bao gồm 3 swing phụ để h´nh thành mẫu h´nh tam giác và đôi khi chúng sẽ là phân kỳ.

Hầu hết thời gian, một trong hai swing swing thứ 2 và swing thứ 4 sẽ có thể có h´nh dạng và cấu trúc phức tạp.

Nhà giao dịch có thể nối các điểm cuối của swing thứ nhất và swing thứ 3 bằng một đường xu hướng, sau đó một đường song song có thể được đặt tại điểm bắt đầu của swing thứ 2. Từ đó, swing thứ 4 và thứ 5 có thể được đoán bằng kênh này. Nếu swing thứ 4 không h´nh thành trên đường đa xác định, mà cao hơn hoặc thấp hơn, nhà giao dịch có thể vẽ đường xu hướng từ điểm cuối swing thứ 2 đến điểm cuối swing thứ 4, sau đó đặt một đường song song với đường xu hướng này lên điểm cuối của swing thứ 3 để dự đoán điểm cuối của swing thứ 5.

Elliott Waves Theory - Rules of Waves, Expansion, Triangle Pattern - Support and Resistance Levels

Các swing điều h?a sẽ điều chỉnh giá và các dịch chuyển của thị trường so với các swing chính. Swing điều h?a cần nhiều chú u hơn do tính phức tạp của nó. Có ba loại swing điều h?a:

 1. Chữ chi
 2. Phẳng
 3. Tam giác

Mẫu h´nh chữ chi, 5-3-5, là một xu hướng đi xuống trên xu hướng đi lên, bởi vậy nó là một mẫu h´nh đảo chiều. Trên xu hướng bearish mẫu h´nh này sẽ có hướng đi lên. 2 hoặc 3 mẫu h´nh chữ chi có thể được phát hiện trên xu hướng nếu ở đây có mẫu h´nh swing phụ. Xu hướng đầu tiên là W theo sau là xu hướng X và Y.

Elliott Waves Theory - Zigzag, Flat, Triangle Corrective Waves - Trendline and Levels - Reversal Trading Signals

Flat là một dạng swing điều h?a khác, 3-3-5, trong đó các swing được đặt tên A, B và C. C có giá cao hơn A, và nó ít có khuynh hướng cải tiến swing chính hơn. Loại này thường ở sau các swing chính mới nhất và mạnh mẽ nhất, số 1, 3 và 5. Một loại đặc biệt của dạng phẳng được h´nh thành sau khi swing B đóng ở mức cao hơn swing thứ 5 và swing C thấp hơn swing A trong xu hướng bullish. Trong điều kiện rất hiếm B có thể sẽ đóng ở trên swing thứ 5 trong khi điểm cuối của C lại cao hơn điểm cuối của A.

Mẫu h´nh tam giá, 3-3-3-3, có 5 bộ swing điều h?a nhóm 3 liên tiếp nhau và swing phụ không có mẫu h´nh điều h?a. Cũng như mẫu h´nh tam giác, các sóng và swing liên tiếp nhau h´nh thành các dạng tam giác đối xứng, đi xuống, đi lên và đối xứng ngược. Swing được đặt tên là A, B, C, D và E. V´ các dạng này là mẫu h´nh tiếp tục, chúng sẽ có mặt trong mẫu h´nh điều h?a. Sóng B phải lớn và dài hơn sóng A. Swing phụ có thể có dạng chữ chi hay phẳng. Mẫu h´nh tam giác sẽ được tạo ra sau khi B hay sóng thứ 4 được h´nh thành. Dạng tam giác có thể có 9 swing, v´ vậy xu hướng sẽ h´nh thành sau một thời gian dài hơn.

Elliott Waves Theory - A, B and C Corrective Sub-Swings - Bullish and Bearish Pattern

Có một dạng mà tại đó một vài loại swing điều h?a được kết hợp với nhau. Dạng kết hợp có thể bao gồm chữ chi, phẳng và tam giác cùng lúc. Tuy rằng có thể có nhiều mẫu h´nh phẳng, chỉ có một mẫu h´nh tam giác có thể h´nh thành và nó sẽ là mẫu h´nh cuối cùng của dạng kết hợp này. Mẫu h´nh kết hợp ngắn có các điểm WXY, c?n dạng dài sẽ có các điểm WXYXZ. Bước sóng Elliott là một mẫu h´nh phức tạp và rất khó, đ?i hỏi kiến thức và kinh nghiệm vững trong nhiều năm thực tập. Xác định các điểm phải được thực hiện trên khung thời gian dài hơn, v´ vậy swing phụ có thể được xác định trong khung thời gian ngắn hơn. Vấn đề quan trọng nhất của việc phát hiện mẫu h´nh bước sóng Elliott là khả năng xác định swing và điểm. Có nhiều website cung cấp tư liệu hữu ích về bước sóng Elliott trên internet như Elliottwave.com.

Elliott Waves Theory - Symmetrical, Asymmetrical, Descending and Ascending plus Reversal Symmetrical Triangle

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates