Divergence and Convergence -Bullish and Bearish Reversal Analysis

Hội tụ và Phân kỳ

0 0 Vote
Instructor

Hội tụ và Phân kỳ

Buổi thứ bốn mươihai về Huấn luyện Forex

Chào mừng đến với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính.Trong bài hôm nay hội tụ và phân kỳ sẽ được bàn đến một cách kỹ lưỡng.

Hội tụ và phân kỳ

Khi khối lượng giao dịch không theo hướng xu hướng mặc dù vẫn tiếp tục tiến tới, th´ hội tụ hoặc phân kỳ sẽ xảy ra. Ví dụ, giá đa tăng đến một ngưỡng nhất định với hướng tiếp tục đi lên, tuy nhiên, hầu hết các nhà giao dịch không thường đặt lệnh mua nữa và một vài sẽ đóng lệnh của họ. Trong điều kiện hội tụ và phân kỳ, xu hướng sẽ tiếp tục hướng hiện tại mà có ít lệnh được đặt bởi nhà giao dịch.

Divergence and Convergence - Levels, Support and Resistance Lines and Trends - Buy and Sell signals

Phân kỳ

Đối với trạng thái phân kỳ, giá thị trường sẽ tiếp tục hướng gia tăng và đỉnh mới sẽ cao hơn đỉnh trước với xu hướng đi lên, tuy nhiên, xu hướng chỉ báo dao động sẽ giảm và sóng mới và đỉnh mới sẽ thấp hơn các sóng trước. Điều này cho thấy nhà giao dịch không hỗ trợ việc tiếp tục gia tăng, tuy nhiên giá thị trường th´ vẫn tăng. Phân kỳ không tín hiệu bất kỳ lệnh bán nào nhưng nó cản nhà giao dịch khỏi việc đặt lệnh mua. Nhà giao dịch nên đóng các lệnh mua.

Divergence and Convergence - Close Buy Orders, On Peaks, Indicator - Moving Average MACD Bars

Hội tụ hay phân kỳ âm

Đối với trạng thái hội tụ, giá thị trường sẽ tiếp tục hướng giảm và đáy mới sẽ thấp hơn đáy trước với xu hướng đi xuống, tuy nhiên, xu hướng chỉ báo dao động sẽ tăng và sóng mới và đáy mới sẽ cao hơn các sóng trước. Điều này cho thấy nhà giao dịch không hỗ trợ việc tiếp tục gia giảm, tuy nhiên giá thị trường th´ vẫn giảm. Hội tụ không tín hiệu bất kỳ lệnh mua nào nhưng nó cản nhà giao dịch khỏi việc đặt lệnh bán. Nhà giao dịch nên đóng các lệnh bán.

Phân kỳ được h´nh thành trên các đỉnh c?n hội tụ sẽ h´nh thành ở các đáy. RSI, MACD và A là những chỉ báo dao động hữu hiệu và phổ biến nhất và chúng có thể phát hiện hội tụ và phân kỳ một cách đáng kể. Nhà giao dịch phải chú u rằng hội tụ và phân kỳ hẩu hết không hợp lệ và chúng sẽ không cho thấy đúng hướng của xu hướng do chúng có hướng ngược với hướng thị trường.

Divergence and Convergence - Awesome and Relative Strength Index Levels - Peaks and Valleys on Market Price

Trên sàn MT4, MACD được thêm vào đồ thị. Ở xu hướng thị trường đi lên với các đỉnh cao hơn, MACD cho thấy xu hướng đi xuống mà ở đó đỉnh mới thấp hơn các đỉnh trước đó. Điều kiện này cho thấy các nhà giao dịch đa không hỗ trợ sự tiếp tục tăng giá thị trường. Xét kỹ thêm hai đỉnh đầu ta thấy xu hướng tiếp tục hướng đi lên, mặc dù MACD cho thấy sự phân kỳ mạnh ở vùng này.  Có một ví dụ khác trong đó giá thị trường có xu hướng đi lên và xu hướng MACD giảm. Trong ví dụ này nhà giao dịch đa không nên đặt bất cứ lệnh mua nào v´ xu hướng thị trường giảm đi sau đó. Một ví dụ khác về hội tụ trên xu hướng đi xuống của thị trường cho thấy lệnh bán không phù hợp cho vùng này. Giá thị trường giảm trong khi xu hướng MACD có hướng đi lên. Nhà giao dịch cũng có thể sử dụng RSI để phát hiện phân kỳ và hội tụ trên xu hướng thị trường. Trong xu hướng thị trường đi xuống, RSI có xu hướng đi lên. Hội tụ có thể được phát hiện bằng cách nối các đáy của cả hai xu hướng thông qua đường xu hướng. Một sự hội tụ khác được h´nh thành ở khung thời gian khác. Mặc dù xu hướng là hướng xuống, xu hướng RSI tăng lên do vậy vị trí này không phù hợp để đặt lệnh bán. Một phân kỳ được h´nh thành ở các sóng tiếp theo mà tại đó xu hướng thị trường có hướng đi lên và xu hướng RSI giảm. MACD sẽ thuận lợi hơn để dự đoán hội tụ và phân kỳ so với RSI.

Divergence and Convergence - Bullish and Bearish Reveasl Trading Signals, AO and RSI Indicator

Nhà giao dịch phải xét đến một số điểm nếu người đó định đặt lệnh mua bằng cách sử dụng phân kỳ hay hội tụ;

  • Một vài mẫu h´nh đảo chiều, như mẫu h´nh đầu và vai, double top và bottom, triple top và bottom hay nêm, có thể xác nhận hội tụ hay phân kỳ để đặt một lệnh thành công.
  • Overbought và Oversold có thể xác nhận lệnh được đưa ra từ hội tụ và phân kỳ.
  • Phân kỳ và hội tụ xác nhận rằng nhà giao dịch phải đóng lệnh đang có cùng hướng với xu hướng thị trường.
  • Nếu có swing đảo chiều ngắn trên xu hướng dài, hội tụ và phân kỳ có thể được dùng để phát hiện các điểm để đặt lệnh có cùng hướng với xu hướng dài.
  • Nến đảo chiều có thể xác nhận tín hiệu hội tụ và phân kỳ.
  • Mẫu h´nh Fibonacci có thể được dùng để đưa ra xác nhận về tín hiệu hội tụ và phân kỳ.
  • Đường hỗ trợ và kháng cự có thể được dùng để thu thập thông tin về tín hiệu hội tụ và phân kỳ.

Divergence and Convergence - Triple and Double Top and Bottom - Fibonacci and Wedge Confirmations

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates