Forex School Archives - PFOREX
Session 2
Rủi ro thị trường và từ chối trách nhiệm
 • Thị trường tài chính rủi ro cao, đặc biệt là Forex
 • Mở một tài khoản thật với một ít quỹ
 • Các loại Nhà giao dịch
Session 3
Các Thị trường tài chính và những lợi thế của Forex
  Session 4
  Các khái niệm cơ bản về thị trường tài chính
  • Ku hiệu
  • Kim loại quu
  • Đơn vị nhỏ nhất
  Session 5
  Các khái niệm bổ sung về thị trường tài chính
  • Tiền hoa hồng (Commission)
  • Lai suất hoán đổi (Swap)
  • Bảo hộ giá (Hedge)
  Session 6
  Môi giới và các loại tiền tệ
  • Dịch vụ Forex chuyên nghiệp Huấn luyện tài chính bởi PFOREX
  • Ngân hàng, tổ chức tài chính và nhà môi giới tiên phong
  • Nhà môi giới tư nhân
  Session 7
  Các cơ quan quản lý và các nhà môi giới đáng tin cậy
  • Người quản lu (Regulators)
  • NFA, FCA, CYSEC
  • Môi giới có giám sát
  Session 8
  Các loại tài khoản giao dịch khác nhau
  • Dịch vụ Forex chuyên nghiệp Huấn luyện tài chính bởi PFOREX
  • Tài khoản có mức chênh lệch cố định (Fixed spread)
  • Tài khoản có mức chênh lệch thả nổi (Floating spread)
  Session 9
  Các loại chiến lược giao dịch khác nhau
  • Thực thi tức th´
  • Lệnh thị trường (Market Execution)
  • Nhà đầu cơ (scalper)
  Session 10
  Dịch vụ môi giới và các nhiệm vụ chính
  • Dịch vụ Forex chuyên nghiệp Huấn luyện tài chính bởi PFOREX
  • Giao dịch trái ngược
  • Chồng chéo (Overlapping)
  Session 11
  Các hình thức thanh toán hiện đại và truyền thống
  • Tiền điện tử
  • Đáng tin và bảo mật
  • PayPal
  Session 12
  Session 12
  Giao dịch quyền chọn nhị phân
  • Dịch vụ Forex chuyên nghiệp Huấn luyện tài chính bởi PFOREX
  • Giới thiệu về quyền chọn
  • Các trang web đáng tin cậy
  Session 13
  Session 13
  Các nhà cung cấp quyền chọn nhị phân và các loại hợp đồng
  • Dịch vụ Forex chuyên nghiệp Huấn luyện tài chính bởi PFOREX
  • 24Option
  • Điều chỉnh cách hiển thị
  Session 14
  Phân tích thị trường và tín hiệu giao dịch
  • Tín hiệu phân tích
  • Tín hiệu
  • Ku hiệu – Cần nhớ các ku hiệu trong tín hiệu, ví dụ đó là vàng hay một ngoại tệ.
  Session 15
  Khoản thưởng khuyến mãi và thi đua
  • Lu do thưởng
  • Ku gửi thấp với khoản thưởng nhỏ
  • Ku gửi với khoản thưởng lớn
  Session 16
  Giới thiệu dịch vụ môi giới
  • IB hay c?n gọi là nhà môi giới giới thiệu
  • Các điều kiện để làm IB
  • Các dịch vụ của IB
  Session 17
  Công cụ và website thị trường tài chính
  • Website tin tức – Các trang web này cung cấp các tin tức mới nhất. Các tin tức này ảnh hưởng thị trường tài chính trực tiếp hoặc gián tiếp với tác dụng ngắn hạn hoặc dài hạn tùy theo thị trường. Các trang web đó cung cấp phân tích về tin tức bởi các chuyên gia kinh tế và có thể cực kỳ hữu dụng.
  • Website phân tích – Các trang web này cung cấp phân tích kỹ thuật, phân tích căn bản hoặc cả hai bằng nhiều h´nh thức khác nhau.
  • Website giáo dục – Các trang web này thường có trường học Forex bao gồm các tài liệu học thuật và khóa học với các cấp độ khác nhau đem lại lợi ích cho bất cứ nhà giao dịch nào.
  Session 18
  Hướng dẫn Metatrader
  • Cài đặt MetaTrader
  • Khác biệt giữa Metatrader 4 và 5
  • Sử dụng một sàn duy nhất cho nhiều tài khoản
  Session 19
  Sàn giao dịch Metatrader 4
  • Thông tin chung
  • Market Watch
  • Navigator
  Session 20
  Các loại và chi tiết về lệnh
  • Thực thi tức th´
  • Chốt lời (Take Profit)
  • Dừng lỗ (Stop Loss)
  Session 21
  Phân tích kỹ thuật về thị trường tài chính
  • Áp dụng
  • Phân tích kỹ thuật
  Session 22
  Các loại xu hướng và ngưỡng
  • Xu hướng (Trend)
  • Các hỗ trợ (Supports)
  • Kháng cự (Resistance)
  Session 23
  Giới thiệu về nến
  • Nến (Candle stick)
  • Sử dụng candlestick
  • Các loại nến
  Session 24
  Mẫu hình nến Marubozu
  • Marubozu hay nến dài
  • So sánh kích thước nến
  • Nến Marubozu
  Session 25
  Mẫu hình nến sao sa và búa
  • Nến sao sa
  • Nến búa
  Session 26
  Mẫu hình nến Hanging Man-búa ngược và Doji
   Session 27
   Mẫu hình nến mây đen-đường xuyên phá và bao trùm
   • Nến mây đen
   • Đường xuyên phá (Piercing line)
   • Nến bao trùm giảm giá (Bearish Engulfing)
   Session 28
   Giới thiệu về Fibonacci thoái lui và mở rộng
   • Thuyết Fibonacci
   • Fibonacci thoái lui
   • Fibonacci mở rộng
   Session 29
   Mẫu hình - Mẫu hình đảo chiều và tiếp tục xu hướng
   • Mẫu h´nh (Patterns)
   • Mẫu h´nh đảo chiều (Reversal Patterns)
   • Mẫu h´nh tiếp tục xu hướng (Continuation Patterns)
   Session 30
   Tiếp tục xu hướng và đảo chiều đầu và vai
   • Xu hướng đi xuống v?ng cổ (Neckline Downtrend)
   • Xu hướng đi lên v?ng cổ (Neckline Uptrend)
   • Độ cao H (H height)
   Session 31
   Mẫu hình Double Top và Double Bottom
   • Mẫu h´nh Double Top
   • Mẫu h´nh Double Bottom
   Session 32
   Mẫu hình Triple Top và Triple Bottom
   • Mẫu h´nh Triple Top
   • Mẫu h´nh Triple Bottom
   Session 33
   Nêm - Nêm tăng và nêm giảm
   • Nêm
   • Nêm tăng
   • Nêm giảm
   Session 34
   Mẫu hình tam giác và các dạng của nó
   • Tam giác
   Session 35
   Mẫu hình cờ và các dạng của nó
   • Các mẫu h´nh cờ
   Session 36
   Mẫu hình cờ đuôi nheo
   • Cờ đuôi nheo
   • Cờ đuôi nheo Bearish
   • Cờ đuôi nheo Bullish
   Session 37
   Chỉ báo và Chỉ báo dao động
   • Chỉ báo (Indicator)
   • Oscillators (Chỉ báo dao động)
   Session 38
   Chỉ báo đường trung bình và các chi tiết
   • Chỉ báo đường trung b´nh (Moving Average Indicator)
   Session 39
   Chỉ số sức mạnh tương đối-Chỉ báo RSI
   • RSI
   Session 40
   Chỉ số kênh giá hàng hóa-Chỉ báo CCI
   • CCI hay chỉ số kênh giá hàng hóa
   Session 41
   Chỉ báo MACD
   • MACD
   Session 42
   Hội tụ và Phân kỳ
   • Hội tụ và phân kỳ
   • Phân kỳ
   • Hội tụ hay phân kỳ âm
   Session 43
   Phân kỳ ẩn Bullish và Bearish
   • Phân kỳ ẩn
   Session 44
   Các mẫu hình Harmonic
   • Mẫu h´nh Harmonic  
   Session 45
   Thuyết bước sóng Elliott
   • Bước sóng Elliott
   Session 46
   Chỉ báo Andrew’s Pitchfork
   • Andrew’s Pitchfork
   Session 47
   Các tín hiệu của Andrew’s Pitchfork
   • Mẫu tín hiệu thứ nhất
   • Mẫu tín hiệu thứ hai
   • Mẫu tín hiệu thứ ba
   Session 48
   Thông tin bổ sung về chỉ báo Andrew’s Pitchfork
   • Thất bại trong Andrew’s Pitchfork
   • Mẫu h´nh Andrew’s Pitchfork nhỏ bên trong một mẫu h´nh chính
   • Đường cảnh báo
   Session 49
   Các đường và tín hiệu bổ sung trong Andrew\\'s Pitchfork
   • Loại thứ nhất – Đường bổ sung
   • Loại thứ hai: Tín hiệu bổ sung
   • Loại thứ ba: Tín hiệu bổ sung
   Session 50
   Phương pháp giao dịch Price Action
   • Vùng Mua
   • Vùng bán
   • Vùng Treo
   Session 51
   Áp dụng Price Action trong phân tích giá vàng
   • Phân tích xu hướng Vàng bằng Price Action
   Session 52
   Phân tích cơ bản
   • Phân tích cơ bản
   Session 53
   Phân tích cơ bản và Báo cáo tài chính thường niên
   • Lai suất
   • GDP (Tổng sản phẩm quốc nội)
   Session 54
   Quản trị rủi ro và Quản trị tiền tệ trong giao dịch
   • Thủ tục giao dịch
   Session 55
   Chiến thuật giao dịch và Chiến thuật Cá biệt hóa
   • Chiến thuật
   • Các loại chiến thuật
   • Chiến thuật Cá biệt hóa
   Session 56
   Chiến thuật chỉ báo Dải băng Bollinger
   • Dải băng Bollinger
   Session 57
   Chiến thuật phá vỡ và Chiến thuật Pullback
   • Chiến thuật Phá vỡ
   • Khởi điểm
   • Ku hiệu có thể giao dịch được
   Session 58
   Chiến thuật Phá vỡ giả
    Session 59
    Chiến thuật MACD nâng cao
    • Chiến thuật MACD nâng cao
    • Giá Chốt lời và Chặn lỗ
    Session 60
    Chiến thuật RSI và Đường trung bình
    • Chiến thuật RSI và Đường trung b´nh
    Session 61
    Double Top và Double Bottom trong chiến thuật RSI
    • Double Top và Double Bottom trong Chỉ báo dao động RSI
    • Ku hiệu có thể giao dịch
    • Khung thời gian
    Session 62
    Mẫu hình Double Top và Double Bottom
    • Double Top, Double Bottom và Nến
    Session 63
    Các mẫu hình nến đặc biệt
    • Các mẫu h´nh nến đặc biệt
    • Phương pháp thứ nhất
    • Phương pháp thứ hai
    Session 64
    Ba phương pháp tăng và giảm giá Breakaway
    • Breakaway giảm giá
    • Phương pháp giảm 3
    • Breakaway tăng giá
    Session 65
    Mẫu hình nến Three inside Bar
    • Nến Bearish Three inside Bar và Bullish Three inside Bar
    Session 66
    Các mẫu hình nến Tweezer
    • Tweezer Top
    • Tweezer Bottom
    Session 67
    Chiến thuật R
    • Chiến thuật R
    • Khung thời gian
    • Ku hiệu
    Session 68
    Session 68
    Các quy tắc cơ bản về Quyền chọn và Quyền chọn Nhị phân
    • Quyền chọn, Quyền chọn Nhị phân, sự khác nhau giữa Quyền chọn và Quyền chọn Nhị phân
    • Quyền chọn Mua và Quyền chọn Bán
    • Quyền chọn nhị phân
    Session 69
    Session 69
    Các loại hợp đồng Quyền chọn Nhị phân khác nhau
    • Các dạng Nhị phân
    • Quyền chọn kiểu châu Âu
    • Quyền chọn kiểu Mỹ
    Session 70
    Session 70
    Quy tắc điều chỉnh Quyền chọn Nhị phân
    • Quy tắc điều chỉnh Quyền chọn Nhị phân
    • SEC: Ủy ban An ninh về chứng khoán và giao dịch chứng khoán - Mỹ
    • FINRA: Tổ chức quản lu lĩnh vực tài chính – Mỹ
    Session 71
    Session 71
    Session 72
    Session 72
    Session 73
    Session 73
    Session 74
    Session 74
    Session 75
    Session 75
    Session 76
    Session 76
    Session 77
    Session 77
    Session 78
    Session 78
    Session 79
    Session 79
    Session 80
    Session 81
    Session 82
    Session 83
    Session 84
    Session 85
    Session 86
    Session 87
    Session 88
    Session 89
    Session 90
    Session 91
    Session 92
    Session 93
    Session 94
    Session 95
    Session 96
    Session 97
    Session 98
    Session 99
    Session 100
    Session 101
    Session 102

    Copyright © 2011-2021 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates