Andrew’s Pitchfork Supplementary Lines and Signals - Forex Market

Các đường và tín hiệu bổ sung trong Andrew\\'s Pitchfork

0 0 Vote
Instructor

Các đường và tín hiệu bổ sung trong Andrew\\'s Pitchfork

Buổi thứ bốn mươi chín về Huấn luyện Forex

Chào mừng đến với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính. Trong buổi hôm nay ta sẽ nghiên cứu về các đường và tín hiệu bổ sung trong công cụ Andrew Pitchfork.

Loại thứ nhất – Đường bổ sung

Trong một mẫu h´nh Bullish, nếu giá dao động quá đường pivot thứ ba, cuối cùng cắt đường này bởi nến Bearish, lúc đó một tín hiệu Bán hợp lệ sẽ được khởi động chỉ khi dao động giá không thể phá vỡ đường nằm giữa đường pivot thứ nhất và thứ 3. Nến Bearish phải đóng phía dưới đường pivot thứ ba.

Trong một mẫu h´nh Bearish, nếu giá dao động dưới đường pivot thứ ba, cuối cùng cắt đường này bởi nến Bullish, lúc đó một lệnh Mua chính xác sẽ được khởi động chỉ khi dao động giá không thể cắt đường nằm giữa đường pivot thứ nhất và thứ ba. Nến Bullish phải đóng phía trên đường pivot thứ 3.

Trên đây là h´nh vẽ công cụ Andrew’s Pitchfork Bullish trên đồ thị MT4. Giá dao động giữa đường  ½ và đường pivot thứ ba, sau đó cắt đường pivot thứ ba và tiếp tục đi đến đáy.

Andrew’s Pitchfork Supplementary Lines and Signals - Bullish and Bearish trend - Awesome Oscillator

Loại thứ hai: Tín hiệu bổ sung

Trong một mẫu h´nh Bullish, sau khi giá chạm đường pivot thứ nhất và tiếp tục đi về đáy, nếu một GAP xuất hiện trong giá thị trường và xu hướng tiếp tục theo chiều giảm xuống, khi đó một tín hiệu Bán sẽ được khởi động và người giao dịch có thể đặt một lệnh Bán với giá TP trên đường pivot thứ ba và giá SL trên đường pivot thứ nhất.

Trong một mẫu h´nh Bearish, sau khi giá vượt qua đường pivot thứ nhất và tiếp tục theo hướng lên đến đỉnh, nếu một GAP xuất hiện trong giá thị trường và xu hướng tiếp tục theo chiều tăng lên, khi đó một tín hiệu Mua được khởi động và người giao dịch có thể đặt một lệnh Mua với giá TP trên đường pivot thứ ba và giá SL trên đường pivot thứ nhất.

Andrew’s Pitchfork Supplementary Lines and Signals - Fibonacci Levels Confirmations

Loại thứ ba: Tín hiệu bổ sung

Trong một mẫu h´nh Bullish, sau khi giá tăng lên về hướng đường pivot thứ nhất, nếu giá không chạm tới đường này mà chỉ có Đỉnh của nến đến gần hay chạm đến nó và quay trở lại giá thấp hơn, th´ khi đó người giao dịch có thể đặt một lệnh Bán phía dưới nến này. Nến như vậy, giống như Nến Sao đổi ngôi, thể hiện xu hướng giảm xuống đáy của thị trường. Giá TP nằm trên đường pivot thứ 3, trong khi giá SL nằm thên đường pivot thứ nhất.

Trong một mẫu h´nh Bearish, sau khi giá giảm về hướng đường pivot thứ nhất, nếu giá không gặp đường này và chỉ có Đáy của nến, giống như một nến Búa, tiến đến gần hoặc chạm vào nó và quay trở về giá, khi đó người giao dịch có thể đặt một lệnh Mua phía trên nến này. Nến loại này cho thấy một điểm đảo chiều trong giá thị trường. Giá TP nằm trên đường pivot thứ ba, trong khi giá SL th´ nằm trên đường pivot thứ nhất.

Andrew’s Pitchfork Supplementary Lines and Signals - Pivot Levels, Trading Analysis, Candlesticks Pattern

Trên đồ thị Dầu trong một khung thời gian tuần là một mẫu h´nh Andrew đang giảm. Giá trần của mô h´nh nến tiến gần đến đường pivot thứ nhất mà theo sau đó là một nến Pullish khá mạnh. Giá tăng và vượt qua đường pivot thứ ba, do đó, người giao dịch có thể đặt một lệnh Mua phía trên nến đó.

Người giao dịch phải thực hành thường xuyên để có thể t´m ra những đường và tín hiệu bổ sung bên cạnh đường hỗ trợ và đường kháng cự, hai loại đường ảnh hưởng đến các tín hiệu xuất phát từ mẫu h´nhAndrew’s Pitchfork. Các mẫu h´nh Andrew’s Pitchfork thường xuất hiện cùng với mẫu h´nh Double Top và Double Bottom. V´ thế, người giao dịch cần lấy giá SL từ mẫu h´nh Andrew, trong khi giá TP nên được lấy từ mẫu h´nh Double Top hay Double Bottom.

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates