Option Provider and Contract Types - Short Term Contract

Các nhà cung cấp quyền chọn nhị phân và các loại hợp đồng

0 0 Vote
Instructor

Các nhà cung cấp quyền chọn nhị phân và các loại hợp đồng

Dịch vụ Forex chuyên nghiệp Huấn luyện tài chính bởi PFOREX

Buổi thứ mười ba về Huấn luyện Forex

Chào mừng bạn trở lại với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính. Trong buổi hôm nay chúng ta sẽ nói về nhà cung cấp quyền chọn nhị phân và các loại hợp đồng, ta cũng sẽ xem 24option.com một cách chi tiết hơn.

24Option

Khi đa vào trang web của 24option, hay điền tên đăng nhập và mật khẩu của bạn, sau đó bạn sẽ có thể mua và bán quyền chọn. Đầu tiên, nếu bạn nh´n vào góc phải phía trên bạn sẽ thấy biểu tượng nạp tiền, tên tài khoản và số dư tài khoản.

Đối với những ai có tài khoản thật, hai nút Banking và My Account sẽ có ở đây để giúp họ điều khiển tài khoản của m´nh. Ngoài ra cũng có thêm nút giao dịch mà chúng ta sẽ bàn đến sau này.

Giờ server đang là 15:44:08, và hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 2014. Các thời điểm kết thúc là 15:50, 15:55.

Phần trăm lợi nhuận và ku hiệu tiền được chọn cũng sẽ được hiển thị ở đây.

Nh´n vào tỷ lệ phần trăm bán và mua tài sản, bạn có thể thấy nhà giao dịch thích bán ngay lặp tức.

Nếu bạn muốn phân tích thị trường, bạn đơn giản chỉ cần click nút này và cửa sổ này sẽ hiện ra cho bạn thấy bất cứ biểu đồ của bất cứ tiền tệ nào bạn muốn.

Điều chỉnh cách hiển thị

Có nhiều cách hiển thị thông thường dạng toàn màn h´nh hoặc nửa kích thước. Có nhiều chức năng hữu dụng như góc nh´n dọc và ngang hay phạm vi thời gian với nhiều phân khúc, như 1 phút, 5 phút, 30 phút và 1 tiếng. Bạn có thể mở biểu đồ bằng Metatrader và phân tích khuynh hướng thị trường để kiếm cái vị trí thích hợp, sau đó bạn có thể đặt lệnh trong sàn giao dịch nền tảng web này. Tất cả thông tin bạn cần đều được hiển thị ở đây, như biểu đồ hoặc thời gian đóng.

Binary option Provider and Contract Types - 24Option Expiration Contract - High Low Live Account

Cao hoặc Thấp (High hoặc Low)

Ở đây ta không phải mua và bán đối với quyền chọn, bởi vậy bạn phải chọn High (cao) hoặc Low (thấp) và mức đầu tư cho lệnh này (Premium)sau đó bấm nút Buy (mua). Điều này nghĩa là bạn mua một hợp đồng với giá mục tiêu cao hoặc thấp hơn so với giá hiện tại. Nếu bạn nh´n vào phía dưới trang, giao dịch quyền chọn đang được mở sẽ được hiển thị, nhưng trong ví dụ của ta th´ không có cái nào cả.

Tiếp theo là giao dịch đa đóng; nó sẽ cho bạn biết tổng kết những giao dịch bạn đa thực hiện trong quá khứ.

Bạn có thể thấy loại giao dịch mà m´nh đa thực hiện, như high, low, hay short term (ngắn hạn). Cột kế tiếp cho biết giá mục tiêu (giá thực thi) có cao hoặc thấp hơn giá ban đầu. Kế bên là tài sản và ku hiệu bạn chọn, và kế bên nữa là ngày và giờ đặt lệnh giao dịch, mức Premium, giá mục tiêu, giá hết hạn và cuối cùng là thời gian mà giao dịch được đóng (giờ kết thúc), cột cuối cùng cho thấy lợi nhuận của một lệnh bất kỳ.

Binary option Provider and Contract Types - Higher Lower Contract - Premium Buy and Sell Order

Ví dụ

Ví dụ, nếu bạn nh´n vào giao dịch đầu tiên (high và low), giao dịch đang đi lên; dự đoán của chúng tôi là giá sẽ đóng vào khoảng cao hơn 1.37030, và đúng vậy, nó đóng ở mức 1.37037. Giao dịch đóng với 7 pip và ta đạt lợi nhuận từ hợp đồng này.

Nếu ta đầu tư $100 và lợi nhuận là $83, th´ tổng ta nhận được sẽ là $183. Điều này bởi v´, trong các loại giao dịch này, bất cứ lợi nhuận nào bạn kiếm được sẽ được cộng thêm vào các khoản đầu tư. Tuy nhiên, nếu ta đầu tư $50 mà không kiếm được lời, th´ ta sẽ mất luôn $50 đó.

Dấu hiệu

Bây giờ ta sẽ bàn về dấu hiệu. Nó liên quan đến các bên có các đầu tư cao hơn và có thể kích hoạt mục này để theo doi các giao dịch của họ và thị trường. Trong mục này bạn sẽ thấy tất cả các loại giao dịch khác nhau như high & low, chọn một lần (one touch), boundary và ngắn hạn.

Binary option Provider and Contract Types - High Low Contract with Certain Payout - Premium Expiry

Nếu bạn chọn high & low, lựa chọn đầu tiên sẽ là cao hơn hoặc thấp hơn, nghĩa là cao hơn hoặc thấp hơn một giá cụ thể dựa trên chỉ số giá. Ví dụ, giá thị trường bây giờ cho EURUSD là 1.36097 được hiển thị ở đây.

Mua quyền chọn

Bạn có thể chọn một trong hai lựa chọn cao hơn hoặc thấp hơn chỉ số giá thị trường và tài khoản này sẽ được đóng; như bạn cũng thấy, thời điểm kết thúc ở đây là 16:00. Sau đó bạn có thể chọn Low hay High tùy theo dự đoán của bạn.

Bây giờ bạn có thể chọn lượng mức, ví dụ $50, và nó sẽ cho bạn biết bạn sẽ đạt lợi nhuận bao nhiêu. Ở đây nó hiển thị 83%, nghĩa là, nếu bạn dự đoán đúng, bạn sẽ nhận được $91.50 từ hợp đồng này, $50 mức đầu tư ban đầu (premium) và $41.50 lợi nhuận. Bây giờ nếu bạn mua quyền chọn này, bạn sẽ thấy nó được ghi nhận ở mục giao dịch đang mở và tất cả thông tin về giao dịch này bạn đều biết được, như ID giao dịch, thời điểm mua và lựa chọn của bạn.

Phần thứ hai ở mục Above/Below (Trên/Dưới), và hiện tại nó không được mở cho nhà giao dịch. Phần trăm lợi nhuận ở đây sẽ cao hơn mục high & low.

Binary option Provider and Contract Types - Above and Below Contract - Payout Percentage of Contract

Bây giờ nó đa được mở, bạn có thể chọn ku hiệu, khoản lợi nhuận, từ 220% đến 360%, giá mục tiêu và cuối cùng là thời điểm đóng. Ví dụ, cho hợp đồng này (EURUSD), giá mục tiêu cao hơn 1.36179 sẽ băng lại 220% lợi nhuận. Giá mục tiêu 1.36186 sẽ mang lại 360% lợi nhuận, trong khi giá mục tiêu 1.36111 sẽ mang lại 220% lợi nhuận.

Giao dịch

Như bạn thấy, v´ giao dịch Above (Trên) và Below (Dưới)khó hơn hệ thống high/low, tỷ lệ phần trăm lợi nhuận ở đây cao hơn. Ví dụ, ta có thể chọn below và đầu tư 50 đô-la và nó sẽ được ghi nhận, nhưng hay nhớ rằng đây là tài khoản demo và bạn nên luyện tập và phân tích khynh hướng thị trường trước khi thực hiện giao dịch nào.

Phần tiếp theo là loại hợp đồng Touch. Phần đầu sẽ về touch (chọn) và no touch (không chọn). Chỉ số giá thị trường là 1.36114 và giá mục tiêu của ta là 1.36144, cao hơn gần 3 pip. Nếu ta tin rằng giá thị trường sẽ tăng đến giá mục tiêu của ta trước thời điểm kết thúc, ta nên chọn touch; ngược lại nếu ta nghĩ rằng nó sẽ không đạt đến mục tiêu trước thời điểm kết thúc, ta nên chọn no touch. Ví dụ ta nghĩ nó sẽ đạt giá mục tiêu trước giờ kết thúc và ta thực hiện giao dịch, nó sẽ được ghi lại ở đây.

Trong mục High Yield Touch (chạm lợi suất cao), chênh lệch giữa giá dự đoán của ta và giá thị trường sẽ lớn hơn nhiều. Ví dụ, ở đây ta có chênh lệch gần 14 pip. Thời điểm kết thúc cũng có thể được chọn. Và bạn cũng có thể thoải mái chọn giá sẽ đi lên hay đi xuống. Giao dịch trong thị trường dầu mỏ cũng có thể được thực hiện.

Ranh giới (Boundary)

Trong loại quyền chọn này, một kênh với hai giá, một giá cao hơn giá hiện tại và một giá thấp hơn giá hiện tại, sẽ được đưa ra cụ thể. Một lần nữa thời điểm kết thúc sẽ được chọn ở đây. Nếu ta dự đoán giá sẽ ở trong kênh này, ta chọn In, và nếu giá nằm ngoài kênh tại thời điểm kết thúc, ta chọn Out. Loại giao dịch quyền chọn nhị phân này thích hợp gần các thông báo tin tức quan trọng. Ví dụ trong giao dịch dầu mỏ, v´ ta dự đoán giá sẽ vượt ngoài kênh này vào thời điểm kết thúc, ta chọn Out với $100 là vốn đầu tư ban đầu (Premium). High Yield Boundary (ranh giới lợi suất cao) cung cấp mức lợi nhuận cao hơn bởi nhà giao dịch phải xác định giá sẽ cao hơn hay thấp hơn một con số nhất định tại thời điểm kết thúc.

Binary option Provider and Contract Types - Pip gap - Contract Expiry Expiration time - Above and Below

Ngắn hạn

Phần này dành cho người muốn thực hiện giao dịch với khung thời gian ngắn hơn nhiều, khung thời gian ở đây có 30 giây, 60 giây, 2 phút và 5 phút.

Binary option Provider and Contract Types - Boundary and Short-term - One and No Touch Target Price

Ta đầu tư $50 vào, và nó được ghi nhận. Loại này đặc biệt có lợi gần giờ tin tức. Nhiều người cảm thấy khó tập trung khi quá nhiều ku tự được hiển thị, may mắn rằng có một cách để hiển thị chỉ những ku hiệu mà bạn quan tâm bằng cách click vào setting để có thể lựa chọn. Bất cứ đồng tiền chủ yếu hay hàng hóa nào đều có thể được chọn. Nó sẽ giúp sàn hoạt động ổn định hơn do nó dựa trên nền tảng web. Giới hạn ku tự và các luồng thông tin sẽ cải thiện tốc độ của sàn.

Dĩ nhiên c?n có nhiều trang web khác và chúng ta nhất định sẽ t´m hiểu trong tương lai, nhưng một trong những trang đáng tin cậy nhất là 24option.com. Để biết thêm thông tin bạn luôn có thể truy cập vào trang web của chúng tôi.

Nên nhớ rằng bạn có thể liên hệ với chúng tôi để mở tài khoản và chúng tôi sẽ tận tâm giúp đỡ bạn.

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng.

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates