Different Types of Option Contracts - Short or Long Term

Các loại hợp đồng Quyền chọn Nhị phân khác nhau

0 0 Vote
Instructor

Các loại hợp đồng Quyền chọn Nhị phân khác nhau

Buổi thứ sáu mươi chín về Huấn luyện Forex

Chào mừng đến với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính. Trong buổi hôm nay ta sẽ nghiên cứu các quy tắc cơ bản về các loại hợp đồng Quyền chọn Nhị phân khác nhau. Dù nội dung chính hôm nay là Quyền chọn Nhị phân, ta cũng sẽ giới thiệu chi tiết về Quyền chọn.

Các dạng Nhị phân

Có hai dạng Quyền chọn Nhị phân: kiểu châu Âu và kiểu Mỹ

Quyền chọn kiểu châu Âu

Trong Quyền chọn này, người giao dịch phải chờ đến khi hợp đồng đến thời gian đáo hạn. Hợp đồng có thể được thực thi chỉ khi đạt tới thời gian đáo hạn.

Quyền chọn kiểu Mỹ

Đây là dạng Quyền chọn phổ biến nhất, được thực thi từ ngày bắt đầu hợp đồng đến thời gian đáo hạn.

Các dạng Quyền chọn Nhị phân

Các nhà cung cấp Quyền chọn Nhị phân cung cấp rất nhiều dạng Quyền chọn Nhị phân tùy theo nhu cầu của khách hàng. Thường th´ các dạng đơn giản nhất là các phương pháp giao dịch phổ biến nhất. Quyền chọn Nhị phân được phân loại dựa theo các đặc điểm khác nhau.

Different Types of Binary Option Contracts - American and European Types - Call and Put

Một dạng được dựa theo tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro của một giao dịch. Do đó, tỷ lệ rủi ro càng cao chắc chắn có tỷ lệ mang về lợi nhuận càng cao. Lợi nhuận của các Quyền chọn phổ biến và đơn giản nhất nằm trong khoảng 40% đến 80% Phí giao quyền chọn, trong khi dạng phức tạp nhất có thể mang về lợi nhuận trên 500% Phí giao quyền chọn. Bạn chọn giá định trước trong hợp đồng càng cao th´ lợi nhuận càng cao. Nếu bạn chọn dạng giao dịch thang, ngưỡng giá định trước xa thường mang về lợi nhuận nhiều hơn ngưỡng gần.

Dạng phổ biến nhất, trong đó các Quyền chọn Nhị phân được sắp xếp, được dựa trên sự di chuyển của giá định trước trong suốt thời gian hợp đồng.

Lên/Xuống, Đỉnh/Đáy kinh điển, Quyền chọn Mua/Bán

Đuợc xem là dạng giao dịch dễ nhất và phổ biến nhất của Quyền chọn Nhị phân, nơi người giao dịch dự đoán chiều của dịch chuyển giá từ giá hiện hành. Nếu một Quyền chọn Mua được mua th´ giá phải tăng từ giá hiện hành tại giai đoạn cuối của thời hạn hợp đồng, để đạt được lợi nhuận. Tiền đạt được trên dạng này nằm ở mức từ 40% đến 90%. Khoảng cách giữa giá định trước và giá hiện hành càng lớn, cộng với những bất ngờ không lường trước sẽ làm tăng tiền đạt được.

Different Types of Binary Option Contracts - Risk and Payouts - Profit, Strike Price and Premium

Cao hơn/Thấp hơn, Trên/Dưới

Do trường hợp này phức tạp hơn Quyền chọn Mua/Bán, Tiền đạt được trên dạng giao dịch này sẽ hơn 100% Phí giao quyền chọn và thậm chí phí này có thể tăng lên đến 1200%. Đối với dạng này, người giao dịch phải xác định giá định trước (giá mục tiêu). Nếu giá đứng trên hoặc cắt giá định trước tại giai đoạn cuối của thời hạn hợp đồng, có thể thu được lợi nhuận. Ví dụ, người giao dịch dự đoán rằng giá định trước cao hơn giá hiện hành 25 pip với thời hạn hợp đồng là 1 ngày. Nếu trong thời hạn hợp đồng, giá đứng trên hay cắt giá mục tiêu th´ lúc đó người giao dịch sẽ có một hợp đồng thành công.

Dao động, Kênh, Đường hầm, Ranh giới, Ngưỡng

Dù tên khác nhau, nhưng nội dung giao dịch th´ vẫn tương tự, người giao dịch phải xác định khu vực mà tại đó giá dao động bên trong và bên ngoài. Dạng này được chia thành hai loại nhỏ: Dao động bên trong (Dao động trong) và Dao động bên ngoài (Dao động ngoài).

Different Types of Binary Option Contracts - Above and Below, Higher and Lower, Up and Down

Dao động trong

Giả sử một tài sản có chuyển động đều, người giao dịch có thể dự đoán rằng một hợp đồng với thời gian đáo hạn 1 tuần sẽ thành công. Một khu vực, với giá r´a cao hơn hay thấp hơn giá hiện hành, phải được xác định. Nếu trong thời hạn hợp đồng, giá không cắt ranh giới của khu vực xác định, khi đó người giao dịch sẽ tăng lợi nhuận, nếu không sẽ mất đi Phí giao quyền chọn và cả hợp đồng. Trong khi một số nhà cung cấp Quyền chọn Nhị phân cho phép người giao dịch lựa chọn ranh giới của khu vực, những người khác lại cho phép một r´a xác định trước của khu vực mà giá phải di chuyển bên trong. Khu vực với ranh giới được siết chặt hơn sẽ dẫn tới lượng Tiền đạt được lớn hơn, từ 10% đến 600%.

Dao động ngoài

Khác với Dao động trong, giá phải cắt ranh giới của khu vực xác định và ở ngoài khu vực tại thời gian đáo hạn. Dạng này mang lại nhiều lợi nhuận trên các tài sản có tính biến động cao, đặc biệt là khi có sự kiện hay thông báo có tác động mạnh trong suốt thời gian hợp đồng. Phần tiền đạt được của dạng này sẽ nằm trong khoảng từ 50% đến 700% tùy vào khoảng cách giữa các giá r´a, cộng thêm các kết quả sau buổi gặp mặt then chốt trong suốt thời gian hợp đồng.

Different Types of Binary Option Contracts - Target Price at Expiration Expiry Date - In Range Type

Thang

Thang là một trong những dạng dùng gần đấy nhất, được cung cấp bởi các nhà cung cấp như IGMarkets và Goption. Giá định trước (Giác mục tiêu) với các ngưỡng và lượng tiền đạt được khác nhau có thể được thể hiện trong các tỷ lệ được xác định trước, nếu không th´ người giao dịch có thể xác định các ngưỡng và tỷ lệ. Ro ràng là các tỷ lệ gần hơn có lượng Tiền đạt được ít hơn thay v´ các ngưỡng xa hơn. Để đạt được lợi nhuận từ hợp đồng, giá phải cắt và vượt qua ngưỡng đa cho vào cuối thời kỳ đáo hạn. Nó tương tự với ngưỡng kháng cự và hỗ trợ của một tài sản, tuy nhiên, thời hạn hợp đồng sẽ cũng phải được cân nhắc. Các điểm pivot rất hữu ích khi người giao dịch muốn thương lượng hợp đồng dạng này. Tiền đạt được sẽ nằm ở mức từ 60% đến 400% được chạm bởi giá trị ngưỡng tại thời gian đáo hạn.

Different Types of Binary Option Contracts - Pair and No Touch - Ladder Payouts and Premium

Touch

Dạng hợp đồng này có một hoặc hai ngưỡng giá, các ngưỡng này sẽ xác định thành công hay thất bại của hợp đồng. Các dạng phụ sau giúp làm ro các điều khoản hợp đồng, những điều khoản này phải được hoàn thiện để hợp đồng mang về nhiều lợi nhuận.

One Touch

Giá phải đạt tới giá định trước ít nhất một lần trước thời gian đáo hạn. Không có vấn đề g´ nếu giá cắt hay chạm giá định trước nhiều lần, v´ như vậy lợi nhuận từ hợp đồng sẽ đạt được.

No Touch

Nếu giá định trước được chạm hay gặp thậm chí một lần trong suốt thời gian hợp đồng, người giao dịch sẽ thua trong giao dịch này, và hậu quả là, mất luôn Phí giao quyền chọn.

Double One Touch

Nó tương tự như phương pháp một cú chạm, tuy nhiên, có hai giá định trước, một cái cao hơn giá hiện hành và cái c?n lại th´ thấp hơn. Kể cả khi giá chạm bất kỳ giá định trước nào trong suốt thời gian hợp đồng, người giao dịch đều sẽ thu được lợi.

Different Types of Binary Option Contracts - One and No Touch - Rollover and Out-Range

Double No Touch

Khác với Double One Touch, giá không được gặp giá định trước – nằm trên hoặc dưới giá hiện hành, trong suốt thời gian hợp đồng. Chỉ một cú chạm ngưỡng xác định cũng có thể gây ra thua lỗ. Kỹ thuật Price Action, được diễn giải trong phần Giao dịch Forex, rất hữu ích khi người giao dịch thương lượng với loại hợp đồng này. Tiền đạt được sẽ nằm trong khoảng 30%đến 480% hầu hết bị ảnh hưởng bởi khoảng cách giữa giá định trước và giá hiện hành.

Quyền chọn cặp

Một phương pháp hiếm hoi của Quyền chọn Nhị phân trong đó người giao dịch phải so sánh hai tài sản độc lập và xác định cái nào sẽ có chênh lệch giá cao hơn trong cùng thời hạn hợp đồng. Tiền đạt được của Quyền chọn cặp nằm ở khoảng từ 50%đến 90%.

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates