Commodity Channel Index-CCI Indicator - Forex Market Analysis

Chỉ số kênh giá hàng hóa-Chỉ báo CCI

0 0 Vote
Instructor

Chỉ số kênh giá hàng hóa-Chỉ báo CCI

Buổi thứ bốn mươi về Huấn luyện Forex

Chào mừng đến với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính.Trong buổi hôm nay Chỉ số kênh giá hàng hóa-Chỉ báo CCI, điều kiện mua cực độ và bán cực độ sẽ được bàn đến.

CCI hay chỉ số kênh giá hàng hóa

CCI, chỉ số kênh giá hàng hóa, lần đầu được sử dụng ở thị trường hàng hóa có sự di chuyển và xu hướng biến động mạnh. Hiện nay, nhà giao dịch có thể tận dụng chỉ báo này trên tất cả các thị trường tài chính, đặc biệt là các ku hiệu biến động mạnh, để xác định các vùng cực độ. CCI dựa trên một chỉ báo động lượng.

Commodity Channel Index-CCI Indicator - Momentum Oscillator Confirmations - Trading Signals - Technical Analysis

Điều kiện mua cực độ (Buy Extreme Condition) cho thấy xu hướng mua cao do vậy tạo cơ hội thuận lợi cho nhà giao dịch đặt lệnh mua. Mỗi khi xu hướng CCI chạm đến ngưỡng +100, nhà giao dịch có thể đặt lệnh mua.

Điều kiện mua cực độ (Sell Extreme Condition) cho thấy xu hướng bán cao do vậy tạo cơ hội thuận lợi cho nhà giao dịch đặt lệnh bán. Mỗi khi xu hướng CCI chạm đến ngưỡng ‑100, nhà giao dịch có thể đặt lệnh bán.

Ví dụ ở cặp USDJPY sẽ giúp dễ hiểu hơn. Nhà giao dịch có thể thêm vào từ tùy chọn Trend ở menu Indicator. Đồ thị CCI cho thấy có rất nhiều sự di chuyển và xu hướng mạnh, không như RSI. Một ví dụ cho thấy khi xu hướng CCI chạm vào ngưỡng +100, giá thị trường đa tăng lên đáng kể. Nến dài cũng xác nhận xu hướng đi lên của thị trường. Xu hướng CCI chạm vào ngưỡng +100 một lần nữa, v´ vậy nhà giao dịch có thể đặt lệnh mua. Khi xu hướng CCI chạm ngưỡng -100, xu hướng đa giảm và nhà giao dịch có thể đặt lệnh bán. Một lệnh bán khác có thể được đặt khi xu hướng CCI chạm ngưỡng -100 một lần nữa. Trong ví dụ này, có một mẫu h´nh đầu và vai Bearish với đường v?ng cổ đi lên. Điểm xuyên phá của nến bearish mạnh xác nhận hướng đi xuống của xu hướng. Nhà giao dịch có thể sử dụng CCI như là một tín hiệu xác nhận.

Commodity Channel Index-CCI Indicator - Overbought and Oversold Levels - Extreme Buy Sell Orders

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates