Bullish and Bearish Hidden Divergence- Financial Trading Signals 

Phân kỳ ẩn Bullish và Bearish

0 0 Vote
Instructor

Phân kỳ ẩn Bullish và Bearish

Buổi thứ bốn mươiba về Huấn luyện Forex

Chào mừng đến với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính. Trong buổi hôm nay phân kỳ bearish và bullish ẩn sẽ được bàn đến.

Phân kỳ ẩn

Một trong những vấn đề quan trọng mà nhà giao dịch thường không chú u đó là phân kỳ ẩn. Phân kỳ ẩn được h´nh thành cùng hướng với xu hướng thị trường, v´ vậy nó cho biết giá thích hợp để đặt lệnh. Không như phân kỳ và hội tụ, nhà giao dịch nên đặt lệnh dựa trên phân kỳ ẩn.

Thậm chứ sau nhiều lần thực tập, không dễ để phát hiện ra phân kỳ ẩn trên đồ thị, v´ vậy hầu hết các nhà giao dịch không tận dụng chúnh.

Bullish and Bearish Hidden Divergence - Continuation Trading Signals on Agreeing Direction

Phân kỳ ẩn trong xu hướng bullish: Nếu đáy gần đây cao hơn đáy trước trong xu hướng thị trường, và đáy gần thấp hơn đáy trước ở chỉ báo dao động, th´ một phân kỳ ẩn trên xu hướng bullish được h´nh thành.

Phân kỳ ẩn trong xu hướng bearish: Nếu đỉnh gần đây thấp hơn đỉnh trước trong xu hướng thị trường, và đỉnh gần cao hơn đỉnh trước ở chỉ báo dao động, th´ một phân kỳ ẩn trên xu hướng bearish được h´nh thành.

MACD, RSI và AO là các chỉ báo dao động tốt nhất để phát hiện phân kỳ ẩn trên xu hướng thị trường. Nhà giao dịch có thể tải AO đa tùy chỉnh từ Pforex.com, được tinh chỉnh để sử dụng tốt hơn.

Bullish and Bearish Hidden Divergence -  Sell Orders, On Peaks, AO Indicator - Uptrend and Downtrend

Nhà giao dịch có thể thêm AO, Awesome Oscillator, từ lựa chọn Bill Williams của menu Indicator. Nhà giao dịch có thế thêm ngưỡng 0 từ cửa sổ tính năng AO. Ví dụ, ở đây có một vài đỉnh trên ngưỡng 0 ở đồ thị AO với đỉnh xu hướng thị trường tương ứng. Nếu các đỉnh được nối bởi đường xu hướng, đường trên đồ thị thị trường sẽ có dốc xuống, c?n đường trên biểu đồ AO sẽ hướng lên. V´ vậy phân kỳ ẩn đa h´nh thành ở vùng này, nó cho biết mỗi đỉnh của xu hướng đi xuống, thị trường đa thu thập đủ tiềm năng để tiếp tục hướng đi xuống. Một ví dụ khác về phân kỳ ẩn trên xu hướng đi xuống. Các đáy của thị trường và các xu hướng AO được kết nối bởi đường xu hướng. Đường xu hướng có hướng đi lên trong thị trường, c?n đường xu hướng trên đồ thị AO có dốc giảm dần. Phân kỳ ẩn này xác nhận xu hướng sẽ đi lên tiếp sau khi nó đa h´nh thành. Ở xu hướng này sau khi giảm nhẹ vài lần, khả năng xu hướng đi xuống h´nh thành là rất lớn. Một phân kỳ ẩn khác ngay trước ví dụ này cũng đa h´nh thành. Mặc dù rất khó để phát hiện phân kỳ ẩn, nó cho thấy một cơ hội tốt để lệnh được thành công. Những ví dụ này được vẽ thủ công, tuy nhiên, AO tùy chỉnh có trên Pforex.com vẽ tất cả phân kỳ ẩn một cách tự động. Nhà giao dịch có thể đổi khung thời gian để t´m ra phân kỳ ẩn khác trong thị trường. Ví dụ, ở đây có một vị trí rất tốt để đặt lệnh nhưng khó phát hiện đối với nhà giao dịch. Một ví dụ khác ở range rộng, phân kỳ ẩn h´nh thành và nó không thể phát hiện được nếu không sử dụng AO tùy chỉnh. Ở đồ thị vàng, từ 2001 đến 2014, một phân kỳ ẩn đa h´nh thành và nó được vẽ tự động nhờ AO tùy chỉnh. Nhiều ví dụ khác cũng có thể được nghiên cứu để phát huy khả năng phát hiện phân kỳ ẩn trong thị trường.

Bullish and Bearish Hidden Divergence - Support and Resistance Levels - Forex Market Analysis

Nhà giao dịch có thể kết hợp phân kỳ ẩn với các mẫu h´nh và điều kiện khác để phát hiện các điểm thích hợp. Có một số điểm cần lưu u:

  • Một số mẫu h´nh đảo chiều, như đầu và vai, double top và bottom, triple top và bottom hay nêm, có thể xác nhận phân kỳ ẩn để có thể đặt lệnh thành công.
  • Overbought và oversold có thể xác nhận lệnh thích hợp đưa ra bởi phân kỳ ẩn.
  • Phân kỳ ẩn xác nhận rằng nhà giao dịch phải đặt lệnh có cùng hướng với xu hướng thị trường.
  • Nếu có swing đảo chiều ngắn trên xu hướng dài, phân kỳ ẩn có thể được tận dụng để phát hiện các điểm để đặt lệnh với cùng hướng với xu hướng dài.
  • Nến tiếp tục có thể xác nhận tín hiệu phân kỳ ẩn.
  • Mẫu h´nh Fibonacci có thể được dùng để suy ra xác nhận tín hiệu phân kỳ ẩn.
  • Đường hỗ trợ và đường kháng cự có thể được dùng để lấy xác nhận về tín hiệu phân kỳ ẩn.

Bullish and Bearish Hidden Divergence - Double Top Bottom - Fibonacci, Head and Shoulder

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates