Brokerage Revenues and Prime Functions - Over the Counter OTC

Dịch vụ môi giới và các nhiệm vụ chính

0 0 Vote
Instructor

Dịch vụ môi giới và các nhiệm vụ chính

Dịch vụ Forex chuyên nghiệp Huấn luyện tài chính bởi PFOREX

Buổi thứ mười về Huấn luyện Forex

Chào mừng bạn trở lại với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính.  

Trong buổi hôm nay chúng ta sẽ nói về dịch vụ môi giới và các nhiệm vụ chính, chiết khấu môi giới hay hoa hồng,và bù đắp (offset). Nhiều người muốn biết nhà môi giới làm g´ và họ làm như thế nào. Chúng tôi sẽ trả lời các câu hỏi này trong buổi hôm nay.

Giao dịch trái ngược

Việc đầu tiên ta cần làm là so sánh các giao dịch. Phần lớn các giao dịch được thực hiện dựa trên các đồng tiền chủ yếu như EURUSD, GBPUSD và USDJPY. Các cặp tiền ít phổ biến hơn bao gồm GBPJPY và EURJPY, và về hàng hóa th´ vàng là giao dịch phổ biến nhất.

 Lên đến 70-75% giao dịch là bằng EURUSD và GBPUSD, nhà môi giới sẽ tập trung chủ yếu vào các cặp tiền này và giám sát, so sánh chúng liên tục. 

Như bạn đa biết, luôn có người hoạt động trong thị trường; một số sẽ dự đoán giá tăng, trong khi số khác sẽ cho rằng giá sẽ giảm, nghĩa là mọi lúc đều có người muốn mua hoặc bán.

Brokerage Revenues and Prime Functions - Brokers Services and Policies - Over The Counter OTC

Ví dụ này sẽ giúp bạn hiểu ro hơn.

Hay tưởng tượng rằng bạn có lệnh mua 1,000 lô vàng và cùng lúc có lệnh bán 1,000 lô vàng. Dù nghe có vẻ khó xảy ra, nhưng đó là một t´nh huống có thể xảy ra cho nhà môi giới. Trong ví dụ này nó sẽ giống như không có giao dịch nào được thực hiện. Phí hoa hồng của nhà môi giới sẽ khoảng $100,000 đến $140,000.

Phí này tính bằng 2,000 lần mức chênh lệch; trong ví dụ của ta là $50 hay $70 lần lượt bằng $100,000 hay $140,000. Quan trọng hơn, phí này được tính mà không phải di chuyển giao dịch nào.

Viễn cảnh này có thể xảy ra với bất cứ hiệu hối đoái nào. Ví dụ, hay tưởng tượng có 1 triệu đô-la đang được chuyển tới một công ty cũng đang chuyển 1 triệu đô-la. Mức tiền bằng này vậy sẽ chẳng có giao dịch này được thực hiện thật sự. Các hiệu hối đoái sẽ bù trừ vốn trong một nước, cung cấp hoa hồng cho nhà môi giới. Nếu được trả $0.01 cho mỗi $1 th´ tiền hoa hồng sẽ là $10,000. 

Chồng chéo (Overlapping)

Tiếp theo chúng ta sẽ nói về chồng chéo. Các nhà môi giới có sắp xếp với nhau và dựa trên điều đó họ sẽ quản lu tài khoản khách hàng của m´nh.

Ví dụ, tưởng tượng ta phải mua 10,000 lô và bán 11,000 lô; chênh lệch là 1,000 lô. Điều nhà môi giới sẽ làm lúc này là chồng chéo. Họ đơn giản chỉ chồng chéo các tài khoản và giao dịch với các nhà môi giới khác với nhau, và dựa trên các sắp xếp đa nói, sẽ chia lợi nhuận với nhau.

Điều tiếp theo sẽ đề cập đến là luật OTC hay c?n gọi là luật thị trường chứng khoán chưa niêm yết.

Brokerage Revenues and Prime Functions - Risk and Capital Management - Over the Counter OTC

Bằng cách quản lu rủi ro với giá cả thế giới, nhà môi giới có thể làm việc trực tiếp với khách hàng, tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào vài thứ sau:

Quốc gia của khách hàng

Quốc gia mà tại đó họ mở tài khoản

Doanh thu và giá trị giao dịch của họ

Các tiền tệ mà khách giao dịch và độ linh hoạt của khách

Lợi nhuận và thua lỗ của khách

Và cuối cùng là mức vốn ban đầu của họ

Số lượng giao dịch đa thực hiện và giá trị của các giao dịch đó cũng được xem xét ở đây.

Ví dụ, một nhóm các chuyên gia môi giới kết luận rằng hôm nay, giá vàng sẽ tăng từ 1,300 lên đến 1,305. Dựa trên dự đoán này nhà môi giới có thể làm việc trực tiếp với khách đang bán vàng thay v´ chuyển các lệnh của khách cho thanh khoản liên ngân hàng, v´ thế nhà môi giới nhận được lợi nhuận khổng lồ nếu giá vàng tăng đến mức dự đoán.

Khi một nhà đổi tiền (exchanger) nghĩ rằng giá một tiền tệ sẽ giảm, họ sẽ bán tiền tệ đó với giá hiện tại ngay cả khi họ không có đủ mức để bán tiền tệ đó. Sau một thời gian, khi họ muốn giao tiền tệ đa bán, họ sẽ mua tiền tệ đó với giá thấp hơn và giao tiền mặt cho người mua. Ví dụ, nhà đổi tiền đoán rằng đồng Lira Thổ Nhĩ Kỳ (TRY) sẽ giảm giá so với đồng Đô-la Mỹ (USD). Một bên muốn mua 1 triệu TRY, nên anh ta sẽ đặt số lượng đó. Tuy rằng nhà đổi tiền phải bán số lượng đó cho người mua, anh ta không có đủ lượng tiền mà sẽ không mua lượng thiếu cho đến khi anh ta phải giao lượng đó bằng tiền mặt. Thời gian giao là một ngày sau khi đặt, giá của TRY sẽ giảm đáng kể. Nhà đổi tiền sẽ mua phần tiền c?n lại với giá rẻ hơn ngay tại thời điểm giao tiền. Nhà đổi tiền sẽ kiếm được lợi nhuận đáng kể do tr´ hoan giữa thời điểm đặt lệnh và thời điểm giao tiền.

Tăng mức chênh lệch (tăng Spread)

Tiếp theo chúng ta sẽ xem đến việc tăng mức chênh lệch.

Khi thị trường biến động, nhà môi giới thường tăng mức chênh lệch để đặt các khách hàng và nhà giao dịch, những người đa đặt lệnh sau khi mức chênh lệch tăng, vào một nhóm.

Ví dụ, nếu mức chênh lệch của mua hay bán vàng tăng từ 5 hặc 7 pip lên 12 pip, một nhà môi giới có thể đặt tất cả các khách hàng vào kênh 24 pip bằng khoảng cách $2.4 đô-la và nhà môi giới có thể thu lợi đáng kể từ tất cả các bên tham gia dựa trên giá ghi hợp đồng.

Hoa hồng cho hàng hóa giao dịch và tài khoản STP

Tiếp theo là hoa hồng, chúng ta đa điểm qua trong các bài trước. Trong bài trước về tài khoản STP và NDD, chúng tôi đa giải thích cách nhà môi giới kiếm thu nhập thông qua tiền hoa hồng.

Brokerage Revenues and Prime Functions - Negative Offset and Swap Commission - Spread Overlapping and Opposing

Phí hoa hồng giao dịch swap của nhà môi giới

Tuy nhiên, nhà môi giới cũng có thể kiếm hoa hồng từ các swap dương hay âm, đây gọi là phí hoa hồng giao dịch swap của nhà môi giới.

Nhà môi giới muốn mở các tài khoản lớn với ngân hàng hay với các nhà môi giới lớn hơn, và khi họ không muốn tuân theo luật OTC hay nếu lượng lệnh giao dịch nhiều hơn khả năng chồng chéo của họ, th´ họ sẽ đưa bớt các giao dịch này vào tài khoản của họ ở các nhà môi giới hoặc ngân hàng lớn mạnh hơn. Bằng cách này họ vẫn có thể thu lợi từ các giao dịch.

Ví dụ, giao dịch EURUSD ở một nhà môi giới điển h´nh, giá chào sẽ là 2 pip, trong khi ngân hàng cung cấp mức chênh lệch là 0.3 pip cho EURUSD đối với nhà môi giới, do số dư tài khoản lớn, và nhà môi giới c?n lại lợi nhuận 1.7 pip.

Tiếp theo ta sẽ nói về việc bù đắp swap âm. Như đa biết, tài khoản không có swap sẽ không tính phí swap, và nhà môi giới có swap âm sẽ mở tài khoản không swap, và chuyển lượng quỹ và lệnh chính xác vào các tài khoản này.

Brokerage Revenues and Prime Functions - Swap Commission and Negative Offset - Broker Spread

Bằng cách này họ sẽ phải không trả phí swap nhưng vẫn có thể thu từ nhà giao dịch phí swap âm và hoa hồng mỗi đêm

 Trong buổi hôm nay, chúng tôi đa giải thích tất cả các loại phí hoa hồng khác nhau của nhà môi giới. Thông tin phía trên có liên quan đến chính sách nội bộ của môi giới.

Nó hoàn toàn không có liên quan g´ đến loại tài khoản như chênh lệch thả nổi, chênh lệch cố định, STP, PCN hay NDD và tất cá nhà môi giới đều bị ràng buộc phải trả lợi nhuận của bất cứ bên tham gia nào trong bất cứ giao dịch nào vào bất cứ lúc nào.

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates