Bonuses and Promotions plus Competitions - Terms and Conditions

Khoản thưởng khuyến mãi và thi đua

0 0 Vote
Instructor

Khoản thưởng khuyến mãi và thi đua

Buổi thứ mười lăm về Huấn luyện Forex

Chào mừng bạn trở lại với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính. Trong buổi hôm nay chúng ta sẽ nói về tiền thưởng, khuyến mai cũng như cạnh tranh và thi đua.

Nhà môi giới sẽ có những khoản thưởng, khuyến mai, deal và thi đua cho khách hàng nhằm giúp họ biết ro nhà môi giới của m´nh hơn.

Những việc trên khác nhau tùy vào từng nhà môi giới và chúng không phải lúc nào cũng diễn ra.

Lu do thưởng

Lu do cho việc này là nhà giao dịch nghiệp dư có thể hiểu tốt hơn thị trường tài chính và làm quen với tài khoản và giao dịch thật sự. Nó cũng là một cách tốt để họ bắt đầu giao dịch.

Nh´n chung mà nói, đó là một cách tốt để thử một nhà môi giới mới và so sánh họ với những người khác. Nhiều nhà giao dịch sử dụng các ưu đai khác nhau để thử một nhà môi giới mới, kiểm tra khả năng hoạt động cũng như chính sách của họ.

Chúng ta sẽ cùng nh´n vào vấn đề này một cách ro ràng hơn và sẽ điểm ra tất cả các loại khác nhau.

Bonuses and Promotions plus Competitions - Low Deposit Limit - Minimum Trade Withdrawal Rule

Ku gửi thấp với khoản thưởng nhỏ

Khoảng từ 50 đến 100 đô-la sẽ là tiền thưởng vào tiền ku gửi của họ. Khoản thưởng này nhà giao dịch sẽ không thể rút ra khỏi tài khoản được, nhưng lợi nhuận kiếm được từ khoản này có thể được rút ra.

Ku gửi với khoản thưởng lớn

Ví dụ, nhà môi giới thưởng 1000 đô-la cho người tham gia và tương tự số này người đó không thể rút ra khỏi tài khoản được, nhưng lợi nhuận kiếm được từ tiền thưởng này sẽ có thể được rút ra. Khác biệt giữa loại này và loại đầu là, lợi nhuận chỉ rút được ở một số trường hợp nhất định. Họ phải có lời hoặc phải thực hiện những giao dịch đặc biệt hay kết hợp cả hai. Ví dụ, khoản thấp nhất có thể rút khỏi tài khoản là 6000 đô-la và tỷ lệ thấp nhất để giao dịch là 50 lô nên người tham gia phải đạt được những mục tiêu này hoặc một kết hợp của chúng.

Bonuses and Promotions plus Competitions - The Percentage of Deposited Bonus Amount

Phần trăm của tiền gửi làm tiền thưởng

Điều này chỉ xảy ra cho các tài khoản thật sự và nó hoạt động dựa trên số tiền mà người đó đa gửi vào tài khoản. Nếu nhà giao dịch muốn nhận khoản thưởng này, khoản tiền thấp nhất phải gửi vào là $200.

Ví dụ, có một nhà môi giới nổi tiếng cung cấp 30% tiền thưởng, và nếu bạn gửi $1000 vào tài khoản, số dư của bạn sẽ là 1300 đô-la do khuyến mai đó. Và, họ cũng sẽ có thêm điều khoản khác, có mức thấp nhất th´ cũng có mức cao nhất, ví dụ lên tới $5000. V´ thế, nếu bạn gửi hơn $5000 bạn sẽ không nhận được tiền thưởng.

Tiền thưởng có biên

Một vài khoản thưởng có bao gồm biên nên số thua lỗ có thể lên tới khoản đa gửi vào cộng với khoản thưởng. Ví dụ, một người gửi vào 1000 USD. Tính luôn khoản thưởng, tài khoản anh ta sẽ có số dư là 1300 USD. Nếu anh ta thua $1200, tất cả vốn ku gửi ($1000) và $200 khoản thưởng sẽ mất.

Có một số khoản thưởng không bao gồm biên. Điều này có nghĩa nếu tài khoản của bạn đang bị thua lỗ, bạn chỉ có thể chịu rủi ro đến mức tiền mà bạn đa gửi vào và số tiền thưởng không được tính. Nếu bạn thua hết khoản ku gửi, nhà môi giới sẽ lấy lại khoản thưởng, được gọi là “Bonus Out” trong thị trường tài chính. Ví dụ bạn gửi vào 1000 đô-la và nhận 300 đô-la tiền tưởng, tài khoản của bạn sẽ có 1300 USD. Nếu bạn thua mất 1000 đô-la ban đầu, nhà môi giới sẽ lấy lại 300 tiền thưởng và bạn sẽ nhận một yêu cầu bảo chứng.

Bonuses and Promotions plus Competitions - Minimum Deposit Limit - Margin Call with Bonus

Chú u:

Một điểm quan trọng bạn nên lưu u đó là nhà môi giới có thể lấy lại tiền thưởng từ tài khoản của bạn bất cứ lúc nào mà không cần có lu do hay giải thích g´ do hợp đồng bạn ku vào lúc đầu khi bạn tạo tài khoản với nhà môi giới.

Lạm dụng tiền thưởng

Nó được sử dụng để dừng người tham gia gian lận bằng cách sử dụng tiền thưởng. Có thể mô tả như là một người tham gia mở hai tài khoản dưới hai tên khác nhau với một nhà môi giới, hoặc hai người tham gia mở một tài khoản với một nhà môi giới, hoặc nó có thể là hai người tham gia mở tài khoản với hai nhà môi giới khác biệt có khuyến mai tiền thưởng.

Thí dụ, nhà môi giới thứ nhất là FIBO, họ cung cấp 50% tiền thưởng và một nhà môi giới khác là IronFX cũng cung cấp 50% tiền thưởng. Để dễ hiểu hơn tôi sẽ cho một ví dụ.

 Tưởng tượng có hai người tham gia và họ định mỗi người mở một tài khoản. Tài khoản đầu tiên được gửi vào 10,000 USD với 50% tiền thưởng, vậy tổng cộng số dư là 15,000 đô-la. Tài khoản thứ hai cũng tương tự vậy.

            Bây giờ điều họ sẽ làm là bắt đầu giao dịch một ku hiệu, cùng lúc với hai hướng khác nhau, ví dụ họ chọn EURUSD, ở tài khoản thứ nhất nhà giao dịch bán 15 lô và ở tài khoản thứ hai mua 15 lô.

Bonuses and Promotions plus Competitions - Bonus Abuse - Opposite Trades and Orders - Pip and Volume Traded Lot

Dự đoán hướng đúng không hề quan trọng ở đây. Sau 100 pip, một tài khoản sẽ là số không, và cái c?n lại sẽ có $30,000. Bây giờ nếu bạn thử tính toán, bạn sẽ dễ dàng thấy họ đa gian lận.

Tổng số quỹ họ gửi là 20,000 USD. Bây giờ họ có 30,000 đô-la, trong khi chỉ gửi vào 20,000 USD vậy họ lời 10,000 đô-la. Vậy nên bất cứ khi nào nhà môi giới cảm thấy một hoặc nhiều người tham gia đang gian lận bằng tiền thưởng, họ có thể dễ dàng lấy lại tiền thưởng từ tài khoản.

Khoản thưởng tín dụng

Tài khoản của bạn sẽ được thưởng một khoản thưởng và bạn có thể sử dụng nó để thực hiện giao dịch. Có một số điều kiện ở đây mà bạn cần chú u đến.

Các khoản thưởng sẽ khả dụng cho bạn sau khi bạn đa thực hiện một số lượng nhất định các giao dịch. Ví dụ, nếu tiền thưởng của bạn chia thành 5 phần và cứ mỗi 10 hay 20 lô giao dịch một phần sẽ được gửi đến bạn.

Với bất cứ lượng giao dịch nào bạn cũng đều nhận được khoản thưởng cho nó và nó có thể là 1 lô đến bất cứ số lượng nào.

Ở đây cũng có một khoản thưởng với một số điều kiện về sử dụng pip, thời gian giao dịch và ku hiệu. Ví dụ, chính sách của một nhà môi giới nói rằng giao dịch phải kéo dài hơn 5 phút và giao dịch phải hơn 5 pip. Nó cũng có thể dựa trên ku hiệu, ví dụ, chính sách nhà môi giới là chỉ tính thưởng đối với giao dịch dầu mỏ hoặc một tiền tệ nhất định như EURUSD.

Bonuses and Promotions plus Competitions - Credit with Rules and Terms - Take Profit and Withdraw Capital

Cạnh tranh và thi đua

Các cuộc cạnh tranh và thi đua này được thực hiện bằng hai cách:

Trong tài khoản demo, nhà môi giới gửi tiền thưởng vào tài khoản nhà giao dịch, và việc đăng ku phần thưởng này bắt đầu 30 ngày trước khi cuộc thi bắt đầu, cho người tham gia đủ thời gian để đăng ku. Cuộc thi kéo dài từ 15 đến 30 ngày và khi kết thúc sẽ có giải thưởng cho các nhà giao dịch ở top.

Trong các cuộc thi này, nhà môi giới thường sẽ đặt ra một số luật lệ ví dụ: giao dịch phải được thực hiện bởi nhà giao dịch, hay sử dụng công cụ Expert được cho phép. Đối với một số khác, tất cả các giao địch phải được thực hiện bởi nhà giao dịch và việc sử dụng Expert bị cấm. V´ vậy cần đọc điều khoản và điều kiện trước khi bạn tham gia một cuộc thi nào.

Cuộc thi cho tài khoản thật

Một nhà giao dịch gửi một số tiền nhất định để tham gia cuộc thi bởi v´ đó là tiền của người đó, và cuộc thi mới có u nghĩa hơn. Ngoài ra, điều khoản và điều kiện cũng hợp lu hơn và chấp nhận được, và giải thưởng cho các nhà giao dịch ở top cũng hấp dẫn hơn.

Bonuses and Promotions plus Competitions - Real Accounts - Minimum Deposit and Trading Volume Lot

Để luôn cập nhật thông tin mới nhất và t´m hiểu về các khuyến mai, tiền thưởng và các cuộc thi, bạn đơn giản chỉ cần gửi mail đến [email protected]com hay ghé qua trang web của chúng tôi và truy cập phần News (tin tức) và chúng tôi sẽ báo cho bạn biết trong tương lai.

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates