Financial Video Tutorials Archives - PFOREX
Session 2
05:11
Rủi ro thị trường và từ chối trách nhiệm
 • Thị trường tu00e0i chu00ednh rủi ro cao, đặc biệt lu00e0 Forex
 • Mở một tu00e0i khoản thật với một u00edt quỹ
 • Cu00e1c loại Nhu00e0 giao dịch
Session 3
08:11
Các Thị trường tài chính và những lợi thế của Forex
  Session 4
  12:18
  Các khái niệm cơ bản về thị trường tài chính
  • Ku hiệu
  • Kim loại quu
  • Đơn vị nhỏ nhất
  Session 5
  11:57
  Các khái niệm bổ sung về thị trường tài chính
  • Tiền hoa hồng (Commission)
  • Lai suất hou00e1n đổi (Swap)
  • Bảo hộ giu00e1 (Hedge)
  Session 6
  04:06
  Môi giới và các loại tiền tệ
  • Dịch vụ Forex chuyu00ean nghiệp Huấn luyện tu00e0i chu00ednh bởi PFOREX
  • Ngu00e2n hu00e0ng, tổ chức tu00e0i chu00ednh vu00e0 nhu00e0 mu00f4i giới tiu00ean phong
  • Nhu00e0 mu00f4i giới tư nhu00e2n
  Session 7
  08:47
  Các cơ quan quản lý và các nhà môi giới đáng tin cậy
  • Người quản lu (Regulators)
  • NFA, FCA, CYSEC
  • Mu00f4i giới cu00f3 giu00e1m su00e1t
  Session 8
  09:59
  Các loại tài khoản giao dịch khác nhau
  • Dịch vụ Forex chuyu00ean nghiệp Huấn luyện tu00e0i chu00ednh bởi PFOREX
  • Tu00e0i khoản cu00f3 mức chu00eanh lệch cố định (Fixed spread)
  • Tu00e0i khoản cu00f3 mức chu00eanh lệch thả nổi (Floating spread)
  Session 9
  08:40
  Các loại chiến lược giao dịch khác nhau
  • Thực thi tức thu00b4
  • Lệnh thị trường (Market Execution)
  • Nhu00e0 đầu cơ (scalper)
  Session 10
  09:23
  Dịch vụ môi giới và các nhiệm vụ chính
  • Dịch vụ Forex chuyu00ean nghiệp Huấn luyện tu00e0i chu00ednh bởi PFOREX
  • Giao dịch tru00e1i ngược
  • Chồng chu00e9o (Overlapping)
  Session 11
  07:45
  Các hình thức thanh toán hiện đại và truyền thống
  • Tiền điện tử
  • Đu00e1ng tin vu00e0 bảo mật
  • PayPal
  Session 12
  06:05
  Session 12
  06:05
  Giao dịch quyền chọn nhị phân
  • Dịch vụ Forex chuyu00ean nghiệp Huấn luyện tu00e0i chu00ednh bởi PFOREX
  • Giới thiệu về quyền chọn
  • Cu00e1c trang web đu00e1ng tin cậy
  Session 13
  12:45
  Session 13
  12:45
  Các nhà cung cấp quyền chọn nhị phân và các loại hợp đồng
  • Dịch vụ Forex chuyu00ean nghiệp Huấn luyện tu00e0i chu00ednh bởi PFOREX
  • 24Option
  • Điều chỉnh cu00e1ch hiển thị
  Session 14
  10:03
  Phân tích thị trường và tín hiệu giao dịch
  • Tu00edn hiệu phu00e2n tu00edch
  • Tu00edn hiệu
  • Ku hiệu u2013 Cần nhớ cu00e1c ku hiệu trong tu00edn hiệu, vu00ed dụ đu00f3 lu00e0 vu00e0ng hay một ngoại tệ.
  Session 15
  09:38
  Khoản thưởng khuyến mãi và thi đua
  • Lu do thưởng
  • Ku gửi thấp với khoản thưởng nhỏ
  • Ku gửi với khoản thưởng lớn
  Session 16
  08:00
  Giới thiệu dịch vụ môi giới
  • IB hay c?n gọi lu00e0 nhu00e0 mu00f4i giới giới thiệu
  • Cu00e1c điều kiện để lu00e0m IB
  • Cu00e1c dịch vụ của IB
  Session 17
  09:10
  Công cụ và website thị trường tài chính
  • Website tin tức u2013 Cu00e1c trang web nu00e0y cung cấp cu00e1c tin tức mới nhất. Cu00e1c tin tức nu00e0y ảnh hưởng thị trường tu00e0i chu00ednh trực tiếp hoặc giu00e1n tiếp với tu00e1c dụng ngắn hạn hoặc du00e0i hạn tu00f9y theo thị trường. Cu00e1c trang web đu00f3 cung cấp phu00e2n tu00edch về tin tức bởi cu00e1c chuyu00ean gia kinh tế vu00e0 cu00f3 thể cực kỳ hữu dụng.
  • Website phu00e2n tu00edch u2013 Cu00e1c trang web nu00e0y cung cấp phu00e2n tu00edch kỹ thuật, phu00e2n tu00edch căn bản hoặc cả hai bằng nhiều hu00b4nh thức khu00e1c nhau.
  • Website giu00e1o dục u2013 Cu00e1c trang web nu00e0y thường cu00f3 trường học Forex bao gồm cu00e1c tu00e0i liệu học thuật vu00e0 khu00f3a học với cu00e1c cấp độ khu00e1c nhau đem lại lợi u00edch cho bất cứ nhu00e0 giao dịch nu00e0o.
  Session 18
  07:49
  Hướng dẫn Metatrader
  • Cu00e0i đặt MetaTrader
  • Khu00e1c biệt giữa Metatrader 4 vu00e0 5
  • Sử dụng một su00e0n duy nhất cho nhiều tu00e0i khoản
  Session 19
  25:11
  Sàn giao dịch Metatrader 4
  • Thu00f4ng tin chung
  • Market Watch
  • Navigator
  Session 20
  18:24
  Các loại và chi tiết về lệnh
  • Thực thi tức thu00b4
  • Chốt lời (Take Profit)
  • Dừng lỗ (Stop Loss)
  Session 21
  03:54
  Phân tích kỹ thuật về thị trường tài chính
  • u00c1p dụng
  • Phu00e2n tu00edch kỹ thuật
  Session 22
  10:48
  Các loại xu hướng và ngưỡng
  • Xu hướng (Trend)
  • Cu00e1c hỗ trợ (Supports)
  • Khu00e1ng cự (Resistance)
  Session 23
  06:38
  Giới thiệu về nến
  • Nến (Candle stick)
  • Sử dụng candlestick
  • Cu00e1c loại nến
  Session 24
  05:09
  Mẫu hình nến Marubozu
  • Marubozu hay nến du00e0i
  • So su00e1nh ku00edch thước nến
  • Nến Marubozu
  Session 25
  04:25
  Mẫu hình nến sao sa và búa
  • Nến sao sa
  • Nến bu00faa
  Session 26
  02:41
  Mẫu hình nến Hanging Man-búa ngược và Doji
   Session 27
   09:15
   Mẫu hình nến mây đen-đường xuyên phá và bao trùm
   • Nến mu00e2y đen
   • Đường xuyu00ean phu00e1 (Piercing line)
   • Nến bao tru00f9m giảm giu00e1 (Bearish Engulfing)
   Session 28
   10:08
   Giới thiệu về Fibonacci thoái lui và mở rộng
   • Thuyết Fibonacci
   • Fibonacci thou00e1i lui
   • Fibonacci mở rộng
   Session 29
   02:33
   Mẫu hình - Mẫu hình đảo chiều và tiếp tục xu hướng
   • Mẫu hu00b4nh (Patterns)
   • Mẫu hu00b4nh đảo chiều (Reversal Patterns)
   • Mẫu hu00b4nh tiếp tục xu hướng (Continuation Patterns)
   Session 30
   10:46
   Tiếp tục xu hướng và đảo chiều đầu và vai
   • Xu hướng đi xuống v?ng cổ (Neckline Downtrend)
   • Xu hướng đi lu00ean v?ng cổ (Neckline Uptrend)
   • Độ cao H (H height)
   Session 31
   06:36
   Mẫu hình Double Top và Double Bottom
   • Mẫu hu00b4nh Double Top
   • Mẫu hu00b4nh Double Bottom
   Session 32
   04:38
   Mẫu hình Triple Top và Triple Bottom
   • Mẫu hu00b4nh Triple Top
   • Mẫu hu00b4nh Triple Bottom
   Session 33
   04:39
   Nêm - Nêm tăng và nêm giảm
   • Nu00eam
   • Nu00eam tăng
   • Nu00eam giảm
   Session 34
   06:23
   Mẫu hình tam giác và các dạng của nó
   • Tam giu00e1c
   Session 35
   06:47
   Mẫu hình cờ và các dạng của nó
   • Cu00e1c mẫu hu00b4nh cờ
   Session 36
   05:00
   Mẫu hình cờ đuôi nheo
   • Cờ đuu00f4i nheo
   • Cờ đuu00f4i nheo Bearish
   • Cờ đuu00f4i nheo Bullish
   Session 37
   04:18
   Chỉ báo và Chỉ báo dao động
   • Chỉ bu00e1o (Indicator)
   • Oscillators (Chỉ bu00e1o dao động)
   Session 38
   08:03
   Chỉ báo đường trung bình và các chi tiết
   • Chỉ bu00e1o đường trung bu00b4nh (Moving Average Indicator)
   Session 39
   05:58
   Chỉ số sức mạnh tương đối-Chỉ báo RSI
   • RSI
   Session 40
   03:08
   Chỉ số kênh giá hàng hóa-Chỉ báo CCI
   • CCI hay chỉ số ku00eanh giu00e1 hu00e0ng hu00f3a
   Session 41
   03:30
   Chỉ báo MACD
   • MACD
   Session 42
   06:19
   Hội tụ và Phân kỳ
   • Hội tụ vu00e0 phu00e2n kỳ
   • Phu00e2n kỳ
   • Hội tụ hay phu00e2n kỳ u00e2m
   Session 43
   06:33
   Phân kỳ ẩn Bullish và Bearish
   • Phu00e2n kỳ ẩn
   Session 44
   10:41
   Các mẫu hình Harmonic
   • Mẫu hu00b4nh Harmonic u00a0
   Session 45
   10:01
   Thuyết bước sóng Elliott
   • Bước su00f3ng Elliott
   Session 46
   07:02
   Chỉ báo Andrew’s Pitchfork
   • Andrewu2019s Pitchfork
   Session 47
   04:37
   Các tín hiệu của Andrew’s Pitchfork
   • Mẫu tu00edn hiệu thứ nhất
   • Mẫu tu00edn hiệu thứ hai
   • Mẫu tu00edn hiệu thứ ba
   Session 48
   07:54
   Thông tin bổ sung về chỉ báo Andrew’s Pitchfork
   • Thất bại trong Andrewu2019s Pitchfork
   • Mẫu hu00b4nh Andrewu2019s Pitchfork nhỏ bu00ean trong một mẫu hu00b4nh chu00ednh
   • Đường cảnh bu00e1o
   Session 49
   00:04:53
   Session 50
   10:24
   Phương pháp giao dịch Price Action
   • Vu00f9ng Mua
   • Vu00f9ng bu00e1n
   • Vu00f9ng Treo
   Session 51
   24:13
   Áp dụng Price Action trong phân tích giá vàng
   • Phu00e2n tu00edch xu hướng Vu00e0ng bằng Price Action
   Session 52
   07:48
   Phân tích cơ bản
   • Phu00e2n tu00edch cơ bản
   Session 53
   08:18
   Phân tích cơ bản và Báo cáo tài chính thường niên
   • Lai suất
   • GDP (Tổng sản phẩm quốc nội)
   Session 54
   12:19
   Quản trị rủi ro và Quản trị tiền tệ trong giao dịch
   • Thủ tục giao dịch
   Session 55
   06:24
   Chiến thuật giao dịch và Chiến thuật Cá biệt hóa
   • Chiến thuật
   • Cu00e1c loại chiến thuật
   • Chiến thuật Cu00e1 biệt hu00f3a
   Session 56
   04:25
   Chiến thuật chỉ báo Dải băng Bollinger
   • Dải băng Bollinger
   Session 57
   05:24
   Chiến thuật phá vỡ và Chiến thuật Pullback
   • Chiến thuật Phu00e1 vỡ
   • Khởi điểm
   • Ku hiệu cu00f3 thể giao dịch được
   Session 58
   03:48
   Chiến thuật Phá vỡ giả
    Session 59
    03:38
    Chiến thuật MACD nâng cao
    • Chiến thuật MACD nu00e2ng cao
    • Giu00e1 Chốt lời vu00e0 Chặn lỗ
    Session 60
    04:10
    Chiến thuật RSI và Đường trung bình
    • Chiến thuật RSI vu00e0 Đường trung bu00b4nh
    Session 61
    04:37
    Double Top và Double Bottom trong chiến thuật RSI
    • Double Top vu00e0 Double Bottom trong Chỉ bu00e1o dao động RSI
    • Ku hiệu cu00f3 thể giao dịch
    • Khung thời gian
    Session 62
    05:04
    Mẫu hình Double Top và Double Bottom
    • Double Top, Double Bottom vu00e0 Nến
    Session 63
    14:45
    Các mẫu hình nến đặc biệt
    • Cu00e1c mẫu hu00b4nh nến đặc biệt
    • Phương phu00e1p thứ nhất
    • Phương phu00e1p thứ hai
    Session 64
    05:29
    Ba phương pháp tăng và giảm giá Breakaway
    • Breakaway giảm giu00e1
    • Phương phu00e1p giảm 3
    • Breakaway tăng giu00e1
    Session 65
    04:46
    Mẫu hình nến Three inside Bar
    • Nến Bearish Three inside Bar vu00e0 Bullish Three inside Bar
    Session 66
    03:07
    Các mẫu hình nến Tweezer
    • Tweezer Top
    • Tweezer Bottom
    Session 67
    13:45
    Chiến thuật R
    • Chiến thuật R
    • Khung thời gian
    • Ku hiệu
    Session 68
    09:33
    Session 68
    09:33
    Các quy tắc cơ bản về Quyền chọn và Quyền chọn Nhị phân
    • Quyền chọn, Quyền chọn Nhị phu00e2n, sự khu00e1c nhau giữa Quyền chọn vu00e0 Quyền chọn Nhị phu00e2n
    • Quyền chọn Mua vu00e0 Quyền chọn Bu00e1n
    • Quyền chọn nhị phu00e2n
    Session 69
    08:21
    Session 69
    08:21
    Các loại hợp đồng Quyền chọn Nhị phân khác nhau
    • Cu00e1c dạng Nhị phu00e2n
    • Quyền chọn kiểu chu00e2u u00c2u
    • Quyền chọn kiểu Mỹ
    Session 70
    05:18
    Session 70
    05:18
    Quy tắc điều chỉnh Quyền chọn Nhị phân
    • Quy tắc điều chỉnh Quyền chọn Nhị phu00e2n
    • SEC: Ủy ban An ninh về chứng khou00e1n vu00e0 giao dịch chứng khou00e1n - Mỹ
    • FINRA: Tổ chức quản lu lĩnh vực tu00e0i chu00ednh u2013 Mỹ
    Session 71
    07:27
    Session 71
    07:27
    Session 72
    10:45
    Session 72
    10:45
    Session 73
    13:14
    Session 73
    13:14
    Session 74
    07:03
    Session 74
    07:03
    Session 75
    08:38
    Session 75
    08:38
    Session 76
    10:11
    Session 76
    10:11
    Session 77
    09:06
    Session 77
    09:06
    Session 78
    05:09
    Session 78
    05:09
    Session 79
    05:07
    Session 79
    05:39
    Session 80
    06:13
    Session 81
    07:26
    Session 82
    13:03
    Session 83
    12:53
    Session 84
    09:39
    Session 85
    04:14
    Session 86
    05:36
    Session 87
    03:41
    Session 88
    05:42
    Session 89
    15:14
    Session 90
    05:37
    Session 91
    07:10
    Session 92
    07:59
    Session 93
    05:03
    Session 94
    10:29
    Session 95
    06:29
    Session 96
    10:53
    Session 97
    08:48
    Session 98
    09:09
    Session 99
    03:55
    Session 100
    03:15
    Session 101
    02:41
    Session 102
    03:32

    Copyright © 2011-2020 PFOREX.COM | Professional Forex School | Cashback and Rebates