Brokerage and Currency Types - Floating and fixed-rate

Môi giới và các loại tiền tệ

0 0 Vote
Instructor

Môi giới và các loại tiền tệ

Dịch vụ Forex chuyên nghiệp Huấn luyện tài chính bởi PFOREX

Buổi thứ sáu về Huấn luyện Forex

Chào mừng bạn trở lại với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính.

Trong bài này chúng tôi sẽ giới thiệu về môi giới, các loại tiền tệ và khối lượng giao dịch trong thị trường ngoại hối. 

Ngân hàng, tổ chức tài chính và nhà môi giới tiên phong

Đầu tiên là ngân hàng. Bằng cách thâu tóm các giấy phép kinh doanh và tín dụng có liên quan, họ có thể cung cấp một số các dịch vụ đến với khách hàng. Đối với khách hàng tốt và các nhà môi giới khác, họ sẽ được hỗ trợ bán và mua. Tầm hoạt động và độ đa dạng của ngân hàng tuy thấp nhưng họ có khả năng cung cấp tốt các deal đến khách hàng của họ.

Nhà môi giới là một ngân hàng hay tổ chức cung cấp dịch vụ trong thị trường tài chính. Nhà môi giới nước ngoài, như Forex, cung cấp các dịch vụ tài chính khác nhau cùng một lúc, các tổ chức khác cũng vậy, ví dụ CITI Bank và Deutsche Bank. Hai ngân hàng này nằm trong top năm ngân hàng trên thế giới.

Brokerage and Currency Types - Financial Service Institute - Brokerage Firm Definition

Nhà môi giới tư nhân

Thứ hai, nhà môi giới tư nhân, vốn cung cấp các dịch vụ trong thị trường tài chính.  Có nhà môi giới địa phương cũng là môi giới ngoại hối hay ngân hàng chỉ cung cấp dịch vụ mua bán ngoại tệ.

Cũng có môi giới chứng khoán, là những người chỉ làm việc với chủ yếu, nếu không nói là  duy nhất, với thị trường chứng khoán. Ngoài ra c?n có các nhà môi giới nước ngoài, như Forex.com, họ cung cấp đủ loại dịch vụ tài chính cùng lúc bao gồm cả thị trường chứng khoán. Các nhà môi giới nổi tiếng trong lĩnh vực này là FXPro, Fibo Group và HotForex.

Bây giờ chúng ta sẽ nói về khối lượng giao dịch trong thị trường tài chính, đặc biệt là thị trường ngoại hối. Thị trường này là một mạng lưới liên ngân hàng trong đó 1,7 tỷ đô-la được giao dịch mỗi ngày kể từ năm 2008. Sự gia tăng hiểu biết về tài chính của mọi người cùng với sự phát triển không ngừng của công nghệ đa tạo ra cơ hội tài chính cho một số người kiếm lợi từ những thị trường này. Hiện nay với thế mạnh của internet, các ngân hàng Trung Quốc và những nhà giao dịch mới đến, các giao dịch hàng ngày trong thị trường đa tăng lên gần 3,2 tỷ đô-la vào năm 2013. Như vậy, giao dịch hàng ngày đa tăng thêm 1,5 tỷ đô-la trong 5 năm.

Brokerage and Currency Types - Monetary Institutions and Forex Broker Policy

Bây giờ, để định giá thị trường, chúng ta cần lưu u vài điểm sau.

Đầu tiên, giá cả thị trường luôn thả nổi tự do. Đây là dựa trên cung cầu giữa người mua và người bán trong thị trường.

Và thứ hai, không có giới hạn về tăng hay giảm giá.

Định giá thị trường trong các thị trường quốc tế không chỉ do một tổ chức riêng lẻ nào thực hiện, mà nó dựa trên cung và cầu giữa các ngân hàng và tổ chức tài chính. Nó cũng giống như giá nhà, vốn không có tổ chức riêng lẻ nào liên quan đến việc điều chỉnh giá.

Brokerage and Currency Types - Types of Foreign Currencies - Floating and Non-floating Currency

Nhắc lại một lần nữa, giá cả luôn thay đổi do sự hiện diện của người mua và người bán trong thị trường.

Các tổ chức và cơ quan thông qua chính sách của m´nh chỉ có thể điều hướng thị trường. Giá trị thị trường chịu ảnh hưởng bởi thuế, tin tức kinh tế trong nước và quốc tế.

Các loại ngoại tệ

Ngoại tệ được chia thành hai nhóm: ngoại tệ thả nổi và ngoại tệ không thả nổi.

Ngoại tệ thả nổi là những ngoại tệ có giá dựa trên cung và cầu, ví dụ như USD, GBP và JPY.

Ngoại tệ không thả nổi là những ngoại tệ có giá được quyết định bởi chính phủ và ngân hàng trung tâm.

 Chỉ có ngoại tệ thả nổi mới được giao dịch ở thị trường ngoại hối.

Brokerage and Currency Types - Major, Floating and Non-Floating Currencies in Financial Markets

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates