Andrew’s Pitchfork Indicator - Reversal Forex Trading Signals

Chỉ báo Andrew’s Pitchfork

0 0 Vote
Instructor

Chỉ báo Andrew’s Pitchfork

Buổi thứ bốn mươi sáu về Huấn luyện Forex

Chào mừng đến với khoá huấn luyện chuyên nghiệp về Forex trong thị trường tài chính.Trong buổi hôm nay chỉ báo Andrew’s Pitchfork sẽ được bàn đến chi tiết.

Andrew’s Pitchfork

            Andrew’s Pitchfork (cái chĩa của Andrew) là một chỉ báo phổ biến trong thị trường tài chính và cho biết các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự, đảo chiều và tiếp tục. Các đỉnh và đáy là điểm pivot của các sóng và có thể xác định các ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự. Xu hướng tương lai của thị trường có thể được dự đoán bằng cách sử dụng điểm pivot gần nhất bên cạnh chỉ báo Andrew’s Pitchfork có trên sàn MT4. Ba điểm pivot này gọi là điểm vào, điểm pivot cao và điểm pivot thấp. Cũng như chuỗi Fibonacci, Andrew’s Pitchfork được đưa ra từ trật tự và hệ thống của vũ trụ, v´ vậy Andrew’s Pitchfork là một trong những chiến lược tài chính mạnh nhất. Nguyên lu đầu tiên của chiến lược này định rằng trong 85% các trường hợp, giá thị trường sẽ trở về đường thứ hai và chạm nó. Ngoài chiến lược này, AO có thể được dùng để phát hiện hướng của xu hướng và RSI hay Stochastic có thể được dụng để xác định các vùng bao h?a.

Andrew’s Pitchfork Indicator - Support and Resistance Levels - Reversal and Continuation Trading Signals

Một vài ví dụ trên sàn MT4 sẽ giúp dễ hiểu hơn. Các điểm pivot có thể được đánh dấu bởi nhà giao dịch để có thể vẽ Andrew’s Pitchfork dễ hơn. Mẫu h´nh Andrew’s Pitchfork có thể được thêm vào từ nút ở thanh công cụ. Nếu nhà giao dịch không t´m thấy nó trên thanh công cụ, người đó có thể click phải chuột vào thanh công cụ, nút Andrew’s Pitchfork có thể được đính vào từ cửa sổ tùy chỉnh. Ví dụ, trên xu hướng đi lên,nhà giao dịch có thể phát hiện 3 điểm pivot có thể được dùng để vẽ mẫu h´nh Andrew’s Pitchfork. Sau khi bấm nút để thêm vào, nhà giao dịch phải chọn 3 điểm trên biểu đồ để xác định điểm pivot. Ba đường song song được vẽ trên 3 điểm pivot. Điểm thứ nhất và thứ ba sẽ có xu hướng đi lên, c?n điểm pivot thứ hai sẽ có xu hướng xuống. Để làm ro nguyên lu thứ nhất, ta sẽ vẽ một ví dụ khác. Trong xu hướng đi xuống với độ dốc lớn, mẫu h´nh Andrew’s Pitchfork được vẽ. Sau khi giá đa về từ điểm pivot thứ ba, nó không thể chạm đường thứ hai do độ dốc lớn.

Andrew’s Pitchfork Indicator - Awesome Oscillator and Fibonacci Levels - Reversal Points

Các điểm tương đương của điểm Andrew’s Pitchfork thứ hai và thứ ba trên đồ thị chỉ báo có các kỳ khác nhau. Đỉnh cao nhất và đáy thấp nhất lần lượt được gọi là High và Low.

Ví dụ trước giải thích các kỳ khác nhau của pivot thứ hai và thứ ba trên đồ thị chỉ báo. Nhà giao dịch có thể vẽ đường xu hướng dọc để t´m High và Low trên xu hướng. V´ vậy, việc chọn 3 điểm pivots trong các phần có thể dễ dàng hơn nhờ sử dụng đường xu hướng dọc. Các điểm pivots được chọn chính xác trong ví dụ này.

Nếu giá chạm đường thứ hai, hướng của xu hướng sẽ đổi tại giao điểm hoặc sau giao điểm trong hơn 65% các trường hợp. Trong ví dụ sàn MT4, giá đa đổi hướng trước khi chạm đường thứ hai.

Andrew’s Pitchfork Indicator - Trigger Line - High and Low Trends - Breakout and Cross Point

Điểm pivot thứ nhất và thứ ba có cùng kỳ trên đồ thị chỉ báo, c?n điểm pivot thứ hai có kỳ trái ngược. Trong ví dụ trên MT4, pivot thứ nhất và thứ ba ở dưới ngưỡng 0, c?n pivot thứ hai ở trên đường này trong chỉ báo.

Nếu nhà giao dịch nối điểm pivot thứ nhất và thứ ba với đường xu hướng, đường Trigger sẽ được h´nh thành và nó có ảnh hưởng hỗ trợ hoặc kháng cự lên giá thị trường. Trên sàn MT4, đường Trigger có thể được vẽ bằng đường xu hướng và ta sẽ bàn đến sau này. Ta nên điều chỉnh các điểm của Andrew’s Pitchfork trong khung thời gian ngắn để có kết quả chính xác hơn. Trong ví dụ MT4, khung thời gian trên D1 có thể được đặt lên H4. Sau khi đặt khung thời gian mới, nhà giao dịch có thể chọn các điểm pivot chính xác của mẫu h´nh Andrew’s.

Andrew’s Pitchfork Indicator - Trigger and Trend Line - Candlestick Pattern Confirmation

Điều kiện lu tưởng của mẫu h´nh này là khi pivot thứ nhất nằm ngoài kênh nằm ngang của pivot thứ hai và thứ ba, tuy nhiên, nếu nó ở trong vùng này th´ sức mạnh của Andrew’s Pitchfork sẽ giảm đi. Ví dụ MT4 cho thấy pivot thứ nhất nằm ngoài vùng giữa pivot thứ hai và thứ ba. Một ví dụ khác có thể được vẽ để cho thấy t´nh huống mà tại đó pivot thứ nhất nằm trong vùng giữa điểm pivot thứ hai và thứ ba. Dù có ít sức mạnh hơn, Mẫu h´nh này có dự đoán hợp lệ. Nhà giao dịch có thể dịch chuyển pivot thứ nhất đến một đỉnh khác nằm ngoài kênh thứ hai và thứ ba.

Nhà giao dịch có thể vẽ mẫu h´nh Fibonacci trên pivot thứ hai và thứ ba để kiểm tra xem điểm pivot thứ ba có được xác định chính xác không. Nếu giá trở lại trước ngưỡng 38.2% th´ điểm pivot thứ ba được xác định chính xác. Trên MT4, mẫu h´nh Andrew’s Pitchfork có thể được đặt lên. Mẫu h´nh Fibonacci có thể được vẽ từ pivot thứ hai đến pivot thứ ba. Giá đa trở lại ngưỡng 38.2%, v´ vậy pivot thứ ba này chấp nhận được.

Andrew’s Pitchfork Indicator - Pivot Levels, Fibonacci Pattern, Moving Average Convergence Divergence

Trong xu hướng bullish, một đường thấp hơn có thể được dùng để tạo ra tín hiệu lệnh, c?n một đường cao hơn có thể được sử dụng để tạo tín hiệu lệnh trên xu hướng bearish. Trong ví dụ trước, tín hiệu có thể được tạo bởi đường thấp hơn từ điểm pivot thứ ba. Trong ví dụ khác, đường cao nhất có thể được dùng trong xu hướng bearish để tạo các tín hiệu và dự đoán.

Bài học kết thúc tại đây, hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo. Bảo trọng!

Comments

Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates