Double Top and Double Bottom in RSI Strategy - Technical Analysis

Double Top và Double Bottom trong chiến thuật RSI

0 0 Vote
Instructor

Double Top và Double Bottom trong chiến thuật RSI

Buổi thứ sáu mươi mốt về Huấn luyện Forex

Chào mừng đến với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính. Trong buổi hôm nay ta sẽ nghiên cứu về Double Top và Double Bottom trong chiến thuật RSI.

Double Top và Double Bottom trong Chỉ báo dao động RSI

RSI có thể được đặt ở giá trị là ở 14, trong khi 2 ngưỡng được điều chỉnh ở mức 30 và 70. Mỗi khi giá cắt ngưỡng 30 về phía đỉnh và ngưỡng 70 về phía đáy sau khi Double Bottom hay Double Top được h´nh thành thành công, một tín hiệu Mua hoặc Bán sẽ được tạo ra.

Ku hiệu có thể giao dịch

Chiến thuật này có thể được dùng cho tất cả các ku hiệu, đặc biệt là EURUSD, GBPUSD, Bạc, Vàng và Dầu.

Double Top and Double Bottom in RSI Strategy - Levels 30 and 70 Overbought and Oversold Regions

Khung thời gian

Mặc dù chiến thuật này có thể được dùng trong tất cả các khung thời gian, khung H4, khung Ngày và các khung dài hơn sẽ cho ra kết quả phù hợp hơn và nhiều tín hiệu hơn.

Mua và Bán

Khi một mẫu h´nh Double Bottom được h´nh thành phía dưới ngưỡng 30 trong RSI, và xu hướng RSI cắt ngưỡng 30 về phía đỉnh tại điểm mà giá thị trường bắt đầu xu hướng lên, có lẽ là bằng một nến Bullish, khi đó người giao dịch có thể đặt một lệnh Mua.

Khi một mẫu h´nh Double Top h´nh thành phía trên ngưỡng 70 trong RSI, và xu hướng RSI cắt ngưỡng 70 về phía đáy tại điểm mà giá thị trường bắt đầu một xu hướng xuống, có lẽ là bằng một nến Bearish, khi đó người giao dịch có thể đặt một lệnh Bán.

Double Top and Double Bottom in RSI Strategy - Bullish and Bearish Trend after Reversal Trading Signals

Chốt lời / Chặn lỗ

Giá Chốt lời có thể được xác định bởi:

  1. Mẫu h´nh đảo chiều có sẵn trong một giá thị trường tại điểm mà đường RSI cắt ngưỡng 30 về phía đỉnh hoặc ngưỡng 70 về phía đáy.
  2. Mẫu h´nh nến có sẵn tại điểm đa cho. Lượng TP bằng với chiều dài một nến.
  3. Bất cứ khi nào xu hướng RSI chạm ngưỡng 50

Chặn lỗ có thể được xác định bằng nến hoặc một mẫu h´nh đảo chiều trên một biểu đồ thị trường.

Chiến thuật này sẽ tạo ra một tín hiệu phù hợp và an toàn khi được kết hợp với những mẫu h´nh và nến đảo chiều, đặc biệt là trong khung thời gian H1 và các khung dài hơn.

Có một vài ví dụ trên trên biểu đồ GBPUSD của sàn MT, trong khung thời gian H1. Mẫu h´nh Double Bottom đa h´nh thành trên cả giá thị trường và RSI, nhờ đó, khi RSI cắt ngưỡng 30 về phía đỉnh, người giao dịch có thể đặt một lệnh Mua với giá TP và SL nhất định có thể tính bằng mẫu h´nh Double Bottom của giá thị trường. Một ví dụ khác về xu hướng Bearish, với hai mẫu h´nh Double Bottom trên cả xu hướng thị trường và RSI. Sau khi xu hướng RSI đa cắt ngưỡng 30, xu hướng thị trường sẽ đi lên từ điểm xuyên phá. Cuối một xu hướng Bullish, các mẫu h´nh Double Top h´nh thành đồng thời trên xu hướng thị trường và RSI, theo sau bởi một xu hướng xuống. Một mẫu h´nh Double Top khác trên một xu hướng lên nơi mà mẫu h´nh Double Top cũng đa h´nh thành trên RSI. Sau khi xu hướng RSI đa qua ngưỡng 70, một xu hướng xuống sẽ di chuyển về phía đáy.

Double Top and Double Bottom in RSI Strategy - MetaTrader Price Chart - Relative Strength Index

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates