Bullish and Bearish Three inside Bar Candlestick Patterns - Forex

Mẫu hình nến Three inside Bar

10 1 Vote
Instructor

Mẫu hình nến Three inside Bar

Buổi thứ sáu mươi lăm về Huấn luyện Forex

Chào mừng đến với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính. Trong buổi hôm nay ta sẽ nghiên cứu về mẫu h´nh nến Bullish và Bearish Three inside Bar.

Nến Bearish Three inside Bar và Bullish Three inside Bar

Trong một xu hướng lên, sau một nến Bullish thường hoặc dài, một nến Bearish có thể được h´nh thành hoàn chỉnh bên trong thân của một nến Bullish trước đó. V´ thế giá Trần và giá Sàn của nến Bearish nên nằm trong thân nến Bullish đó. Sau nến Bearish này, nếu một nến Bearish khác h´nh thành với giá Sàn và giá Đóng thấp hơn giá Sàn và giá Mở của nến Bullish, th´ ngay sau đó, người giao dịch có thể đặt một lệnh Bán với giá khởi điểm thấp hơn giá Sàn của nến Bearish thứ hai. Giá SL có thể cao hơn giá trần của nến Bearish thứ nhất. X là khoảng cách từ giá Trần của nến Bearish thứ nhất đên giá Sàn của nến Bearish thứ hai. Giá TP có thể thấp hơn X pip so với giá khởi điểm.

Bullish and Bearish Three inside Bar Candlestick Patterns - Take Profit Stop Loss Prices

Trong một xu hướng lên, sau một nến Bearish thường hoặc dài, một nến Bullish có thể được h´nh thành hoàn chỉnh bên trong thân của nến Bearish trước đó. V´ thế mà giá Trần và giá Sàn của nến Bullish nên nằm trong thân của nến Bearish. Sau nến Bullish này, nếu một nến Bullish khác h´nh thành với giá Trần và giá Sàn cao hơn giá Trần và giá Mở của nến Bearish, th´ ngay sau đó người giao dịch có thể đặt một lệnh Mua với giá khởi điểm cao hơn giá Trần của nến Bullish thứ hai. Giá SL có thể nằm phía dưới giá Sàn của nến Bullish thứ nhất. X là khoảng cách từ giá Sàn của nến Bullish thứ nhất đến giá Trần của nến Bullish thứ hai. Giá TP có thể cao hơn X pip so với giá khởi điểm.

Bullish and Bearish Three inside Bar Candlestick Patterns - Reversal Trading Signals for Buy or Sell order

Một vài ví dụ trên khung MT4 rất đáng để xem xét. Trên một xu hướng xuống, sau một nến Bearish, một nến Bullish đa h´nh thành bên trong thân của nến Bearish trước. Ngay sau đó, một nến Bullish khác đa h´nh thành với giá Trần và giá Đóng cao hơn giá Trần và giá Mở của nến Bearish cuối cùng. Người giao dịch có thể đặt một lệnh Mua phía trên nến Bullish cuối cùng với giá TP cao hơn 218 pip so với giá khởi điểm. SL th´ thấp hơn giá Sàn của nến Bullish đầu tiên.

Bullish and Bearish Three inside Bar Candlestick Patterns - MetaTrader Trading Platform

Một ví dụ khác, sau một nến Bearish, một nến Bullish đa h´nh thành bên trong thân của nến Bearish trước đó. Nến Bullish kế tiếp với giá Trần và giá Đóng nằm phía trên giá Trần và giá Mở của nến Bearish. Có thể ước tính giá TP cao hơn 199 hay 325 pip so với giá khởi điểm.

Một ví dụ khác về một lệnh Bán, sau một nến Bullish, một nến Bearish được h´nh thành và nến Bearish kế tiếp có Giá Sàn và giá Đóng thấp hơn giá Sàn và giá Mở của nến Bullish. Người giao dịch có thể đặt một lệnh Bán sau khi giá đi qua giá Sàn của nến Bearish thứ hai.

Mẫu h´nh này có thể mang về lợi nhuận đáng kể. Ví dụ, sau khi mẫu h´nh này h´nh thành, giá sẽ giảm rất mạnh. Một ví dụ khác cho thấy rằng nến Bearish đầu tiên là một Sao đổi ngôi, là một xác nhận khác bổ sung cho mẫu h´nh này. Người giao dịch phải thực hành nhiều lần mới có thể phát triển khả năng xác định các mẫu h´nh và chiến thuật.

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates