Double Top and Double Bottom Patterns - Bullish and Bearish

Mẫu hình Double Top và Double Bottom

0 0 Vote
Instructor

Mẫu hình Double Top và Double Bottom

Buổi thứ ba mươi mốt về Huấn luyện Forex

Chào mừng đến với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính. Trong buổi hôm nay ta sẽ nghiên cứu về mẫu h´nh Double Top và Double Bottom.

Mẫu h´nh Double Top

Khi hai đỉnh trên xu hướng đi lên được h´nh thành cạnh nhau, mẫu h´nh Double Top có thể được vẽ bằng cách đặt hai đường ngưỡng lên đỉnh cao nhất cùng với đáy giữa hai đỉnh. Độ cao của hai đỉnh có thể bằng nhau hoặc khác nhau, c?n thời gian h´nh thành có thể khác nhau. Đường v?ng cổ, c?n được gọi là đường xác nhận, phải là đường ngưỡng xác định vị trí của điểm xuyên phá nơi mà lệnh có thể được đặt bởi người giao dịch. Đáy giữa hai đỉnh phải KHÔNG đi qua 38.2% mẫu h´nh Fibonacci vốn được vẽ từ điểm ban đầu của xu hướng đến đỉnh của bước sóng đầu. H là khoảng cách giữa đỉnh của sóng cao nhất và đường v?ng cổ, và phải là đường dọc. Giá TP sẽ cách một khoảng H pip so với điểm xuyên phá c?n giá SL sẽ cao hơn đỉnh của sóng thứ hai.

Double Top and Double Bottom Patterns - Two peaks and A Valley-Speculated Downward Trend Bearish

Mẫu h´nh Double Bottom

Ở xu hướng đi xuống, mẫu h´nh Double Bottom được h´nh thành bởi hai đáy liên tiếp với chiều cao và độ rộng khác hoặc giống nhau. Đường v?ng cổ hay được xác nhận là đường ngưỡng trên đỉnh và nó báo hiệu điểm xuyên phá. Nếu đỉnh qua ngưỡng 38.2% trên mẫu h´nh Fibonacci, vốn được vẽ từ điểm xuất phát của xu hướng đến đáy thứ nhất, mẫu h´nh Double Bottom sẽ không đáng tin cậy nữa. H là khoảng cách dọc giữa điểm tận cùng của đáy dài nhất và đường v?ng cổ. Giá TP sẽ cách một khoảng H pip so với điểm xuyên phá, c?n giá SL sẽ thấp hơn đáy thứ hai.

Double Top and Double Bottom Patterns - Valley and Peaks on Fibonacci Levels - Bullish and Bearish Price Trend

Một số ví dụ hữu ích sẽ được đề cập đến trong MT4. Một trong những điều kiện cần thiết của mẫu h´nh này là đáy của Double Bottom phải ko vượt qua 38.2% ngưỡng của mẫu h´nh Fibonacci trên swing. Trong ví dụ này, Fibonacci được vẽ từ điểm xuất phát của xu hướng đến đỉnh của sóng dài hơn. Đáy đa vượt qua ngưỡng 38.2%, vậy mẫu h´nh Double Top không được h´nh thành. Một ví dụ khác của mẫu h´nh Double Bottom có thể được vẽ, vậy Fibonacci được vẽ từ điểm xuất phát của swing đến đáy của sóng dài hơn. Người giao dịch có thể vẽ xu hướng bằng cách đặt đường xu hướng và đường v?ng cổ lên điểm đỉnh. Đỉnh không qua mức 38.2%, vậy mẫu h´nh Double Bottom này đáng tin cậy. Một Fibonacci khác có thể được vẽ theo chiều dọc từ đáy của sóng dài hơn đến đường v?ng cổ với khoảng cách H và H/2 pip cao hơn điểm xuyên phá. Người giao dịch có thể dịch chuyển nó để giảm nhiễu trên đồ thị. H là 202 pip, và xu hướng đa vượt qua giá TP với biến động nhỏ.

Double Top and Double Bottom Patterns - Two Valleys and A Peak-Speculated Upward Trend Bullish

Một ví dụ khác của Double Top, trong đó hai đỉnh được h´nh thành kế nhau. Nhà giao dịch có thể vẽ đường xu hướng của mẫu h´nh này và đặt một mẫu h´nh Fibonacci để xem đáy có qua ngưỡng 38.2% không. Như trên h´nh, đáy không qua ngưỡng đó, v´ vậy mẫu h´nh Double Top này hợp lệ và điểm xuyên phá có thể được xác định bằng cách vẽ đường v?ng cổ. Fibonacci cho biết ro giá TP ở dưới mức xuyên phá một khoảng cách bằng H hay H/2 pip.

Nếu mẫu h´nh Double Top h´nh thành trong một khung thời gian nhất định, người giao dịch có thể đổi khung thời gian thành dạng khác. Trong ví dụ này, các ngưỡng kháng cự cho thấy nên đặt lệnh bán. Dựa vào loại hành động giá, nhà giao dịch có thể đặt lệnh bán sớm hơn sự h´nh thành của điểm xuyên phá. Có vài giai đoạn đi xuống sau khi giá đa đến ngưỡng kháng cự, trên khung thời gian D1. Ở H4, nhà giao dịch có thể kiểm tra xem có mẫu h´nh nào khác không, để vùng này có thể được đánh dấu, để người đó có thể t´m thấy vùng đó dễ hơn khi khung thời gian thay đổi. Ở đỉnh thứ hai của mẫu h´nh Double Top có một mẫu h´nh nến bao trùm, v´ vậy nhà giao dịch có thể đặt lệnh bán dưới nến bao trùm đó để có thể có thêm lợi nhuận, với giá SL ở bên trên nến đó. Khi giá thị trường đạt đến điểm xuyên phá, nhà giao dịch có thể đạt hơn 90 pip lợi nhuận. SL sẽ ở khoảng 70 pip, trong khi TP sẽ là 261 pip, v´ thế tỷ lệ lợi nhuận và rủi ro sẽ cao gấp 4 lần. Sẽ rất có lợi nếu ta xác định hướng của xu hướng thông qua các mẫu h´nh khác nhau, đặc biệt là khi mẫu h´nh nến đa h´nh thành trên mẫu h´nh Double Top.

Double Top and Double Bottom Patterns - Trading Signal Confirmations - H and H/2 Take Profit Neckline Breakout

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates