Breakaway Rising and Falling Three Methods Candlesticks - Forex

Ba phương pháp tăng và giảm giá Breakaway

0 0 Vote
Instructor

Ba phương pháp tăng và giảm giá Breakaway

Buổi thứ sáu mươi bốn về Huấn luyện Forex

Chào mừng đến với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính. Trong buổi hôm nay ta sẽ nghiên cứu về ba phương pháp tăng và giảm giá - Breakaway.

Breakaway giảm giá

Mẫu h´nh nến Breakaway giảm giá, trên biểu đồ, h´nh thành trên một xu hướng lên và bao gồm 3 nến Bullish liên kết với thân, Đỉnh và Đáy nến nhỏ, theo sau bởi một nến Bearish dài. Nến nằm giữa trong mẫu h´nh 3 nến Bullish cũng có thể là nến Bearish. Nến Bearish cuối cùng phải có giá Đóng thấp hơn giá Mở của nến đầu tiên trong mẫu h´nh 3 nến, giá Sàn của nến Bearish cũng phải thấp hơn giá Sàn của nến các nến Bullish. Người giao dịch có thể đặt một lệnh Bán với giá khởi điểm thấp hơn giá Sàn của nến Bearish cuối cùng. Nếu người giao dịch xem chiều dài của nến Bearish là X, khi đó giá TP sẽ thấp hơn giá khởi điểm X pip, trong khi SL sẽ cao hơn giá Trần của nến Bearish.

Breakaway Rising and Falling Three Methods Candlesticks - Take Profit and Stop Loss Prices

Phương pháp giảm 3

Mẫu h´nh ba phương pháp giảm Bearish h´nh thành trên một xu hướng xuống. Sau một nến Bearish, 3 nến Bullish nhỏ liên kết với nhau h´nh thành mẫu h´nh 3 nến, theo sau là một nến Bearish dài. Nến nằm giữa trong bộ 3 nến Bullish cũng có thể là nến Bearish. Giá Sàn của nến Bearish dài nên thấp hơn giá Sàn của nến Bullish đầu tiên. Tương tự, giá Đóng của nến Bearish cuối cùng phải thấp hơn giá Mở của nến Bullish đầu tiên. Người giao dịch có thể đặt một lệnh Bán phía dưới nến Bearish cuối cùng. Nếu người giao dịch xem chiều dài nến Bearish là X, khi đó giá TP sẽ thấp hơn giá khởi điểm X pip, trong khi giá SL cao hơn giá Trần của nến Bearish.

Breakaway Rising and Falling Three Methods Candlesticks - Bullish and Bearish Trend - Reversal Signals

Breakaway tăng giá

Mẫu h´nh nến Breakaway tăng giá có thể được h´nh thành trên một xu hướng xuống và mẫu h´nh này xác định một điểm đảo chiều. Giống như một Breakaway tăng giá trên một xu hướng lên, mẫu h´nh này gồm bộ ba nến nhỏ liên kết với nhau nhưng nằm trong một Định dạng Bearish theo sau bởi một nến Bearish dài. Nến ở giữa trong mẫu h´nh ba nến Bearish cũng có thể là một nến Bullish. Nến Bullish cuối cùng phải có giá Đóng cao hơn giá Mở của nến Bearish đầu tiên trong mẫu h´nh 3 nến, và giá Trần của nến Bullish phải cao hơn giá Trần của các nến Bearish. Người giao dịch có thể đặt một lệnh Mua với giá khởi điểm cao hơn giá Trần của nến Bullish cuối cùng. Nếu người giao dịch xem chiều dài nến Bullish là X, th´ giá TP sẽ cao hơn giá khởi điểm X pip, trong khi giá SL thấp hơn giá Sàn của nến Bullish.

Breakaway Rising and Falling Three Methods Candlesticks - High and Low Prices of Bearish and Bullish Patterns

Phương pháp tăng 3

Mẫu h´nh nến Phương pháp tăng 3 h´nh thành trên một xu hướng lên. Sau một nến Bullish, 3 nến nhỏ liên kết với nhau h´nh thành mẫu h´nh bộ 3 nến được theo sau bởi một nến Bullish dài. Nến ở giữa trong mẫu h´nh 3 nến Bearish cũng có thể là một nến Bullish. Giá Trần của nến Bullish cuối cùng nên cao hơn giá Trần của nến Bearish đầu tiên. Tương tự, giá Đóng của nến Bullish cuối cùng phải cao hơn giá Mở của nến Bearish đầu tiên. Người giao dịch có thể đặt một lệnh Mua phía trên nến Bullish cuối cùng. Nếu người giao dịch xem chiều dài nến Bullish là X, th´ giá TP sẽ cao hơn giá khởi điểm X pip, trong khi SL thấp hơn giá Sàn của nến Bullish.

Breakaway Rising and Falling Three Methods Candlesticks - Buy and Sell Signals - Continuation Trades

Mẫu h´nh Breakaway tương tự như mẫu h´nh Ba phương pháp, tuy nhiên Breakaway nằm tại vùng đổi chiều, trong khi Ba Phương pháp là một mẫu h´nh liên tục.

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates