Double Top and Double Bottom Pattern - Candlestick Pattern

Mẫu hình Double Top và Double Bottom

0 0 Vote
Instructor

Mẫu hình Double Top và Double Bottom

Buổi thứ sáu mươi hai về Huấn luyện Forex

Chào mừng đến với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính. Trong buổi hôm nay ta sẽ nghiên cứu về mẫu h´nh Double Top và Double Bottom bên cạnh mẫu h´nh nến.

Double Top, Double Bottom và Nến

Double Top và Double Bottom là những mẫu h´nh mạnh và đáng tin cậy, có thể kết hợp với rất nhiều mẫu h´nh và chiến thuật. Người giao dịch có thể đưa ra các lệnh thành công đáng kể từ mẫu h´nh Double Top hay Double Bottom nếu anh ta/cô ta có thể xác định được các điều kiện thất bại từ các mẫu h´nh này.

Double Top and Double Bottom Pattern - Candlestick Patterns on Breakout Point of Neckline

Người giao dịch có thể sử dụng RSI để t´m ra điểm phân kỳ cùng với các nến mạnh và đáng tin cậy bên cạnh mẫu h´nh Double Top và Double Bottom để xác định các điểm đảo chiều trên xu hướng thị trường.

Những nến Bearish mạnh như Sao đổi ngôi, Mây đen hay Bao trùm giảm giá, hay các nến Bullish, như Bao trùm tăng giá, Búa và Đường xuyên phá có thể được dùng, cũng như mẫu h´nh Double Top hay Double Bottom để lấy được các tín hiệu an toàn và chắc chắn.

Giá khởi điểm có thể được xác định bằng giá Sàn và giá Trần của các mẫu h´nh nến lần lượt trên lệnh Bán và lệnh Mua.

Chiến thuật này có thể được dùng cho tất cả các ku hiệu, như EURUSD, GBPUSD, Bạc, Vàng và Dầu.

Những tín hiệu thành công và đáng tin cậy hơn có thể được kích hoạt trên khung thời gian H4 hoặc các khung dài hơn.

Double Top and Double Bottom Pattern - Bullish and Bearish Candles - Engulfing, Piercing Line and Hammer Pattern

Sau khi một mẫu h´nh Double Bottom được h´nh thành, và một nến Bearish h´nh thành ở đáy thứ hai nơi mà xu hướng RSI xung quanh ngưỡng 30, khi đó một tín hiệu Mua sẽ được kích hoạt.

Mặt khác, sau khi một mẫu h´nh Double Top được h´nh thành, và một nến Bullish mạnh h´nh thành tại đỉnh thứ hai nơi mà xu hướng RSI xung quanh ngưỡng 70, khi đó một tín hiệu bán sẽ được kích hoạt.

Trên biểu đồ GBPUSD, một mẫu h´nh Double Top h´nh thành ở vị trí mà tại đó RSI cho thấy một sự phân kỳ, và một nến Sao đổi ngôi, cũng là một nến Mây Đen, được h´nh thành. Giá Trần của nó cao hơn Đỉnh của nến trước đó và giá Mở của nó cao hơn giá Đóng của nến đó. Có thể cho rằng nếu giá xuống thấp hơn Đáy của nó, khi đó giá sẽ giảm từ 160 đến 170 pip. Người ta dự đoán rằng giá sẽ giảm c?n 1.6660 và c?n tiếp tục giảm. Trên khung thời gian Ngày của biểu đồ GBPUSD, một sự phân kỳ xảy ra trên một mẫu h´nh Double Bottom có một nến Bao trùm tại đáy cuối cùng của nó, chính v´ vậy mà một tín hiệu Bán được tạo ra với giá TP đầu tiên cao hơn 200 pip so với giá khởi điểm. Khi giá cắt đường v?ng cổ Double Top, người giao dịch có thể thiết lập giá TP thứ hai cao hơn 400 pip so với điểm xuyên phá. Trong khi giá SL có thể được thiết lập thấp hơn giá Sàn của nến đa cho, tổng của cả hai giá TP có thể cao hơn giá khởi điểm 600 pip. Một mẫu h´nh Doble Bottom khác sau một xu hướng Bearish, trong đó một nến Búa tăng giá h´nh thành sau một nến Búa giảm giá, một mẫu h´nh Tweezer, được h´nh thành. Người giao dịch có thể đặt một lệnh Mua với giá khởi điểm cao hơn nến Búa tăng giá và giá TP đầu tiên có thể cao hơn 131 pip so với giá khởi điểm, trong khi giá SL thấp hơn giá khởi điểm 173 pip.

Double Top and Double Bottom Pattern - Buy and Sell Signals of Forex Market - RSI Overbought Oversold

Do đó, người giao dịch có thể phát triển và hoàn thiện mẫu h´nh Double Top/Bottom bằng nhiều mẫu h´nh và chiến thuật khác nhau như RSI, Andrew’s Pítchfork hay các đường hỗ trợ, đường kháng cự và các ngưỡng. Khung thời gian tốt nhất là H4, khung Ngày và khung Tuần.

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates